Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE č. 3

- Konkurenceschopnost chovu koní v ČR 1. registrační číslo: 12/015/1310a/252/000009
- Konkurenceschopnost chovu koní, zákonné požadavky na hospodaření Lineární popis koně, Odhad plemenné hodnoty, Šlechtitelské a zkušební řády, Legislativa chovu koní, Organizace chovu koní, a další
- foto: Boušková Václava

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Ve dnech 26. - 27.4.2013 na hřebčíně Měník se uskutečnila vzdělávací akce, která je spolufinancována z operačního programu – Program rozvoje venkova, opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost. Tento seminář navazuje na semináře pořádané SCHČT v roce 2012 a pro zájemce byl ukončen zkouškou z Profesní kvalifikace Hodnotitel koní.

VE ZKRATCE

 • vzdělávací akce se zúčastnilo 29 účastníků
 • hlavními přednášejícími byli paní Doc. Iva Jiskrová a pan Miloslav Perníček
 • při teoretické části byla probrána veškerá legislativa spojená se šlechtěním a chovem koní, označování zvířat, šlechtitelské programy ostatních chovatelských svazů působících v ČR, Vedení evidence koní v Č, Základy plemenitby a selekce koní, Hodnocení výkonnosti koní - odhad plemenné hodnoty
 • frekventanti měli možnost se prakticky připravit na následující profesní zkoušky hodnotitelů
 • v praxi si vyzkoušeli měření koně dle stanovených požadavků a pomůcek
 • kladl se důraz na pečlivý popis koně a lineární popis na předepsané formuláře
 • při posuzování koní v praxi bylo předvedeno několik koní z hřebčína ŠCHK Kubišta s.r.o.
 • účastníci měli možnost hodnotit koně na desce, na ruce - mechanika pohybu, při skoku ve volnosti byli předvedeni mladí koně 2-4 letí, pod sedlem byla předvedena mladá 4 letá klisna v drezurních a skokových úlohách, splňující podmínky výkonnostních zkoušek klisen
 • druhý den byl věnován zkouškám z Profesní kvalifikace Hodnotitel koní a přihlášeným zájemcům
 • zkouška se skládala z ústní, písemné a praktické části
 • 9 přihlášených adeptů profesní zkoušku úspěšně absolvolalo
 • účastníci semináře obdrželi Osvědčení o absolvování semináře a adepti profesních zkoušek - oficiální osvědčení o zkoušce od Autorizovaných osob Mze

PODKLADY KE VZDĚLÁVACÍ AKCI a jiné

Dokumenty: Příloha:
Odhad plemenné hodnoty a možnost jeho využití ve šlechtění českého teplokrevníka
ODHAD PLEMENNÉ HODNOTY

DŮLEŽITÉ ODKAZY

FOTOGALERIE VZDĚLÁVACÍ AKCE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat