Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Soud jmenoval statutární orgány spolku

Dne 14.2. proběhlo u Krajského soudu v Českých Budějovicích jednání ohledně jmenování zbývajících členů statutárního orgánu spolku. Soud vyhověl návrhu. Dne 26.3. 2022 usnesení nabylo právní moci a do spolkového mohly být zapsány osoby, které si odsouhlasila členská základna na společné schůzi dne 3.8.2021 ve Zduchovicích.

Do doby jmenování nových členů představenstva spolku Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. , postupem určeným v zakladatelském právním jednání, jsou členy předsednictva jmenováni:
 a) Ing. Ladislav Krulich
b) Eva Šimáčková
c) Karel Růžička
d) Josef Kincl
e) František Srnec
f) Václava BouškováPF 2022

Vážení chovatelé, přejeme vám krásné a pohodové svátky vánoční a mnoho chovatelských a životních úspěchů po celý nový rok 2022.

Děkujeme za projevenou přízeň i v době ne příliš dobré pro Svaz chovatelů českého teplokrevníka i pro chovatele. Pevně věříme, že se český teplokrevník znovu silně nadechne a jeho cesta bude vzestupná.Končí doba temna v chovu českých koní?

V následujícím článku, který je volným již třetím pokračováním serie článků pana Václava Štěrby o svazu v období krize, jsou shrnuty události SCHČT mapující současný stav ve svazu.

Snad již krize v SCHČT končí?Podán návrh soudu

Vážení chovatelé, dne 24.9.2021 byl podán návrh k soudu na jmenování chybějících členů statutárního orgánu SCHČT. Pokud soud shledá návrh oprávněný a jmenuje chybějící členy, pak tito členové budou moci jednat za spolek, tak jako by byli právoplatně zvoleni, ovšem pouze do doby, než bude svolána nová a řádná konference spolku. O případném vydání rozhodnutí soudu v této záležitosti budete včasně informováni.Smuteční oznámení

Dnes do kanceláře svazu přišla smutná zpráva, že dne 5.8.2021 opustil tento svět velký chovatel, milovník koní a věrný člen SCHČT pan Jan Binek z Vizovic. Prosíme, kdo jste pana Binka znal v tichosti mu věnujte malou vzpomínku. Hlubokou soustrast celé jeho rodině.Společná schůze členské základny - závěry

Vážení chovatelé,

dne 3.8.2021 proběhla ve Zduchovicích společná schůze členské základny. Hlavním důvodem schůze bylo obnovení funkce svazu a navrácení právního stavu před rokem 2017. Schůze se zúčastnilo 86 členů, kteří vyslovili souhlas pro zachování spolku a obnovu všech jeho funkcí. Na základě těchto rozhodnutí a projevení právního zájmu členské základny bylo provedeno hlasování o doplnění chybějících členů statutárního orgánu SCHČT, které jmenuje soud na základě podaného návrhu. Po vydání usnesení mohou jmenované osoby jednat za spolek, tak jakoby byly řádně zvoleny do doby, než se řádně dle stanov svolají všechny orgány spolku.

Zápis a usnesení ze společné schůze členské základny SCHČT

Členská základna se usnesla na výši členských příspěvků pro rok 2021.

0,-Kč a 100,-Kč

Pro členy, kteří již odvedli příspěvek ASCHK přes jiný regionální chovatelský spolek nebo nemají zájem o chovatelské výhody, které jsou poskytovány uznaným chovatelským sdružením pro vedení plemenné knihy ČT, je členský poplatek stanoven 0,-Kč.

Členi, kteří neodvádí členský příspěvek ASCHK ČR prostřednictvím jiného regionálního chovatelského svazu a zároveň požadují výhody je členský poplatek stanoven 100,-Kč. (tato částka bude i se seznamem členů převedena na účet ASCHK).

V souvislosti s touto informací upozorňujeme, že SCHČT je stále členem ASCHK, která nyní vede plemennou knihu pro plemeno český teplokrevník a jako taková, je povinna dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 154/2000 Sb. plemenářský zákon a nařízení EU 2016/1012. V případě zaplacení členského příspěvku ASCHK (100,-Kč) nepřicházíte o výhody a slevy plynoucí z vedení plemenné knihy ČT.

O prodloužení termínu pro zaslání stanoveného poplatku je jednáno s ASCHK, číslo účtu, na který příspěvek můžete zasílat, bude v nejbližší době zveřejněn a řádně přihlášeným členům i s pokyny zaslán na e-mail.

Bývalí členové svazu nadále mohou potvrzovat své členství v SCHČT.

SCHČT je otevřena i pro nové členy, kteří mají možnost využít nulové zápisné.

Kopie formulářů zasílejte na info@schct.czSpolečná schůze členské základny již za dva dny

Vážení chovatelé,

srdečně vás zveme na společnou schůzi členské základny SCHČT, která se bude konat již  3.8 2021 od 14.00 hodin v jezdeckém areálu Zduchovice. Hlavní cíle schůze: volba, návrh na doplnění statutárního orgánu spolku, aktualizace a informovanost členské základny, usnesení společných postupů pro následující období. Pro udržení základní funkce spolku má tento akt mimořádnou důležitost. Připomínáme členům, kteří chtějí podpořit spolek a právní zájem na zachování SCHČT, aby potvrdili své členství zaslaným formulářem - Potvrzení členství v SCHČT a zaslali na emailovou adresu info@schct.cz popř. vzali sebou na schůzi členské základny.

Těšíme se na vaši účast.Mimořádné opatření při KONFERENCI SCHČT – Covid 19

Společná schůze SCHČT se bude konat ve venkovních prostorách jezdeckého areálu Zduchovice (zahradní restaurace). Proběhne v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví, které jsou platné od 1. srpna 2021 (dle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. čl. I/13, I/15 a I/16) - úplné znění ZDE.

Vstup bude povolen pouze osobě, která:

-          Prokáže bezinfekčnost

 • negativním testem na covid (PCR test platný 7 dní, antigenní test 72 hodin
 • potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech
 • potvrzením o očkování, doloží národním certifikátem, že uplynulo od aplikace druhé dávky nebo v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní
 • samotestem – osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test povolený MZ, s negativním výsledkem

-          Bude mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95) - ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,Konference má význam

Vážení členové SCHČT,

reagujeme na vzniklé manipulativní zprávy ze sociálních sítí, ohledně odborného spolku pro plemeno ČT a svolávání členské základny - Konference spolku.

Připravovaná společná schůze - Konference SCHČT  na 3.8.2021 ve Zduchovicích má jediný účel a hlavní úkol zvolit osoby jednající za spolek a zachovat a obnovit jeho veškeré funkce, které poskytoval do roku 2016. Všechny dohady a nejasnosti ukončily soudy. Oslovili jsme především členy a chovatele, kterým není lhostejné, že celých 5 let čekali na spravedlnost a bojovali za svá práva a práva ostatních členů, kterým byla v roce 2016 odepřena jistou skupinou lidí.  Je na čase se vypořádat s následky jejich činů.  Doufáme, že v členské základně je ještě mnoho korektních lidí se špetkou důvěry a síly udělat důležitý krok pro záchranu spolku, který měl obrovskou sílu a jedinečnou pozici po více než 16 let, že lidé s dobrým úmyslem se dokáží spojit pro dobro věci a to i navzdory pokleslým a zavádějícím zprávám. Věříme v ochotu, mravní vyspělost a iniciativu oslovené členské základny, jejímž hlavním úsilím by měl být návrat ke šlechtění českého koně - českého teplokrevníka.

Nevytváříme na nikoho nátlak. Členství je dobrovolné a každý člověk se může svobodně rozhodnout, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Má možnost vstoupit do jiného začínajícího spolku nebo podpořit stávající s 20 letou tradicí, popřípadě vyčkávat a sledovat zpovzdálí.

Předesíláme, že SCHČT je stále členem ASCHK. Tedy každému členovi SCHČT plynou chovatelské výhody poskytované ASCHK, neboť od roku 2018 přebrala ASCHK vedení PK ČT. Proto členství v SCHČT pro chovatele nabývá na významu. Pokud byl SCHČT odebrán statut odborného spolku pro plemeno ČT, pak ASCHK, tak učinila neregulérním jednáním a máme za to, že představitele ASCHK k tomu vedly jednoznačně osobní zájmy. Upozorňujeme, že VH ASCHK konaná dne 22.6.2021 ve Stříteži je v několika bodech napadnutelná žalobou na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku. Valná hromada probíhala proti stanovám organizace a opět zde došlo k porušení základních členských práv (části II, článku 5, bod a) stanov ASCHK). „Každý řádný člen ASCHK ČR z.s. má tyto základní členská práva: a) vysílat své zástupce (delegáty) na valnou hromadu ASCHK ČR z.s., hlasovat na ní, podílet se na činnosti a programu ASCHK ČR z.s., volbě jeho orgánů a právo být volen do těchto orgánů.“ Nejen v tomto bodu byla SCHČT odepřena jeho práva.

Proto přijeďte podpořit SCHČT a pokusit se obnovit bývalý lesk českého teplokrevníka a opět mu dát klidný domov.KONFERENCE JIŽ ZA 14 DNÍ

Připomínáme členům svazu, že dne 3.8.2021 se koná CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SCHČT, akce proběhne od 14 hodin v jezdeckém areálu ZDUCHOVICE. Pokud se nemůžete z jakýchkoliv důvodů schůze zúčastnit, využijte plné moci k zastupování. Kdy si dobrovolně určete člena, který vás bude zastupovat pouze v dané věci. V případě, že nevíte na koho se obrátit s udělením plné moci, nabízíme kontakty na členy spolku, kteří se akce zúčastní a rádi vás ve věci zastoupí. Neváhejte se s uvedenými osobami zkontaktovat.

 • Ing. Jiří Holík, (nar. 12.12.1963), Nesvačily 68, 257 51 Bystřice u Benešova, tel.: 777 964 490, e-mail: holik.kone@seznam.cz
 • Mgr. Barbora Hassová, (nar. 18.01.1984), Zduchovice 65, 262 63 Kamýk na Vltavou, tel.: 737 138 930, e-mail: barbara@kone-zduchovice.cz
 • Václava Boušková, (nar. 21.10.1975), Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, tel.: 732 983 148, e-mail: bvendy@seznam.cz
 • Ing. Roman Klos, (nar. 10.06.1971), Starojická Lhota 116, 741 01 Starý Jičín, tel.: 604 693 662, e-mail:klosroman@seznam.cz
 • Jiří Rendl, (nar. 12.12.1958), U Sušičky 10, 154 00 Praha 5 - Lochkov, tel.: 724 030 552, e-mail:j.rendl@audico.cz
 • Eva Šimáčková, (nar. 16.04.1958),  Nebanice 10, 350 02 Nebanice, tel.: 731 472 316, e-mail:nebanice@wia.cz
 • Karel Růžička ml., (nar. 02.10.1971), Osvobození 289, 691 63 Velké Němčice, tel.: 777 333 710, e-mail:ruzicka.kone@seznam.cz
 • Ing. Leopold Mamica, (nar. 15.04.1941), ZH Tlumačov, Dolní 115, 763 62 Tlumačov, tel.: 775 224 728, e-mail: Leopold.Mamica@seznam.cz
 • Josef Kincl st., (nar. 30.08.1948), Skály 8, 793 44 Horní Město - Skály, tel.: 602 544 348, e-mail: josefkincl@seznam.cz
 • Václav Štěrba, (nar. 13.05.1953), Branná 52, 379 01 Třeboň, tel.: 775 993 150, e-mail: sterbav1@seznam.cz
 • Ing. Barbora Králová, Ph.D, (nar. 28.2.1979), Buš 133, 252 08 Buš, okr. Praha-Západ, tel.:721528112, e-mail: bara.kralova@seznam.cz
 • Bc. Šárka Votavová, Štefániková 719, Kralupy nad Vltavou, tel.:724537743, e-mail: sarka.votavova@centrum.cz
 • Karel Lacina, Číčovice 45, 252 68 Číčovice, tel.: 728436100, e-mail: lacina.horses@gmail.com
 • Vantroba Dušan, Nové Dvory 3, Červený Újezd, tel.: 732708807, e-mail: duvant@seznam.cz
 • Petr Hejlek, Netvořice, Všetice, tel.: 777992400, e-mail: hejlekpetr@seznam.cz
 • Ing. Jana Soukupová , Podlesí 331, Příbram, tel.: 776752086 soukupova.janina@seznam.cz

Důležitou součástí pro další účast ve spolku a na připravované KONFERENCI je vyplněný formulář POTVRZENÍ ČLENSTVÍ V SCHČT, který nám můžete zasílat elektronicky na info@schct.cz nebo ho předat osobně na schůzi.

Těšíme se na shledanou!Současné členství chovatelů v SCHČT

Jsou časté spekulace ohledně členství chovatelů v SCHČT. Proto objasníme pár faktů. Vycházíme z evidence členů platné v roce 2017 (konkrétně do 31.12.2017), kdy bylo registrováno a platným předsednictvem přijato cca 764 členů. V následujících letech již nedošlo k žádnému řádnému přijetí člena předsednictvem. Všichni tito členové dostali pozvánku na celostátní konferenci SCHČT, která se koná 3. srpna 2021 ve Zduchovicích od 14 hodin. Zde se sejdou členové - chovatelé, za důležitým účelem, aby zvolili nové vedení svazu.

Platné stanovy SCHČT o členství hovoří jednoznačně. Pokud se chce občan stát členem svazu, citujeme: Členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem SCHČT a úhradou 1. vstupního poplatku a členského příspěvku pro daný rok... Členství zaniká, mimo jiné: Nezaplacením členského příspěvku na více jak jeden rok i po písemné výzvě SCHČT.

V zájmu SCHČT je, aby se do této chovatelské organizace zapojilo, co možná nejvíce chovatelů, členů, kteří se zúčastní spolupráce ve svazu a budou se podílet na šlechtitelském programu. Jelikož žádný z registrovaných členů ve svazu v roce 2017 ani dalších následujících letech neobdržel písemnou výzvu a především vzhledem k dosti nepřehledné situaci v pár posledních letech, zůstávají všichni registrovaní členové i nadále členy SCHČT, pokud se tak svobodně rozhodnou.

Žádáme tímto všechny obeslané členy SCHČT o zaslání (elektronicky na info@schct.cz) vyplněného formuláře POTVRZENÍ ČLENSTVÍ V SCHČT. Můžete, tak potvrdit nebo naopak ukončit své členství. Předem děkujeme za zodpovědné jednání.POZVÁNKA NA SPOLEČNOU SCHŮZI - KONFERENCI

Vážení členové svazu, přijměte srdečné pozvání na společnou schůzi členské základny KONFERENCI, která se bude konat dne 3.8.2021 od 14.00 hodin v jezdeckém areálu Zduchovice.

Hlavním cílem je VOLBA NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ SPOLKU

Všem členům svazu budou zaslány doporučeným dopisem následující dokumenty. Pokud nám členové poskytli i emailové adresy, bude zvolen i tento způsob doručení.

PRŮVODNÍ DOPIS

POZVÁNKA

PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ

POTVRZENÍ ČLENSTVÍ

Připomínáme skutečnost, že účast je jednou z povinností řádného člena. Pokud se nemůže člen z jakýchkoliv důvodů dostavit, využijte plnou moc pro zastupování. Apelujeme na členy, aby se nechali zastupovat pouze osobou, které důvěřují a mají jistotu, že bude hájit jejich zájmy.

Žádáme členy o včasné vyplnění a zaslání formuláře Potvrzení členství v SCHČT. Zasílejte na email: info@schct.cz popř. můžete přinést na připravovanou schůzi.Potvrzení členství

Vážení členové svazu, zde naleznete formulář POTVRZENÍ ČLENSTVÍ V SCHČT, kde vás žádáme o vyplnění a zaslání kopie na obnovenou emailovou adresu info@schct.cz. !!! Prosíme prozatím nezasílejte poštou. Potvrzení je důležitou součástí pro další setrvání ve svazu. Na základě vyplněného a zaslaného formuláře bude vaše členství akceptováno a bude povolena účast na připravovanou společnou schůzi - KONFERENCI.

Oslovujeme členskou základnu dle seznamu členů ke dni 31.8.2017. Pouze tito členové byli právoplatně přijati za členy spolku (řádná přihláška a odsouhlaseni oprávněným předsednictvem). Členství všech členů, kteří projeví zájem o pokračování v členství, bude uznáno (i v případě neodvedených členských příspěvků) neboť nedošlo ze strany předsednictva k zákonným úkonům pro vyloučení ze spolku. Nedoplatky příspěvků nebudou po členech vymáhány, neboť situace byla zmatečná. Členové, kteří nejsou uvedeni na seznamu a jejich členství vniklo po tomto datu, a přesto byli v dobré víře, že splnili podmínky členství, budou mít možnost řádně požádat o nové členství.Prohlášení předsednictva SCHČT

V následujícím prohlášení naleznete podrobnosti ke svolání členské základny a společné schůze - Konference. Podnět pro svolání podali členové předsednictva zvolení na společné schůzi všech orgánů spolku dne 7.12.2016 v Jihlavě.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVAPodnět ke svolání členské základny

Na základě pravomocných rozhodnutí předsednictvo dává podnět ke svolání členské základny.

Důvody:

 • Nečinnost spolku a neschopnost orgánů spolku řádně fungovat
 • Spolek nemá statutární orgán (výsledek pravomocných rozhodnutí a uplynutí mandátu)
 • vymazání osob statutárního orgánu (předsednictva)  ze spolkového rejstříku
 • Volba nového statutárního orgánu s nezpochybňujícím mandátem
 • Obnova funkčnosti spolku
 • Vyvedení spolku z krize a náprava skutků z minulých let
 • Informování členské základny o stávajícím vývoji spolku

USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA

PODNĚT KE SVOLÁNÍJak dál se SCHČT II. část

Ve svém článku pan Václav Štěrba detailně popisuje základní fakta, které vedly k prohlubující krizi v SCHČT.

Co bude dál se SCHČT 2. část - autor Václav ŠtěrbaDalší pravomocné rozsudky ve věci SCHČT

Vážení chovatelé, po delší odmlce vám přinášíme zprávy ze soudních síní. Od roku 2016 se SCHČT nachází v nestabilitě a již 3 pravomocné rozsudky vnáší do celé kauzy značné objasnění krizové záležitosti. Tak jak bylo již v lelech minulých avízováno, spolku se zmocnili neoprávnění lidé, kteří nezákonně jednali a nakládali s jeho majetkem. Na základě pravomocných rozhodnutí byly dne 28.10.2020 osoby neoprávněně zapsané vymazány ze spolkového rejstříku. Jejich členství v předsednictvu ani nevzniklo, jde o osoby Ing. Jaroslav Malý, Zdeněk Hrnčíř, Jan Chýle, Ing. Jana Kreidlová, členové kontrolní komise Václav Bohdaský, Ing. Leopold Jelínek, JUDr. Čeněk Šrubař. Více v přiložených pravomocných rozhodnutí soudu.

Rozsudek územní schůze v Čechách 20.4.2016

- usnesení KS v Českých Budějovicích - pravomocné usnesení vrchního soudu v Praze

Rozsudek konference SCHČT 29.6.2016   - pravomocné usnesení vrchního soudu v Praze

Rozsudek rozhodčí nález rozhodčí komise 14.12.2016

- usnesení KS v Českých Budějovicích - pravomocné usnesení vrchního soudu v Praze

Co bude dál se SCHČT 2. část - autor Václav ŠtěrbaLeopold Mamica oslavil 80. narozeniny

Dne 15.4.2021 oslavil své životní jubileum pan Ing. Leopold Mamica. Jistě všem známá osobnost v chovatelském světě koní. Emeritní ředitel ZH Tlumačov 1986-2006), dlouholetý člen Rady plemenné knihy ČT (2002 -2017), rozhodčí, komisař KMK, hodnotitel koní a především vzácný člověk. Vážený pane Mamico, ze srdce Vám přejeme hodně zdraví, životního nadšení a spokojenosti do dalších let. A těšíme se na další mnohé setkání s Vámi.

Jubilant Polda Mamica - autor blahopřání V. ŠtěrbaRozloučení s Miloslavem Perníčkem

Dne 13.4.2021 v kostele sv. Mikuláše v Benešově jsme se rozloučili s bývalým předsedou svazu Miloslavem Perníčkem. Čest jeho památce!

Vzpomínka na Miloslava Perníčka - autor: Boušková VáclavaPoslední rozloučení s Miloslavem Perníčkem

Poslední rozloučení s váženým panem Miloslavem Perníčkem proběhne v úterý 13. dubna ve 13 hodin v kostele sv. Mikuláše v Benešově. Smuteční obřad bude přístupný pouze nejbližší rodině, pro veřejnost bude venkovní prostor ozvučen. Po skončení obřadu bude dán prostor pro důstojné rozloučení i veřejnosti.


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat