Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Finále Festivalu mladých koní zítra ZAČÍNÁ

27. ročník této ojedinělé chovatelské akce vyvrcholí ve dnech 31.8 - 3.9.2017 již po páté v jezdeckém areálu ZDUCHOVICE.

Katalog KMK 2017

Seznam klisen kvalifikovaných do finále

Seznam hříbátek kvalifikovaných do finále

Dále upozorňujeme chovatele a členy SCHČT na připravovaný MÍTINK v rámci finále KMK.

INFORMAČNÍ  MÍTINK  SE ČLENY SCHČT, pořádanýdne 2.9.2017 od 17:00 hodin v JEZDECKÉM AREÁLU ZDUCHOVICE (při skokovém a drezurním finále KMK 2017).

Informační schůzka pro členy ohledně připravovaných Oblastních členských schůzí a Konference dne 6.10.2017 v Jihlavě. Problematiku řízení spolku, zprávy o činnosti jednotlivých komisí v roce 2017, systém voleb, představení vhodných kandidátů na vedoucí funkce orgánů spolku a jejich vize.

Všichni jste srdečně zváni.

        Bonus vítěz Přehlídky výkonných koní ČT

Přehlídku výkonných koní plemene ČT vyhrál valach 1/471 BONUS po 5018 Jasmin, z matky po 5076 Belendek xx, z chovu Miroslava Vávry z Chrášťan a v majetku jezdkyně Elišky Orctové z Hradce Králové. Soutěžní dvojice zvítězila v soutěži Zlatá podkova (Memoriál Jana Synka - Cena kraje Vysočina) a ve výkonných koních si Bonus připsal celkem 9,63 bodu.

Ve stříbrné podkově (CNC*) vítězný valach 41/661  EXPRESSO -EV (po 1258 Cesano II, z matky po Distinctly North xx) a jeho jezdkyně a majitelka Veronika Příhodová si odnesli druhé místo z přehlídky s celkovým hodnocením 9,53 bodu.

Třetí místo z přehlídky a druhé ze soutěže Zlatá podkova si odnesla dvojice klisna 49/155 REALITA po 577 Rock´n Roll, z matky po 528 Flamb, z chovu Jiřího Cipry z Pilníkova s jezdcem Pavlem Březinou. Celkové hodnocení 9,40 bodu.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘEHLÍDKY 2017

 Přehlídka výkonných koní Humpolec 2017

Ve dnech 25.-27.8. 2017 probíhá v Humpolci 52. ročník finále Zlaté podkovy (soutěže všestrannosti a spřežení), jehož součástí je již po třinácté - Přehlídka výkonných koní plemene ČT, kterou pořádá Svaz chovatelů českého teplokrevníka ve spolupráci se Školním statkem v Humpolci. Letošní ročník překvapil velkým zájmem majitelů koní plemene český teplokrevník o tuto chovatelskou akci. 51 koní bylo přihlášeno a 50 koní bylo hodnoceno komisí ve složení Ing. Leopold Mamica, Ing. Roman Klos, Václava Boušková. Tato chovatelská přehlídka je založena na přímém posouzení exteriéru, typu, mechaniky pohybu a charakteru koně s jeho výkonností. Koně plemene český teplokrevník musí absolvovat posouzení na ruce a dokončit jednu ze soutěží finále Zlaté podkovy. Udělené body získané při posouzení tvoří průměr známek a výsledek umístění dle stanoveného koeficientu určuje konečné pořadí na přehlídce.

Po prvním dnu, při hodnocení koní na ruce, byli nejlépe hodnoceni následující koně:

1. 49/155 REALITA  ( 8,2 bodů) – po 577 Rock´n Roll, z matky po 528 Flamb, z chovu Jiřího Cipry z Pilníkova. Klisna je po drezurní úloze pátá v soutěži Zlatá podkova s jezdcem a zároveň majitelem Pavlem Březinou.

2. 1/471 BONUS (8,13 bodů)– po 5018 Jasmin, z matky po 5076 Belendek xx, z chovu Miroslava Vávry z Chrášťan a v majetku jezdkyně Elišky Orctové z Hradce Králového. Oba účastníci soutěží ve Zlaté podkově a po drezurách obsadili zatím druhé místo.

3. 46/186 DANTE FANTASY (8,1 bodů) – po 2746 Dantes, z matky po 468 Flipper xx, z chovu a majetku Barbory Kvasničkové z Nechanic. S jezdkyní Nikolou Jindrovou prozatím osmé místo po drezurách v soutěži Stříbrná podkova.

4. 41/661 EXPRESSO –EV (8,03 bodů) – po 1258 Cesano II, z matky po Distinctly North xx, v majetku jezdkyně Veroniky Příhodové, která je s valachem v soutěži CNC* na prvním místě.

5. 54/740 LADY VERNIA po Vernius xx, Evy Mavercové z Žirovnice, prozatím v Soutěži nadějí 4. místo a valach 48/818 SIMON po 6062 Scyris xx Gabriely Adamcové z Lanškrouna ve stříbrné podkově 7. místo, održeli shodný počet 8 bodů.

Koně čeká ještě další prověření výkonnosti v podobě sobotní terénní zkoušky a nedělního parkuru. Slavnostní vyhodnocení finalistů přehlídky bude po ukončení soutěže Zlatá podkova v neděli 27.8.2017 v jezdeckém areálu SŠ Humpolec.

Všem účastníkům přehlídky a soutěží finále „Zlatá podkova“ přejeme hodně štěstí.

klisna Realita valach Bonus klisna Dante FantasyFinále KMK 2017 - rozpis

Do začátku festivalu mladých koní ve Zduchovicích zbývá 14 dní.

Zveřejnili jsme pro Vás ROZPIS SOUTĚŽÍ.

Nabízíme možnost majitelům koní, kteří se kvalifikovali do finále skokového a drezurního KMK prezentovat své koně. Pokud chcete nabídnout své koně k prodeji a přejete si na to upozornit případné zájemce v katalogu KMK, napište nabídku koně a kontakt na prodávajícího na e-mail: bvendy@seznam.cz - Boušková Václava. Kůň k prodeji bude označen a zařazen do tištěného katalogu KMK 2017. Uzávěrka tištěného katalogu 25.8.2017.

Organizátor finále KMK Resort Zduchovice – Prodej sportovních koní (Sale Sport Horses) http://www.prodejsportovnichkoni.cz/ upozorňuje majitele koní kvalifikovaných do finále KMK 2017 ve Zduchovicích na možnost zprostředkování prodeje finalistů. Obchodní partneři Sale Sport Horses budou přítomni, popřípadě jim budou nabídky předloženy. Případní zájemci o zprostředkování prodeje se obracejte na BARBARA HASSOVÁ – tel.:+ 420 737 138 930, e-mail: info@prodejsportovnichkoni.czII. PŘEDVÝBĚR HŘEBCŮ DO PK ČT 2017

Přinášíme základní informace pro účast na II. předvýběru hřebců. který se koná v listopadu v areálu farmy Heroutice.

Heroutice - 10. – 11.11.2017

  • do 31.srpna nutno zaslat přihlášku hřebce k výše uvedenému předvýběru současně s doporučením hodnotitele chovu koní, člena RPK nebo předsednictva SCHČT (v zemském chovu) nebo příslušné komise (z testačních odchoven). Tyto přihlášky se zasílají na adresu SCHČT.
  • do 30.září je nutno absolvovat veterinární vyšetření a vyhotovit RTG snímky dle metodiky, kterou mají k dispozici delegovaní veterinární lékaři:

           - MVDr. Přikryl (tel.: 603 410 110) - Klinika koní Heřmanův Městec

           - MVDr.Žert  (tel.: 602 742 483)

           - MVDr. Šturm, Nový Jičín (tel.: 602 730 535)

           - MVDr. Krupil, Praha (tel.: 602 321 366)

          - MVDr. Michal Šindelář, Poříčí nad Sázavou (tel.: +420 605 700 866)

          - MVDr. Miroslav Trunda, Praha- západ (tel.: 737374784)

           - Dr.Hermann Josef Genn  (00491 716 061 986 – zahraničí)

          Tyto RTG budou následně  komisionálně posouzeny.

  • do 15.října potvrzení účasti

 PŘIHLÁŠKA + DOPORUČENÍ HŘEBCE NA II. PŘEDVÝBĚR    

 Případné další dotazy zodpovíme na telefonním čísle:  777 319 632 - sekretariát SCHČT.

UPOZORŇUJEME MAJITELE HŘEBCŮ NA ZÁVAZNÉ DODRŽENÍ TERMÍNŮ. PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ PO TERMÍNU NEBUDOU PŘIJATY!!!!
Jednání na MZe ČR

Vážení chovatelé a členové spolku,

dne 2.8.2017 proběhla na Ministerstvu zemědělství ČR již druhá schůzka členů předsednictva, jejímž účelem bylo zabránit zastavení dotačních příspěvků ze státního rozpočtu a vyvedení spolku z krizové situace. Na tomto jednání byly přítomny obě zainteresované strany předsednictev spolku. Role garanta se ujal náměstek ministra pan Ing. Jiří Šír, který tuto schůzi vedl. Výsledkem je DOHODA , v níž se strany zavazují ke svolání nových členských schůzí za účelem volby nového předsednictva a dalších orgánů spolku. Tímto způsobem nově zvolení členové všech orgánů spolku budou pro Ministerstvo zemědělství důležitou právní jistotou, potřebnou pro spuštění dotačních prostředků pro rok 2017.

V nejbližší době bude na našich stránkách zveřejněno prohlášení místopředsedy spolku pana Karla Růžičky.FINÁLE KMK 2017 – FESTIVAL MLADÝCH KONÍ

27. ročník této jedinečné chovatelské akce vyvrcholí ve dnech 31.8 - 3.9.2017 již po páté v jezdeckém areálu ZDUCHOVICE. Finální soutěže ve všestrannosti přivítají Kolesa ve dnech 22. – 23.9.2017.

Kvalifikační kola ve všech disciplínách jdou do svého závěru. Zbývají pouze kvalifikační kola ve všestrannosti (3.- 4.8.2017 Pardubice), v drezuře (18.- 20.8.2017 Nebanice) a ve skokových soutěžích (8.- 9.8.2017 Litomyšl). Přehlídky hříbat a tříletých klisen zahájilo oblastní kolo na Ptýrově, následují:

4.8. Olomouc – Lazce (severomoravská oblast) – PROPOZICE  LETÁK  PŘIHLÁŠKA    POZVÁNKA

11.8. Měník (východočeská oblast) - kontakt: p.Všetečková - tel.: 737133744 POZVÁNKA

11.8. Heroutice (středočeská oblast a oblast Praha)  - kontakt: M. Perníček - tel.: 605858162 POZVÁNKA

19.8. Terezín u Čejče (jihomoravská oblast) - kontakt: p. Růžička K. ml. - tel.: 777333710 PROPOZICE   POZVÁNKA

25.8. ZH Písek (jihočeská oblast) - kontakt: tel.: 382 214 121, 737 274 803

27.8. Svržno (západočeská oblast) - kontakt: J. Rédl tel.: 603146045 PROPOZICE

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

V souvislosti s probíhajícími přehlídkami hříbátek připomínáme, FOTOSOUTĚŽ HŘÍBÁTKO 2017. Zasílejte nám vaše povedené fotografie. Uzávěrka soutěže do 30.9.2017

        VÝKONNÍ KONĚ HUMPOLEC 2017

13. ročník chovatelské přehlídky proběhne ve dnech 25.-27.8.2017 na školním statku Dusilov v Humpolci u příležitosti 52. ročníku finále Zlaté podkovy.

Tato tradiční přehlídka je určena pouze pro koně plemene český teplokrevník, kteří absolvují jednu ze soutěží ZP. Při přehlídce probíhá přímé vyhodnocení užitkovosti (výkonu) koně s jeho tělesnými, povahovými a typovými vlastnostmi.

Finančně podporováno SCHČT. Více informací a příhláška ZDE

Uzávěrka přihlášek do 18.8.2017.Naskladnění do 70 denního testu

Dne 13.7. 2017 proběhl v ZH Písek 3. předvýběr hřebců. Všech 10 předvybraných hřebců z 2. předvýběru v Herouticích (12.11.2016) bylo naskladněno a svůj 70 denní test zahájili.

Závěr: Komise neshledala žádné závažné nedostatky u naskladněných hřebců, které by vedly k jejich vyřazení.

ZÁPIS Z NASKLADNĚNÍZměny termínů ZZV + ROZPIS KOMISÍ

Upozorňujeme na nové termíny zkoušek výkonnosti 3-letých klisen na Měníku. Původní termíny byly posunuty na 23.8. a 19.9. ŠCHK Kubišta s.r.o.

ROZPIS KOMISÍ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKY A VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKYOblastní přehlídky 3letých klisen a hříbat plemene ČT 2017

Vážení chovatelé, již v polovině července se rozběhnou další kola chovatelských přehlídek, na kterých jste vítáni se svými tříletými klisnami a letošními hříbátky (2017) plemene český teplokrevník.

Nezapomínejte, že i tyto akce mají svá pravidla. K účasti potřebujete platný průkaz koně s požadovanými veterinárními vyšetřeními (očkování a výsledky krve na IAE), koně musí být ve výstavní kondici, upravené (vyčištěné, upravená hříva, provedené korektury kopyt, popř. okuté).

Koně jsou předváděni na předvaděcím trojúhelníku v kroku a klusu. Klisny na uzdečkách (stihlo) a hříbátka na ohlávkách.

Předvádějící by měl mít svazový úbor (tj. světlé kalhoty, svazová trika, mikiny –zelené nebo modré), bílou sportovní obuv. Případně lze objednat na adrese SCHČT. Popřípadě je možnost využít profesionálního předvaděče (doporučujeme).

Do celostátního finále postupují tříleté klisny umístěné na 1.- 3.místě a 1 náhradnice a z přehlídky hříbat vítěz kategorie klisniček a hřebečků + 1 náhradník.

Při této příležitosti připomínáme fotografickou soutěž HŘÍBÁTKA 2017, která je stále otevřená. Termín uzávěrky příjmů fotografií je 30.9.2017. Velice se těšíme na vaše nejmenší produkty.

Termíny kvalifikačních kol:

18.7. Ptýrov – (středočeská oblast) PROPOZICE  LETÁK 

4.8. Olomouc – Lazce (severomoravská oblast) – PROPOZICE  LETÁK  PŘIHLÁŠKA    POZVÁNKA

11.8. Měník (východočeská oblast) - kontakt: p.Všetečková - tel.: 737133744 POZVÁNKA

11.8. Heroutice (středočeská oblast a oblast Praha)  - kontakt: M. Perníček - tel.: 605858162 POZVÁNKA

19.8. Terezín u Čejče (jihomoravská oblast) - kontakt: p. Růžička K. ml. - tel.: 777333710 PROPOZICE   POZVÁNKA

25.8. ZH Písek (jihočeská oblast) - kontakt: tel.: 382 214 121, 737 274 803

27.8. Svržno (západočeská oblast) - kontakt: J. Rédl tel.: 603146045 PROPOZICE

2. – 3.9. Celostátní finále ZDUCHOVICE 2017Členské příspěvky 2017

Na základě rozhodnutí předsednictva ze dne 6.6.2017 budou akceptovány všechny zaplacené členské příspěvky do 30.4.2017. Po tomto termínu bude k částce připočítán sankční poplatek za pozdě uhrazený členský příspěvek v hodnotě 500,-Kč (dle stanoveného sazebníku poplatků 2017). Připomínáme, že nezaplacením členského poplatku více jak jeden rok i po písemné výzvě SCHČT, členství zaniká. Sankční poplatek za znovuobnovení členství při absenci platby 1 kalendářního roku činí 2.000,-Kč (dle stanoveného sazebníku poplatků 2017).

Dále upozorňujeme všechny členy SCHČT, kteří zaplatili členský příspěvek na jiný než svazový účet (ČSOB 12747013/0300), že jim i přesto svaz bude poskytovat veškeré výhody vyplývající ze členství v SCHČT, ovšem za předpokladu, že budou schopni prokázat platbu členského příspěvku na jiný účet popř. platbu jinou formou. U těchto členů bude při poskytování výhod požadována kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku na rok 2017. V opačném případě nebude platba akceptována. K tomuto kroku muselo předsednictvo přistoupit z důvodu nedostatečného doložení přijatých plateb Ing. Zichem. Předsednictvu byl předložen pouze seznam 153 platících členů SCHČT bez vydaných účetních dokladů a vybrané finanční částky 77.700,- Kč.Oprava Ročenka 2016

Upozorňujeme na tiskovou chybu v tištěné Ročence SCHČT 2016 a zároveň se omlouváme majiteli Bc. Michaele Hlavínové ze Sedlčan, neboť na str. 73 je pod obrázky špatně uvedeno jméno klisny při skokové zkoušce při VZ klisen v Herouticích. Jde o klisnu 43/626 Fidži po 1477 Flyinge Garibaldi 901, která zkoušky ukončila s bodovým hodnocením 8,18 bodů a zařadila se do HPK - PRO.

Děkujeme za pochopení.Fakta versus lži

Proces šíření informací se dnes odehrává nejen pomocí tištěných periodik, ale především na nových platformách – sociálních sítí. Vědecké analýzy prokazují, že lidé sdílejí většinou informace potvrzující jejich předsudky a jen malou pozornost věnují pravdivosti a daným faktům. Výsledkem pak je šíření zkreslených zpráv na základě nepodložených dohadů. Taková ničím nepodložená přesvědčení, aplikovaná v našem případě na členskou základnu, jsou silně rezistentní proti jakékoliv nápravě. Avšak bez ohledu na to, jakým způsobem a jakou rychlostí se šíří informace, lež zůstává stále lží. Mnohokrát jsme byli svědky, jak časopis Jezdectví i jeho internetové podoba se ubírá tímto směrem. Naposledy v květnovém čísle tištěné verze. Přečtěte si reakci na uveřejněný článek.

Dále uveřejňujeme dopis a reakci ČSOB na opakující se žádosti nebo stížnosti Ing. Zicha v podání JUDr. Veselého, kde se po několikáté Ing. Zich domáhá přístupových práv ke spolkovému účtu. Zde podotýkáme, že vedení bankovního ústavu výrazně žádá spolek, aby byla ukončena jakákoliv korespondence tohoto typu. V opačném případě by musela přistoupit k vypovězení smluvního vztahu se spolkem.NICOTNÉ USNESENÍ Z KONFERENCE SCHČT

Opět apelujeme na členy spolku Ing. Rostislava Zicha, Ing. Janu Kreidlovou, pana Jana Chýleho, pana Zdeňka Hrnčíře a Ing. Jaroslava Malého, aby odvolali shromáždění delegátů - Konferenci SCHČT svolanou na 31.5.2017 a nečinili již žádná právní jednání za spolek a vyčkali do pravomocných rozhodnutí soudů.

VAŠE JEDNÁNÍ JSOU NÁKLADNÁ PRO SPOLEK A NAPROSTO BEZVÝZNAMNÁ.

Za liché spatřujeme tvrzení, že schůze byly svolány řádným způsobem, když již samotné pozvánky obsahovaly závažné chyby a pomineme–li nový výraz „mimořádné územní schůze“, pak v případě uznání rozsudku Krajského soudu Vrchním soudem vznikne velice závažný problém, kdy opět automatičtí delegáti byli poškozeni na svých právech a zejména bude postaveno najisto, kdo byl oprávněný jednat za spolek. Nejen z těchto důvodů se předsednictvo rozhodlo podat žaloby na jednotlivé oblastní členské schůze a mimořádné územní schůze, které bude následovat i žaloba na usnesení z Konference, neboť v tuto chvíli je zcela nesmyslné dělat tato rozhodující opatření. Veškerá usnesení, která budou deklarována, mohou být prohlášena za nicotná.

V oznámení zveřejněném na webových stránkách paní Hanušové je opět předkládán nesprávný výklad pravomocného usnesení Vrchního soudu, kde jsou vytrženy věty z kontextu.Nutno dodat, že se jedná o věc spolkového rejstříku a to zpětvzetí odvolánípanem Karlem Růžičkou. Vrchní soud se zabýval otázkou, zda člen předsednictva Ing. Rostislav Zich byl oprávněn udělit za Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. plnou mocadvokátovi JUDr. Ondřeji Veselému, opravňující jej k podání odvolání ve věci zápisu do spolkového rejstříku.Soud ani nemohl rozhodnout jinak než kladně, protože statutární orgán je kolektivním a v tomto případě, pokud je Předsednictvo statutárním orgánem, pak jsou v základu (pokud stanovy neurčí jinak) všichni členové Předsednictva oprávněni jednat za spolek samostatně. Stanovami lze určit, že za spolek jednají dva členové (popř. více členů) statutárního orgánu společně. Co stanovami nelze účinně určit je, že některý člen statutárního orgánu je vyloučen z možnosti jednat za spolek (aplikace takového ustanovení by byla v rozporu s ustanovením občanského zákoníku o jednání za právnickou osobu (§ 164 odst. 1 OZ), jehož účelem je chránit právní jistotu třetích subjektů, které vstupují do vztahu se spolkem. Ochrana zájmu třetích osob tu ale převažuje nad ochranou práva členů spolku upravit si vnitřní poměry spolku stanovami podle jejich dohody, proto dostane právní jistota třetích osob přednost a od ustanovení § 164 odst. 1 se nelze odchýlit. I kdyby stanovy takové omezení „zástupčího oprávnění“ člena statutárního orgánu obsahovaly, bude účinné nanejvýš „dovnitř“ spolku nikoliv navenek. Avšak, co lze považovat za zcela evidentní je porušení a obcházení stanov Ing. Zichem a zbývajícími členy, neboť stále platí, že stanovy spolku určují: „Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT zastupují svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, zastupuje jej místopředseda. V případě, že nemůže funkci vykonávat ani místopředseda, zastupuje svaz pověřený člen předsednictva“.  A zda pověření udělené Ing. Zichovi dne 4.8.2016 nakonec nebude jen pouhým lichým prohlášením, o tom ať rozhodne soud. Z vyjádření usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.02.2017, č.j. 14 Cmo 491/2016, však jednoznačně neplyne zástupčí oprávnění pro Ing. Rostislava Zicha jednat všeobecně za spolek.

Deklarujeme, že místopředseda spolku Karel Růžička nikdy nejednal samostatně a nikdy nejednal v neprospěch spolku. Důkazem jsou zápisy z jednání předsednictva v roce 2016 a 2017. Jeho činnost ve funkci místopředsedy je vykonávána plnohodnotně ve prospěch členů spolku.

Důrazně žádáme již zmiňované členy spolku, aby nezasahovali do jednání se třetími osobami a nevydávali zvrácená vyjádření ohledně dotačních příspěvků od MZe ČR, zejména když jejich zkušenosti v této oblasti jsou nulové. Snahu o podání dotačních žádostí neprojevil žádný z těchto členů. Takže z pohledu „předsednictva řádně zapsaného ve spolkovém rejstříku“ a jeho dlouhodobé nečinnosti by skutečně členové očekávali dotační příspěvky jen marně. A není se čemu divit, neboť jejich zájem se přesunul od chovatelské činnosti k likvidační.Ročenka 2016

Vážení chovatelé, i letos vychází Ročenka SCHČT za rok 2016. Prozatím ji nabízíme v elektronické podobě. Distribuce tištěných ročenek bude probíhat v týdnu od 22.5. do 26.5.2017 a jak bývá zvykem, tak ji obdrží všichni členové SCHČT.ZMĚNY POPLATKŮ 2017

Na základě rozhodnutí předsednictva byl upraven sazebník poplatků pro rok 2017. Za registraci a označení hříběte pod klisnou bude chovatelům účtován poplatek ve výši 700,- Kč (členové SCHČT mají slevu 100,-Kč), cestovné náklady hradí za chovatele SCHČT. Účtovaná částka obsahuje čip hříběte a práci hodnotitele, vystavení průkazu a potvrzení původu koně. Svaz se tímto krokem snaží ulehčit finanční náklady chovatelům, zefektivnit a zvýšit zájem o chov koní spojený s reprodukcí klisen plemene ČT. Upozorňujeme chovatele, že oprávnění registrovat hříbata plemene ČT mají svazem schválení hodnotitelé Ing. Roman Klos a Ing. Jiří Holík.FOTOSOUTĚŽ – HŘÍBÁTKA 2017

Vážení chovatelé českého teplokrevníka,

jelikož čas hřebení je v plném proudu, mnoho hříbátek již spatřilo světlo světa, vyhlašujeme fotosoutěž „HŘÍBÁTKO ČT 2017“. Prosíme chovatele, kterým se narodilo letošní hříbátko plemene český teplokrevník, aby tu nejkrásnější fotografii zaslali na e-mailovou adresu svazu info@schct.cz a do zprávy k fotografii připsali jméno hříbátka, datum narození, informace o původu, jméno chovatele a popř. jméno autora fotografie. Nezávislá komise vybere 12 nejlepších fotografií, které budou ozdobou kalendáře SCHČT pro rok 2018 a majitelé tří nejlépe ohodnocených fotografií dostanou od SCHČT poukaz na připuštění své klisny svazovým hřebcem pro připouštěcí sezónu 2018. Uzávěrka soutěže 30.9.2017, vyhlášení výsledků 31.10.2017. Přejeme Vám i letos mnoho chovatelských úspěchů a zdravá hříbátka.

   MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE SE RUŠÍ

Vážení členové SCHČT,

upozorňujeme na vzniklou situaci k avizovaným mimořádným územním členským schůzím (dílčím)
a konferenci SCHČT, které svolává Ing. Rostislav Zich na měsíc květen 2017.

Členové současného předsednictva SCHČT v souladu s usnesením předsednictva
ze dne 19.4.2017

RUŠÍ

tyto schůze, neboť byly svolány neplatně, v rozporu se zákonem a stanovami SCHČT.

 
!!!! VÝZVA pro členy spolku - Ing. Rostislava Zicha, Ing. Janu Kreidlovou, pana Jana Chýleho, pana Zdeňka Hrnčíře a Ing. Jaroslava Malého
NEČIŇTE JIŽ ZBYTEČNÝCH A UNÁHLENÝCH ÚKONŮ A VYČKEJTE PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDŮ.
 
 
 
 

<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat