Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Výsledky FOTOSOUTĚŽE 2017

Dne 31.10.2017 ve 24:00 hodin byla ukončena fotosoutěž Hříbátka 2017. Soutěže se zúčastnilo 34 hříbátek resp. majitelů a autorů fotografií a rozdali jste jim neuvěřitelných 4797 hlasů (like). Ještě jednou děkujeme za účast a podporu tohoto projektu, jehož účelem bylo alespoň trochu odlehčit napjaté situace ve svazu. A kdo zvítězil? Fotografie hřebečka COLA DE BRYERE po otci 2225 Cola ( o: Contender, m: Lasina IV po Lasino), M : 80/361 Corsa ( o: Corado II, m : 70/917 Saturna po Fleming s.v), chovatelka Zamostná Sylva, Miroslav a autorem byla Milena Masařová.Ostatní výsledky naleznete ZDE. Posíláme mnoho gratulací a první tři umístění obdrží poukaz od SCHČT na připuštění klisny svazovým hřebcem v sezóně 2018. Všem děkujeme za účast a gratulujeme.

   OMEZENÝ PROVOZ KANCELÁŘE

Z důvodu dovolené bude od 24.10.2017 do 7.11.2017 provoz kanceláře SCHČT OMEZEN. Své dotazy nám zasílejte na svazový e-mail: info@schct.cz, v naléhavých případech je funkční telefonní linka +420 777 319 632 přesměrována. Děkujeme za pochopení.SEZNAM HŘEBCŮ - PŘEDVÝBĚR 2017

Dne 13.10.2017 proběhlo na klinice v Heřmanově Městci konsilium veterinárních lékařů (MVDr. Jakub Plachý, MVDr. Petr Přikryl, MVDr. Illia Pták). Na základě vyhodnocení RTG projekcí bylo vyřazeno 5 hřebců. Celkem je přihlášeno 23 mladých hřebců a 2 starší hřebci žádají o zápis do PK ČT. Více naleznete v SEZNAMU PŘIHLÁŠENÝCH HŘEBCŮ. Tímto také upozorňujeme majitele hřebců, že pokud nenajdou své hřebce v uveřejněné tabulce, hřebci byli vyřazeni z možnosti účastnit se II. předvýběru.

Připomínáme, že chovatelská akce proběhne ve dnech 10.-11.11.2017 v Herouticích.

Chovatelská komise vybrala následující členy HODNOTÍCÍ KOMISE:

Václav Štěrba - předseda, Ing. Roman Klos, MVDr. Josef Lysák, Ing. Leopold Mamica, Roman Drahota (jezdecká veřejnost) - náhradníci: Josef Kincl st, Miloslav Perníček, Mgr. Barbara Hassová, Stanislav Hošák ml.UDĚLENÍ VÝBĚRU HŘEBCŮ DO PK ČT 2018

Žádáme chovatele a majitele plemenných hřebců, kteří jsou oprávněni k plemenitbě, aby zaslali žádost o udělení výběru pro hřebce zapsané do PK ČT na rok 2018. Termín zaslání žádosti je 30.11.2017. Při pozdějším zaslání žádosti neručíme za uveřejnění hřebce v katalogu plemeníků ČT 2018. Pro nově zapisované hřebce byl vypsán zápis starších hřebců ve dne 11.11.2017 v Herouticích.

formulář žádostiFotosoutěž – hlasování

Bylo spuštěno hlasování na FB profilu SCHČT, zde můžete přidělovat hlasy (like) nejhezčím fotkám hříbátkům narozeným v roce 2017 pod plemennou knihou český teplokrevník. Hlasování končí dne 31.10.2017. Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme mnoho štěstí v soutěži i v chovu.Předvýběr hřebců 2017 – RTG

Upozorňujeme majitele všech přihlášených hřebců na II. předvýběr 2017 do Heroutic, aby RTG hřebců odeslali včas na posouzení veterinárním konsiliem, které se koná dne 13.10.2017 na klinice v Heřmanově Městci. Pokud jste tak neučinili, máte poslední šanci odeslat snímky nebo zajistit snímkování na výše uvedené klinice. V případě, že nebudou RTG projekce v tento termín k dispozici, HŘEBCI BUDOU VYŘAZENI.Škoda způsobená spolku 2016

Sdělujeme všem členům některé účetní položky, které byly zjištěny z předaných dokladů Ing. M. Novákovou a Ing. Zichem za rok 2016. Takto hospodařila skupina Ing. Zicha s penězi spolku (členů spolku) v roce 2016. Za vybrané peníze od členů byly především pořízeny právní služby, úhrada poštovného, úhrada notáře, náklady na mzdu tajemnici, která byla přijata neoprávněnou osobou, a ve výkazu práce se úkony pro členy nevyskytovaly. Možná si lehce spočítáte přínos této skupiny lidí pro spolek a členy, vzniklou škodu spolku, která není ještě konečná.

80.344,- Kč – faktury za právní služby do konce roku 2016

63.715,- Kč - náklady na mzdu za zaměstnance (v období 4.11.-20.12.2016)

79.214,- Kč – vydané faktury 2016

35.227,- Kč  – peníze v pokladně 2016 (zbytek v pokladně 0,-Kč)

73.049,- Kč – výdej banka 2016 (zbytek na účtu 1014,-Kč)

86.200,- Kč – vybrané členské příspěvky na rok 2017

Pohledávky:

50.000,- Kč – ztráta svazového oblečení v bývalé kanceláři SCHČT (od 4.11.2016)

69.760,- Kč – náklady řízení navrhovatelů za spor 13Cm 13/2017, po pravomocném vyhlášení rozsudku

124.367,- Kč – 05-07/2017 dlužná mzda + náhrada mzdy - žaloba

STÁLE SE VÁM ZDÁ, ŽE TITO LIDÉ TO S VÁMI MYSLÍ DOBŘE???Situace po zrušení schůzí SCHČT 2017

Dne 26.9.2017 byly svolavatelem zrušeny plánované schůze SCHČT, připravované na základě dohody ze dne 2.8.2017 uzavřené v Praze na Ministerstvu zemědělství. Na základě této skutečnosti sjednaná dohoda neplatí, a protože zástupci MZe nemohou vykonávat roli mediátora, tak účast na těchto schůzí odvolali.

Uvádíme některé reakce na zrušení schůzí a předkládáme zjištěné informace a fakta.

Poslední aktivita JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc. (viz. e-mailová komunikace z pera JUDr. Staňka). Tento člověk, ač s právním vzděláním, nejenže sám nerespektuje právní předpisy ČR, ale co je horší, soustavně nabádá k jejich porušování také ty, kteří jsou ještě ochotni mu naslouchat, a svou štvavou kampaní systematicky likviduje SCHČT. Vážení členové, udělejte si sami vlastní úsudek o charakteru a morálce těchto lidí a jaké praktiky používá strana JUDr. Staňka ve sporu v SCHČT.  Jakými jsou:

  • podávání trestních oznámení nezakládajících se na pravdě
  • vykonstruovaná aféra ohledně dotačních podvodů, za účelem neposkytnutí dotačních příspěvků od MZe a následná likvidace spolku
  • medializace sporu v SCHČT v bulvárním tisku za účelem pošpinění dobrého jména spolku a jeho činovníků
  • porušování právních norem (např. ust. § 253 občanského zákoníku – nerespektování rozpuštění členské schůze svolavatelem, ust. § 249 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – změna místa konání členské schůze (konference), po rozeslání pozvánek, ust. § 250 občanského zákoníku – nerespektování odvolání členské schůze svolavatelem, ačkoli prokazatelně pozvánkami na členskou schůzi nebyli obeslání všichni členové spolku)
  • porušování stanov SCHČT

Poukazujeme na existenci důvodného podezření z pletich a ovlivňování přidělené dotace senátorem Ing. Karlem Kratochvíle (ČSSD) a některými zástupci Ministerstva zemědělství (viz. kopie zápisu z jihočeské oblastní schůze ze dne 18.2.2017), které by jistě měly prošetřit orgány činné v trestním řízení a které zjevně ovlivnilo poskytnutí dotace spolku od MZe.

REVOLUČNÍ ROK V SCHČT - autor Boušková Václava

OTEVŘENÝ DOPIS NÁMĚSTKOVI MZe ING. ŠÍROVI - autor Ing. Ladislav Krulich

Prohlašujeme, že všichni členové jihlavského předsednictva nadále usilují o získání rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotačních prostředků pro chovatele koní ČT, neboť jsme přesvědčeni, že spolek splnil všechny požadované podmínky stanovené MZe. O situaci byl již 19.9.2017 informován ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a jednání o dalších možnostech jsou stále otevřená.

Ročně z pozice uznaného chovatelského sdružení SCHČT zaeviduje 420 klisen do PK ČT, zaregistruje, označí 430 narozených hříbat (letos očekáváme nárůst počtu hříbat) a s tím vydá požadované doklady, provede 1000 zápisů změn majitelů koní, zorganizuje přes 110 chovatelských akcí, kterými zajišťuje kontrolu dědičnosti a užitkovosti a získává cenná data pro šlechtitelskou činnost. Prozatím v roce 2017 evidujeme 630 žádostí chovatelů, kteří legitimně očekávají podporu od SCHČT.

Finanční podpora spolku z Programu rozvoje venkova v letech 2012-2014

Z opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost bylo proškoleno několik účastníků, získání peněz v rámci programu PRV byla pouze dobrá vůle a snaha předsednictva o prostředky nad rámec získaných financí požádat. Ovšem za uspořádáním takové akce stojí řada úkonů a mnoho práce, počínaje zajištěním odpovídajících prostorů, lektorů, koní a samotné náplně workshopu, administrace atd.. Jako organizátor vzdělávací akce se mohl přihlásit jakýkoliv subjekt, který by požadované podmínky splňoval a přišel s odborným nápadem na školení. SCHČT za pomoci M. Kubištové zajišťovalo podání žádostí, administraci a konečné vyúčtování. Upozorňujeme, že naposledy dne 3.1.2017 jsme vyhlašovali příjem žádostí na pořádání chovatelských akcí v rámci SCHČT, výsledkem bylo, že se pouze dva subjekty přihlásily (a to pouze na výkonnostní zkoušky klisen a přehlídku tříletých klisen). Tak ruku na srdce chovatelé, není pro vás přece jen jednodušší diskutovat o práci druhých než se sami zapojit?Od roku 2015 se již žádné školení v rámci programu PRV neuskutečnilo. Škoda, uteklo mnoho prostředků a možností. Řada se vás ptala, proč tomu tak je? Odpověď je jednoduchá, ti, co to pořádali v letech minulých, si vysloužili nálepku zlodějů a daňových podvodníků, ostatním, kteří by byli schopni něco uspořádat, se do toho nechce, protože proč a kvůli komu se budou vystavovat riziku pomluvy a zneuctění. A ti, co jen hovoří, tak pracovat nebudou. Více k projektům PRV.

 FOTOSOUTĚŽ SE PRODLUŽUJE

Už jen tři dny a sběr fotografií ukončujeme.

Poslední možnost na prezentaci svých hříbátek narozených 2017 ve výherní fotosoutěži SCHČT. Prodlužujeme termín do 6.10.2017. Po tomto termínu budou soutěžní fotografie vystaveny na FB profilu, kde budete moci pro ty nejkrásnější fotografie hlasovat. Majitelé 3 nejlépe ohodnocených fotografií získají od SCHČT poukaz na připuštení klisen svazovým hřebcem v sezóně 2018 a 12 nejlepších zveřejníme v připravovaném kalendáři SCHČT 2018. Uzávěrka hlasování 31.10.2017.Informace sekretariátu svazu

Vážení členové a chovatelé,

odpovídáme na vaše dotazy ohledně kontaktní adresy svazu. Již od dubna 2017 je kancelář svazu přemístěna na detašované pracoviště provozovna Praha. Sídlo spolku je zachované a stejně i adresa svazu pro písemný kontakt. Proto pro písemný kontakt používejte stávající adresu svazu: SCHČT z.s., U Hřebčince 479, 397 01 Písek nebo e-mailové adresy info@schct.cz, kralova.schct@seznam.cz

Dále upozorňujeme, že pevná linka+420 382 224 144 je ZRUŠENA. Využívejte, prosím, mobilního telefonu +420 777 319 632, na kterém lze po dohodě sjednat i osobní návštěvu provozovny spolku v Praze.DEKLARACE CHOVU KONÍ 2017

Upozorňujeme chovatele, kteří jsou žadatelé podpor LFA, AEKO 2014-2020, EZ 2014-2020 a zároveň v kontrolním období od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 chovají koně, jsou povinni doložit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu DEKLARACI CHOVU KONÍ - dotační rok 2017. Nejpozději do 31. října 2017.

.....víceJIHLAVA ZRUŠENA

Vážení členové svazu,

byli jste obesláni oznámením o ZRUŠENÍ oblastních členských schůzí a konference SCHČT, plánovanou na 6.10.2017 do Jihlavy. Na základě zjištění závažných skutečností jsme byli nuceni tuto akci jednoznačně ZRUŠIT, neboť jedním z hlavních důvodů je absence řádného a včasného obeslání několika členů spolku. Po poradě s právním zástupcem spolku jsme přistoupili k rozhodnutí akci odvolat, neboť dle právního stanoviska uskutečnění schůzí a následné usnesení i přes zjištěné vady v obeslání by bylo neplatné, v rozporu se zákonem a stanovami spolku. Opět by byli řádní členové poškozeni na svých právech a náklady spojené s realizací schůzí zbytečné. Bylo vyvoláno jednání se zástupci Ministerstva zemědělství, kteří byli o vzniklé skutečnosti již informováni, za účelem sjednání nápravy a stanovení dalšího možného postupu. Omlouváme se za vzniklé potíže. Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte a je i vaším záměrem a snahou spravedlivé vyřešení spolkové situace.

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ SCHŮZÍ

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVAFinále KMK ve všestrannosti

Ve dnech 25.-26.9.2017 v Kolesách se uskutečnila poslední letošní prověrka mladých koní, tentokrát v disciplíně všestranné. V sekci KMK všestrannost jsou zveřejněny výsledky finále.

ŠAMPIONI KMK 2017 VŠESTRANNOST

Kategorie 4 letých - valach ČT 9/642 UNKAS BOY ( 1161 Tiznit xx/ 290 Walzerkönig), ch.: Filípková Martina, Pražská 57, Řitka, m.: Ing.Svobodová Adéla, Líšnice 160, Mníšek pod Brdy s jezdkyní Ing. Adélou Svobodovou, celkově 32,02 bodů

Kategorie 5 letých  - klisna ČT 53/620 TRNKA - RUF ( 5161 Corlensky G/ Amon), ch.: Růžička Karel, Velké Němčice, m.: VET&CARE FOR HORSES,s.r.o., Svobodová Adéla, Líšnices jezdcem MVDr. Miroslavem Trundou, celkově 31,66 bodů

Kategorie 6 letých - klisna ČT 1/41 CONA CIA (953 Conway -T/ 1015 Cyril), ch. a m.: VOŠ a SZeŠ Benešov s jezdcem Pavlem Březinou, celkově 32,20 bodů

 FOTOSOUTĚŽ – HŘÍBÁTKA 2017

Upozorňujeme chovatele na blížící se uzávěrku fotografické soutěže HŘÍBÁTKA 2017. Dne 30.9.2017 se uzavírá možnost, kdy můžete ty nepovedenější fotografie svých hříbátek plemene český teplokrevník zaslat do soutěže, kde 3 nejlepší budou ohodnoceni od SCHČT poukazem na připuštění své klisny svazovým hřebcem pro připouštěcí sezónu 2018 a 12 fotografií bude vybráno do kalendáře SCHČT pro rok 2018.

Fotografie zasílejte na e-mailovou adresu svazu info@schct.cz a do zprávy připište jméno hříbátka, datum narození, informace o původu, jméno chovatele a popř. jméno autora fotografie!

Prosíme chovatele, aby vybírali fotografie v lepší kvalitě provedení.

Vyhlášení výsledků 31.10.201770 denní test ukončen - II. předvýběr 2017

Dne 20.9. proběhly v ZH Písek závěrečné zkoušky hřebců po 70 denním testu. Na II. předvýběru hodnotící komise vybrala 10 hřebců a stejný počet hřebců dokončil i test. Nejúspěšnějším a nejlépe hodnoceným hřebcem se stal český teplokrevník  54/988 CADILLAC po 1321 Catango HT z matky 54/524 Camilla po 2745 Oscar, z chovu a v majetku Zemského hřebčince s.p.o., Tlumačov, ohodnocen celkovou známkou 8,41 bodů. ...více v sekci 70 denní test

V souvislosti s ukončením testu upozorňujeme chovatele a majitele hřebců na II. předvýběr hřebců 2017, který proběhne ve dnech 10.-11.11.2017 v Herouticích.

Uzávěrka přihlášek mladých hřebců 25.9.2017 - nutno dodat doporučení hřebce hodnotitelem oblasti, původ hřebce a RTG

Uzávěrka přihlášek pro starší hřebce 30.9.2017 - nutno dodat původ hřebce, potvrzenou výkonnost, genotyp, RTG a protokol o zdravotním stavu hřebce

Vyhotovené RTG (nutno na CD) a klinické vyšetření hřebců (protokol) zasílejte do 30.9. 2017 na adresu:

  • Veterinární klinika Heřmanův Městec
  • Nový dvůr 993
  • Heřmanův Městec  538 03
  • Tel.: +420 469 689 000, e-mail: info@klinikahm.cz

Potvrzení účasti do 15.10. 2017Změna termínu VZ klisen Svičice

Upozorňujeme chovatele na změnu termínu výkonnostních zkoušek 3 letých klisen Svinčice. Původní termín 22.9.2017se posouvá na 25.9.2017.VZ klisen Heroutice ZRUŠENY

Upozorňujeme chovatele, že výkonnostní zkoušky v Herouticích připravované na 12.9.2017 byly ZRUŠENY, pro malý počet přihlášených klisen. Další termín 27.9.2017.VZ klisen Našiměřice

Upozorňujeme chovatele, že výkonnostní zkoušky v Našiměřicích připravované na den 15.9.2017 byly ZRUŠENY, pro malý počet přihlášených klisen. Prosíme využijte zkoušek v okolí Velké Němčice - 26.9.2017.Festival mladých koní úspěšně zakončen

27. ročník Festivalu mladých koní, pořádaný ve dnech 31.8. – 3.9.2017 v jezdeckém areálu Zduchovice, skončil úspěšně pro následující jezdce, koně a jejich majitele:

FINÁLE KMK – 4LETÉ KLISNY

Vítězství si odnesla klisna plemene ČT z chovu ZH Tlumačov 54/925 Caramela (o: 1744 Christon, m: 54/524 Camilla po Oscar) sedlaná Zdeňkem Žílou.

FINÁLE KMK – 4LETÍ SKOKOVÍ HŘEBCI A VALAŠI

Vítězství si odnesla dvojice Miloslav Příhoda a Darcy 3 (o: Darco, m: Chepetka po Chepetto). Holštýnský hřebec Darcy je v majetku Wood Transport Energo a.s. a jeho chovatelem je Ing. Jiří Mayer.

FINÁLE KMK – 5LETÉ KLISNY

Klisna plemene ČT 26/431 Juliett (o: 1659 Jimtown, m: 26/978 Phill Green po 895 Phill)s jezdcem Janem Štětinou, z chovu a majetku pana Jana Třísky z Líšťan.

FINÁLE KMK – 5LETÍ SKOKOVÍ HŘEBCI A VALAŠI

Zvítězila dvojice Lucie Strnadlová a holštýnský hřebec 2238 Caprini (o: Cassin, m: Windroeschen po Caproni), v majetku Lucie Strnadlové z Frenštátu pod Radhoštěm a chovatele: Remus Guenter, Woehrden, Nizozemsko.

FINÁLE KMK – 6LETÉ KLISNY

Své vedení v soutěži potvrdila vítězstvím klisna plemene ČT 13/722 April Z (o: 2997 Aristo Z, m: 19/324 Alda po 522 Aldan) spolu s jezdcem Václavem Horkým. Chovatelem a majitelem klisny je Blanka Křenková z Hlavatce.

FINÁLE KMK – 6LETÍ SKOKOVÍ HŘEBCI A VALAŠI

Vítězem se zde stal oldenburský hřebec Crsoby DK (o: Cachas, m: 13/769 Levante po Sandro Z) sedlaný Jiřím Tmějem. Chovatelem a majitelem je Dana Kováčová z Týna nad Vlatavou.

FINÁLE KMK – 4LETÍ DREZURNÍ KONĚ
Vítězi finále KMK pro 4leté drezurní koně se stali Jan Zamec a valach českého teplokrevníka 14/45 Sandro Unique (o: 1768 Sandro Classic, m: Jessica po Jazz) z chovu Evy Jančaříkové a v majetku Markéty Zamcové.

FINÁLE KMK – 5LETÍ DREZURNÍ KONĚ
Vítězství z finále KMK pro pětileté drezurní koně si odnáší dvojice Torsten Grosse-Freese a klisna CS 80/545 Hot Love AZ (o: Hotline, m: 2/820 Samanta po 5201 Sandro Hit) pocházející z chovu Aleny Zeusové a v majetku Jaroslavy Zeusové.

FINÁLE KMK – 6LETÍ DREZURNÍ KONĚ

Obě úlohy zajela na vítězství dvojice oldenburská klisna Sunshine (o: Stoiber, m: Damon Light po Damon Hill) a Eva Jančaříková. Majitel Ladislav Umlauf, Vyšší Brod a z chovu Gestuet „Im Nieder“, Frankenberg, Německo.

CELOSTÁTNÍ FINÁLE – 3LETÉ KLISNY PLEMENE ČT

Vítězkou finále přehlídky 3letých klisen českého teplokrevníka, které se konalo tento víkend ve Zduchovicích, se stala 54/984 Olivia (o: 1321 Catango HT, m: 54/605 Olympia po 2997 Aristo Z) z chovu a v majetku Zemský hřebčinec Tlumačov s. p. o.

CELOSTÁTNÍ FINÁLE – PŘEHLÍDKA HŘÍBAT

V kategorii klisničky zvítězila Demona(o: 2227 Monaco, m: 54/532 Dolores po 2805 Le Patron) z chovu a v majetku Jana Sokola. Vítězný hřebeček  Ceasaro –M (o: 2009 Ceasar, m: 24/634 Mersi po 2666 Porter) pochází z chovu Lenky Kadlecové z Chudenic u Klatov.

PŘEHLÍDKA VÝKONNÝCH KONÍ PLEMENE ČT

Kategorie drezura – 4 letý hřebec 6/37 Corrado Junior AZ (o: 2878 Corrado AZ, m: 80/148 Vendula po 866 La Voltaire) z chovu Jana Hlalamy z Tábora a majitelkou je Jaroslava Zeusová z Kladna.

Kategorie skoky - 5 letý hřebec 2212 Compliment (o: 5129 Canturo, m: 54/501 Julie po 2741 Grand Step),  z chovu a majetku ZH Tlumačov .p.o.

KONEČNÉ VÝSLEDKY - PŘEHLÍDKA VÝKONNÝCH KONÍ 2017

Děkujeme všem divákům, chovatelům, majitelům, jezdcům, pořadatelům, organizátorům za velice příjemné chvíle a pečlivou práci a především předvaděčům za ochotnou a profesionální práci při předvedení každého koně.

Podrobné výsledky, fotografie, odkazy, videa budeme postupně přidávat do jednotlivých sekcích (přehlídky hříbat, klisen a KMK) a na náš FB profil.KONFERENCE SCHČT 2017

Vážení chovatelé a členové SCHČT,

dovolujeme si vás upozornit na připravované

ŘÁDNÉ (POPŘÍPADĚ) NÁHRADNÍ OBLASTNÍ SCHŮZE A ŘÁDNOU KONFERENCI SCHČT, která proběhne dne 6.10.2017 od 10.00 hodin v Dělnickém domě JIHLAVA.

Jak již jsme jednou avizovali, situace ve svazu je velice važná, proto prosíme o MAXIMÁLNÍ ÚČAST VŠECH ČLENŮ.

Schůze se konají na základě dohody ze dne 2.8.2017 a pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, mediátorem akce Ing. Jiří Šír - náměstek ministra Mze ČR.

Ohledně avizovaných schůzí je pro chovatele připraven INFORMAČNÍ MÍTINK, KTERÝ SE KONÁ DNE 2.9.2017 OD 17.00 HODIN V JEZDECKÉM AREÁLU ZDUCHOVICE (při finále KMK 2017).

INFORMAČNÍ LETÁK

VOLEBNÍ LETÁK

POZVÁNKA NA SCHŮZE

PLNÁ MOC


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat