Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Evidence koní a potřebné doklady

Tyto informace vydává NH Kladruby nad Labem, s.p. - Ústřední evidence koní ČR Slatiňany, který pro Českomoravskou společnost chovatelů a.s., jako osobu pověřenou vedením ústřední evidence všech hospodářských zvířat, smluvně zajišťuje vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců s koňmi. Podrobné informace, týkající se evidence anglických plnokrevníků, poskytne chovatelům Jockey Club ČR, Radotínská 69, 159 00 Praha 5, tel.: 257941177, 257941173, o evidenci klusáků pak Česká klusácká asociace, Radotínská 69, 159 00 Praha 5, tel.: 257940250, 257941087.

Informace v následujícím souboru podávají stručnou formou popis vedení státního registru plemeníků, označování, registraci a evidenci koní, oslů a jejich kříženců s koňmi, včetně všech nezbytných podkladů, které jsou chovatelé a ostatní osoby povinni předkládat ÚE k zajištění její činnosti. Rozsah těchto podkladů vyplývá ze zákona č.154/2000 Sb.,o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění zákona č. 282/2003 Sb., včetně jeho prováděcích vyhlášek - č.471/2000 Sb. (šlechtění a plemenitba) a č. 136/2004 Sb. (označování a evidence).

Dokumenty: Příloha:
Kompletní text informací (170kB)
Hlášení o registraci koně, narozeného v české republice  (71kB)
Hlášení změny (75kB)
Oznámení o ukončení činnosti (32kB)
Vzor registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně (100kB)
Hlášení o trvalém dovozu koně (68kB)

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a formulářů lze najít též na internetové adrese www.uek.cz.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat