Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Sazebník poplatků

Finančního řádu rok 2017:

Vstupní zápis majitele koní do rejstříku chovatelů 300,- Kč
Zápis a označení hříběte pod klisnou (včetně čipu) 700,- Kč
- řádný člen SCHČT - sleva 100,-Kč
Zápis klisny do Plemenné knihy ČT 500,- Kč
- řádný člen SCHČT - sleva 200,- Kč
- při zápisu klisny do PK ČT mimo svod Cestovné hodnotitele v zákonné výši
Zápis hřebce do plemenné knihy  
a) předvýběr 3.000,- Kč
b) importovaný hřebec mimo předem ohlášený předvýběr 15.000,- Kč + náklady na komisi
c) import ID (inseminačních dávek) 1.500,-Kč za zapuštěnou klisnu
 
Udělení výběru hřebci na příslušný rok 2.000,- Kč
- řádný člen SCHČT 1.000,- Kč
- hřebec nesplňující selekční kritéria 8.000,- Kč
Sankční poplatek za pozdně odevzdaný připouštěcí rejstřík (po 30.11. daného roku) 5.000,- Kč
Potvrzení o původu koně 300,- Kč
- řádný člen SCHČT - sleva 100,- Kč
Duplikát potvrzení o původu koně 1.000,- Kč
Výpis z plemenné knihy 400,- Kč
Duplikát Výpisu z plemenné knihy 1.000,- Kč
Duplikát připouštěcího lístku (jeho nedoložení) 1.000,- Kč
Dodatečné vystavení připouštěcího lístku (na základě doložení paternity) 1.000,- Kč
Změna majitele 100,- Kč
Změna jména koně 1.000,- Kč
Sankční poplatek za členský příspěvek uhrazený po 31.3. daného roku 500,-Kč
Sankční poplatek za znovuobnovení členství při absenci platby 1 kalendářního roku 2.000,- Kč
Poplatek za poštovné za opětovné odeslání nevyzvednutých průkazů 80,-Kč

K uvedeným poplatkům se účtuje poštovní poplatek.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat