Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Skok ve volnosti 2017

Upozorňujeme chovatele a majitele 4letých klisen plemene ČT, první kvalifikační kola soutěže začínají již příští týden. Neváhejte přihlásit své klisny!!!

KVALIFIKAČNÍ KOLA 2017

4.3.2017 - Albertovec -  severomoravská oblast
4.3.2017 - VFÚ Brno - jihomoravská oblast a Vysočina
10.3.2017 - Heroutice - středočeská oblast a Praha - PROPOZICE
11.3.2017 - ZH Písek - jihočeská oblast
11.3.2017 - Měník - východočeská oblast
18.3.2017 - Štěnovický Borek - západočeská oblast - informační leták
18.3.2017 - ZH Tlumačov - oblast Tlumačov a Zlínsko

25.3.2017 - FINÁLE - ZH TLUMAČOV

INFORMAČNÍ LETÁK

...víceOznačování koní

Důležité upozornění:

Schválenými hodnotiteli pro označování koní plemene český teplokrevník jsou: Ing. Roman Klos a Ing. Jiří Holík. Pouze tito hodnotitelé jsou oprávněni registrovat a označovat koně ČT. Pokud si chovatelé nechají označit své koně jinou (neoprávněnou osobou) nebude registrace ze strany SCHČT ani ÚEK ČR akceptována. Takový kůň bude zapsán pouze do teplokrevného typu.

Žádáme všechny členy, aby členské příspěvky pro rok 2017 hradili pouze bezhotovostní platbou na účet vedený u ČSOB č.ú. 12747013/0300. Žádný jiný účet SCHČT nevlastní ani nebyl schválen předsednictvem. Dobře zvažte jakoukoliv platbu na jiný účet, platby nemusí být akceptovány.ODPOVĚĎ NA ZASLANÉ DOTAZY ČLENŮ

Dneska jsem obdržela pozvánku na náhradní oblastní členskou schůzi členů Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s.. Když jsem uviděla podpis na konci pozvánky, dost mne to nazlobilo a popudilo. Chtěla jsem dopis zmačkat, roztrhat a vyhodit. Domnívala jsem se, že „věc“ okolo „pověřeného člena předsednictva“ ing. Zicha je již vyřešena. Nechci být špatným prorokem, ale pokud to takto půjde dále a „někdo“ si bude z řádných členů dělat stále „srandu“, tak časem dojde k totálnímu rozpadu SCHČT.
Chci tedy touto cestou poprosit předsednictvo zvolené na jihlavské schůzi (7.12.2016): „Zamezte tomu - konečně - prosím“! - I. Sedláčková

Dobrý den, prosím jen o informaci. Jestli se letos budou konat oblastní schůze či nikoliv. Schůze byly 7.12.2016 v Jihlavě, poté byly vyhlášeny na Únor a poté zase zrušeny. Budou tedy v roce 2017 nějaké nebo až v roce 2018? - S. Doubravová

Vážení chovatelé a členové SCHČT,

jelikož se množí nejen písemné, ale i telefonické dotazy tohoto typu, proto reagujeme na dané otázky. Velice nás mrzí, že je situace stále zmatečná a rozdvojená, že nedokážeme vytvořit klidné prostředí pro chovatele a jejich usilovnou práci. Intenzivně se snažíme o nápravu, ale stále narážíme na tvrdé metody (ve formě trestních oznámení a vylučování nepohodlných členů) a nekompromisní jednání Ing. Zicha a jeho kolektivu. Naši prioritou je neohrozit chod svazu, naplnit zákonné požadavky (účetní, administrativní i dotační), pokračovat v rozdělané práci pro chovatele. Neboť mezi tím, co pan Ing. Zich svolává naprosto bezvýznamné oblastní schůze, musí se někdo postarat o organizaci připravovaných chovatelských akcí, připravit výstupy pro MZe, sestavit katalog hřebců 2017 a vyjednat termíny akcí atd. Tyto nezbytné úkony, ale pana Ing. Zicha nezajímají (jak je ostatně vidět ze zveřejněných zápisů tohoto kolektivu). I přesto, že je v práci a v poslání mezi těmito členy předsednictev takový rozdíl, bylo na zasedání předsednictva ze dne 14.2.2017 rozhodnuto o vyvolání schůzky směřující k dohodě a narovnání stavu. Již pátou schůzkou, s tímto posláním, byl pověřen pan MVDr. Horník.

Nadále upozorňujeme členy na neoprávněné a bezvýsledné svolání oblastních schůzí panem Ing. Zichem.

 1. oblastní schůze nesvolává zvolené předsednictvo Konferencí ze dne 7.12.2016 v Jihlavě
 2. pozvánky i přiložené plné moci obsahují dost zásadní chyby, pro které budou případná usnesení opět napadena žalobou pro neplatnost
 3. schůze svolává Ing. Zich, tj. osoba, která není jakkoliv oprávněna schůze svolávat a tím spíše po řádně provedené volbě předsednictva Konferencí – nejvyšším orgánem spolku ze dne 7.12.2016 v Jihlavě;
 4. nebyli řádně obesláni všichni řádní členové SCHČT, (již první rozpor nastal v oblasti zlínsko-olomoucké, dle členské agendy čítá oblast na 72 členů, avizováno bylo 65 obeslaných)
 5. na uskutečněných oblastních schůzích nebyl dodržen program
 6. v případě nízké účasti a neusnášení schopnosti schůzí musí být svolána náhradní schůze(t.z. další náklady s tím spojené)
 7. takto svolané oblastní schůze neřeší situaci ve spolku a to zejména z hlediska platných stanov nelze v roce 2017 svolávat další územní členské schůze, neboť tyto schůze již proběhly v loňském roce– výňatek ze stanov SCHČT: „Územní členská schůze (dílčí) je schůzí zvolených delegátů územního celku Čech a delegátů územního celku Moravy. Je svolávána jedenkrát za čtyři roky ve volebním období. Jejím úkolem je volba tří českých a tří moravských delegátů do předsednictva, návrh na předsedu a člena pro dotační politiku a legislativu.“
 8. další postup svolání Konference a volby předsedy je zjevně znemožněn, spolek se nadále bude nacházet v patové situaci

Nové oblastní schůze budou svolány již v letošním roce 2017 a to za účelem:

 • svolání konference a schválení nových stanov spolku
 • na základě schválených nových stanov konferencí spolku vyvolat nové volby do vedoucích orgánů SCHČT (i ve zkráceném funkčním období)
 • nové stanovy spolku jsou již vyhotoveny, prošly již první korekturou předsednictva, jsou vypracovány advokátní kanceláří, po zapracování úprav budou zveřejněny na webu členské základně


SEZNAM AKCÍ 2017

Vážení chovatelé,

tak jako každý rok jsme si pro vás připravili KALENDÁŘ CHOVATELSKÝCH AKCÍ SCHČT PRO ROK 2017, součástí seznamu jsou vypsaná kvalifikační kola a finále KMK 2017. Pochopitelně pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu.Clin d´Or v Německu

Plemenný hřebec 1879 Clin d´Or je nazpět v Německu, nadále zůstává ve spoluvlastnictví Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. a Hřebčína Sprehe. V měsíci lednu se účastnil několika skokových soutěží v jezdeckém sportovním centru v Damme – Neuenwalde do úrovně 130cm s jezdcem Philipem Böllem, kde si dvojice připsala jedno vítězství. Pochopitelně teprve sedmiletý hřebec bude nadále prověřován sportovně i z chovného hlediska - testací jeho potomstva, neboť od roku 2013 v Čechách hřebec po otci Clinton I připustil okolo 145 klisen a letošní tříletý ročník je velice silný (33 hříbat) a nadějný. Zároveň tento oldenburský hřebec je nabízen k prodeji na německém trhu. VÝSLEDKYZ došlé pošty

Vážení chovatelé, reagujeme na podněty členů spolku a žádosti o zveřejnění jejich úvah a zamyšlení.

Článek pana Ing. Krulicha vás zasvětí do tajemství dění okolo převzetí kanceláře spolku z pohledu přímého účastníka a nejen to…

Dopis jednoho významného chovatele, jako reakce na dopis jednomu bezvýznamnému chovateli!

Další úvahy a otázky přicházejí z pera doktorů práv.

Právo znají, ale nedodržují hozaslal JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Odpověď - autor Boušková Václava

Vyjádření vlastního názoru  k "Prohlášení předsednictva SCHČT" - zaslal JUDr.Čeněk Šrubař

Odpověď - autor Předsednictvo SCHČT Faktura na členské příspěvky + katalog hřebců 2017

Vážení členové, v nejbližších dnech budete dostávat zásilku s fakturou na zaplacení členského příspěvku pro rok 2017. V první výzvě jsme uváděli, že vše bude rozesíláno společně s Katalogem hřebců 2017. Z důvodu přeložení termínů grafického zpracování a tisku katalogů jsme byli nuceni rozdělit vše na dvě zásilky. Nejpozději do 15.2.2017 obdržíte i Katalog hřebců 2017. Děkujeme za pochopení.KATALOG HŘEBCŮ 2017

Vážení chovatelé,

připouštěcí sezóna se již blíží, proto jsme si pro vás připravili Katalog hřebců působících v PKČT pro rok 2017. V elektronické podobě si ho můžete prohlédnout ZDE

Všem členům SCHČT bude tištěná podoba tohoto katalogu zasílána ZDARMA poštou, nejpozději do 15.2.2017. Pro případné ostatní zájemce bude možnost zakoupení tohoto katalogu. Katalog hřebců 2017 si můžete objednat na adrese SCHČT info@schct.cz. Cena výtisku je 120,-Kč + poštovné a balné.

Zároveň upozorňujeme členy na zaplacení členského příspěvku na rok 2017. Poštou vám budou zasílány faktury s platnými platebními údaji. Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost na jaký účet zasíláte své členské příspěvky. Jediné platné bankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

       Bankovní účet spolku

Žádáme všechny členy SCHČT, aby byli obezřetní s placením jakýkoliv závazků na bankovní účet spolku. Jediné regulérní bankovní spojení: č.ú. 12747013/0300 ČSOB. Ostatní peněžní účty byly zřízeny neoprávněnou osobou p. ing. Zichem bez svolení předsednictva. V tomto případě jsou osobními účty pana ing. Zicha. V případě jakýchkoliv pochyb, nás neváhejte kontaktovat. Dále vyzýváme členy, aby neplatili členské příspěvky za rok 2017 dříve, než jim bude zaslána faktura s výzvou o zaplacení. Faktury budou rozesílány s katalogem hřebců schválených pro rok 2017 (nejpozději do 15.2.2017)PŘÍSPĚVEK SCHČT

Se žádostí o zveřejnění svého příspěvku se na nás obrátila paní ing. Klosová. Řádný člen SCHČT, který se už také nemůže koukat na to, jak se pomalu a jistě řítí spolek do likvidace a čeho všeho jsou někteří lidé schopni. Čtěte více ZDE

Jistou skutečností je, že likvidace spolku je velké přání všech lidí okolo pana ing. Zicha včetně šéfredaktorky časopisu Jezdectví paní Z. Motyginové, která svoji e-mailovou komunikaci s jistou Pavlínou B. (z Ptýrova) vyjadřuje zajímavé úvahy. KORESPONDENCE
 
Snad vám tyto fakta napomohou lépe uvažovat o tom, kdo všechno tahá za niťky (jména hlavních strůjců máte ve výše uvedené konverzaci), jaké zákulisní intriky se splétají, kdo se podílí na zřejmém ovlivňování, kdo za koho lobuje, kdo vrhá mezi členy nejistotu, zlobu a nevraživost, kdo se podílí na jisté nestabilitě spolku. O to strašnější, když to jsou osoby, kteří ani nejsou členy SCHČT a ve své profesi by měly být nestranní a nezaujatí.

Odpovězte si sami, zda jsou skutečně zločinci, ti, kteří se snaží držet spolek životaschopný a funkční i za situace, která je nezáviděníhodná a velice nepříjemná. Kdy nově zvolené předsednictvo musí čelit křivým obviněním od části členů, kteří se je snaží všemožnými praktikami zkompromitovat v očích členské základny. Svými nekalými praktikami z dob minulých vydávají lživá svědectví do médií (viz. článek v tisku - V areálu hřebčince zasahovala policie a majetek svazu neuchránila). Kdy článek je psán na hraně zákona a předsednictvo podnikne patřičná opatření počínající žádostí o vysvětlení uvedeného článku, resp. s výzvou pro uveřejnění omluvy s případnou možností žaloby.Jistě k uvedení věci na pravou míru napomůže zápis ze šetření Policie ČR, který jisté nepravdy uvedené v článku vysvětlí.

Zkuste třeba jen nahlédnout na webové stránky spolku pana ing. Zicha, nenajdete tam ani jednu chovatelskou akci ani náznak chovatelské činnosti. Za to pomluvami, lži, špínou a nepravostí jsou přeplněné. Toto přeci není skutečná práce předsednictva.

Předsednictvo zvolené na jihlavské schůzi všech orgánů spolku (7.12.2016) svoji činnost vyvíjí směrem k členům a chovatelům ČT.

 • vypsání kvalifikačních kol pro soutěž skoku ve volnosti (včetně finále)
 • sestavení katalogu hřebců 2017 (neboť připouštěcí sezóna začíná 15.2.2017)
 • dohoda na podmínkách pro svazové hřebce s ředitelem ZH Tlumačov
 • sestavení kalendáře akcí 2017
 • příprava vydání Ročenky 2016
 • sestavení termínů konání kvalifikačních kol KMK 2017
 • zadání podnětů Radě PK
 • zajištění plynulého chodu sekretariátu spolku a s tím spojené zabezpečení přípravy pro účetní uzávěrku za rok 2016 a podání daňových přiznání

Možná se na tomto shodneme, že tímto způsobem by mělo fungovat správné předsednictvo spolku, kterému záleží na řádném chodu a stabilitě spolku a především na svých členech, pro které usilovně pracuje a nesnaží se je jen zneužívat k nekorektním machinacím.Zadržené průkazy koní

Vážení chovatelé,

jelikož se nám množí dotazy ohledně nevyřízených hlášení změn majitelů koní a přepis na nové majitele, máme za to vás informovat o vzniklé situaci. Předně se velice omlouváme všem, kteří čekají již delší dobu na vyřízení požadavku na změnu majitele koně. Tato situace byla zapříčiněna znemožněním přístupu do kanceláře svazu v ZH Písek účetní p. Pavelkové a tajemnici ing. Králové (od 4.11.2016), kdy byly účelně zadržovány průkazy koní na změnu majitele paní ing. Novákovou, kterou nově na post tajemnice přijal ing. Zich. Tato osoba svoji nečinností v oblasti chovatelské agendy konala v neprospěch chovatelů a celého spolku. Nově zvolené předsednictvo se ujalo nápravy a agendu si převzalo dne 20.1.2017 a převezlo do dočasné kanceláře v Praze, kde napravují skutky, které napáchala paní ing. Nováková.  Vaše požadavky budou v dohledné době vyřízeny. Již první průkazy byly dne  26.1.2017 odbaveny a rozeslány nazpět k majitelům. Děkujeme za pochopení a trpělivost.DODÁNÍ PATERNITY

Žádame všechny chovatele, kteří ještě nedodali ověření původů koně, aby tak učinili ihned, neboť jim nemůže být vystaven PK ani OOP. Prosím, kontaktujte naše hodnotitele.

Hříbata se označují tak, aby identifikační doklad (průkaz koně) byl vydán před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození. V případě, že tento termín nebude dodržen, bude vystaven rovnou duplikát průkazu koně, pokud bude doložen původ, nebo náhradní identifikační doklad, pokud původ doložen nebude. V obou těchto případech bude kůň bez výjimky vyloučen z porážky pro lidskou spotřebu.PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA

Vážení chovatelé a členové SCHČT,
v tomto prohlášení předsednictvo informuje členskou základnu o:
 • situaci, která nastala při převzetí kanceláře spolku
 • neplatnosti svolání oblastních členských schůzí (únor 2017) panem ing. Zichem
 • neplatnosti pracovní smlouvy ing. Novákové
 • opatření provedených v zájmu udržení stability spolku
 • postupu nově zvoleného předsednictva spolku

PROHLÁŠENÍ

VÝPOVĚĎ A VÝZVA ING. NOVÁKOVÉ

ZKRÁCENÝ ZÁZNAM ZE SPOLEČNÉ SCHŮZE VŠECH ORGÁNŮ SCHČT - 7.12.2016 JIHLAVAPřevzetí kanceláře SCHČT

Na základě usnesení z jednání předsednictva ze dne 19.1.2017 ve Velkém Rybníku rozhodlo předsednictvo o převzetí kanceláře spolku.

A to jednoznačně za účelem uzavření účetního roku 2016, podání přiznání silniční daně, a dalších náležitostí souvisejících s hospodařením a řádným chodem spolku, které doposud nebyly provedeny. V souvislosti s neuposlechnutím výzvy Ing. Novákové, jejíž pracovní poměr byl řádně ukončen ve zkušební době (20.12.2016), byly dne 20.1.2017 za dozoru Policie ČR (přivolané zástupci nově zvoleného předsednictva), přemístěna veškerá účetní agenda a části vybavení do přechodné kanceláře spolku v Praze, kde bude provedena nutná účetní a hospodářská uzávěrka spolku za rok 2016, neboť nedodržením povinných účetních pravidel se spolek vystavuje sankcím a je důvodně ohrožen na své existenci. Za přítomnosti svědků byl vytvořen soupis převzatých věcí, byla pořízena fotodokumentace zbylé agendy a vybavení kanceláře.

Úkonem byli pověřeni: M. Perníček, Ing. L. Krulich, Z. Pavelková, Ing. B. Králová(svědek události).

Při ohledání na místě bylo zjištěno, že propuštěný zaměstnanec sekretariátu Ing. Nováková nadále setrvává v prostorech kanceláře, nepouští nikoho do kanceláře a to včetně řádných členů spolku, poskytuje interní informace neoprávněným osobám (např. pracovnici firmy Equiservis Konzulent s.r.o. Ing. Hurtíkové), znemožňuje přístup do kanceláře zaměstnankyni svazu – účetní, p. Pavelkové, která nemůže vykonávat svoji pracovní činnost.

Upozorňujeme členy spolku, že nedošlo k žádnému odcizení ničeho, pouze pracovníci sekretariátu potřebují nutně pracovat na účetní uzávěrce, aby nevystavovali spolek případným postihům a sankcím za nedodržení předepsaných platných zákonů nebo nařízení. Stav kanceláře spolku byl již dlouho neudržitelný a nečinnost a nekorektní jednání Ing. Novákové již nešlo donekonečna tolerovat.

Předsednictvo SCHČTSKOK VE VOLNOSTI 2017

Každý rok připravuje SCHČT pro své členy, chovatele a majitele klisen plemene ČT tradiční soutěž skoku ve volnosti 4 letých klisen. I pro rok 2017 byla vyhlášena kvalifikační kola a to v 7 oblastech ČR.

KVALIFIKAČNÍ KOLA 2017

4.3.2017 - Albertovec -  severomoravská oblast
4.3.2017 - VFÚ Brno - jihomoravská oblast a Vysočina
10.3.2017 - Heroutice - středočeská oblast a Praha
11.3.2017 - ZH Písek - jihočeská oblast
11.3.2017 - Měník - východočeská oblast
18.3.2017 - Štěnovický Borek - západočeská oblast
18.3.2017 - ZH Tlumačov - oblast Tlumačov a Zlínsko - !!!!POZOR ZMĚNA TERMÍNU

25.3.2017 - FINÁLE - ZH TLUMAČOV

INFORMAČNÍ LETÁK

...víceSAZEBNÍK POPLATKŮ 2017 A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Dne 19.12.2016 zasedalo nové předsednictvo na svém druhém jednání předsednictva v Bořeticích. Mimo jiné schválilo:

 • platbu přes 5,5 mil. Kč na výplatu dotačních titulů a podpor pro chovatele a majitele koní, všechny platby provedeny do konce roku 2016
 • nový sazebník poplatků 2017
 • členský příspěvek pro rok 2017

Členský příspěvek pro rok 2017 zůstává nezměněn (600,- Kč, pokud neodvádíte členský příspěvek ASCHK ČR prostřednictvím jiného regionálního chovatelského svazu a 500,- Kč pokud členský příspěvek Asociaci svazů chovatelů koní ČR platíte prostřednictvím regionálních chovatelských svazů). Příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 31.3.2017. Platbu provádějte až po obdržení vystavené faktury, kde budou uvedeny veškeré platební údaje. Faktury budou rozesílány s připravovaným Katalogem hřebců 2017 a to nejpozději do 15.2.2017.

…více ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 19.12.2016KATALOG HŘEBCŮ 2017 – doplňující informace

Upozorňujeme majitele hřebců, kteří žádají o výběr hřebce pro rok 2017, aby zažádali nejpozději do 15.1.2017 a pokud chtějí využít možnosti inzerce v katalogu hřebců 2017 zdarma, pozorně čtěte následující informace.

Každý vybraný hřebec má od SCHČT rezervovanou polovinu stránky, kde jsou uvedeny jeho základní informace, rodokmen a 2 fotografie (hlava a zootechnický postoj). Pokud jde o hřebce v Katalogu hřebců 2016 již uvedeného a majitel nechce nic měnit, stav zůstává nezměněn i v roce 2017. V případě nově vybraného hřebce, popř. změny fotografie, prosíme, zasílejte fotografie v zootechnickém postoji a daných parametrů (rozlišení 300dpi) nebo můžete využít služeb našeho svazového fotografa p. Šárky Votavové (sarka.votavova@centrum.cz, +420724537743, popř. zkontaktovat na FB profilu), fotografické služby hradí SCHČT, cestovné hradí majitel hřebce.

Zvláštní nabídka placené inzerce

Nabízíme možnost rozšířené prezentace vašeho hřebce na 1 stranu Katalogu hřebců. Zde můžete zaslat libovolný text + fotografie hřebce (sportovní, mechaniky pohybu). PODKLADY INZERCE zasílejte e-mailem (bvendy@seznam.cz nebo info@schct.cz) uložené v JPG, PDF, rozlišení 300 DPI, písmo v křivkách, formát A5, nejpozději do 20.1.2017. Cena za 1 stranu inzerce v Katalogu hřebců 2017 činí 300,- Kč.

Katalog hřebců 2017 bude rozesílán nejpozději do 15.2.2017 všem členům SCHČT.AKCE SCHČT 2017

Vyhlašujeme příjem žádostí na pořádání chovatelských akcí v rámci SCHČT v roce 2017. V příloze přikládáme žádost, bližší informace a pokyny pro pořádání akcí SCHČT v roce 2017.

Uzávěrka žádostí je 15.1.2017.

Zájemci mohou kontaktovat i hodnotitele svazu.

ŽÁDOST

ŽÁDOST A POKYNYKATALOG HŘEBCŮ 2017

Žádáme všechny majetelé hřebců, kteří žádají o výběr hřebce pro připouštěcí sezónu 2017 a zároveň chtějí své hřebce zdarma prezentovat v tištěném katalogu hřebců 2017, aby zaslali žádost společně s fotografií hřebce do katalogu na adresu svazu, popř. kopii žádosti zaslali na e-mailovou adresu info@schct.cz. Uzávěrka žádostí je 15.1.2017. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝBĚRU PRO HŘEBCE 2017PF 2017

Vážení a milí členové, chovatelé a příznivci SCHČT,

se starým rokem jako bychom zavřeli knihu
a s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky.
Spoustu příjemných společných řádků
s krásně prožitými svátky vánočními vám přeje

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

 


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat