Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Prohlášení statutárních orgánů spolku

Dne 20.4.2016 vstoupil Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen“ SCHČT z.s.“) do krizového období. Zatížen mnoha žalobami na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku, právní nejistotou a nestabilitou je narušen dodnes. ...vícePozvánka na přehlídku hřebců – Gestüt Sprehe

Stejně jako v předchozích letech zve Hřebčín Sprehe chovatele z České republiky na předvádění svých hřebců v hale Oldenburského svazu chovatelů ve městě Vechta. Využijte možnost vidět hřebce nabízené českým chovatelům na živo v akci.

 

Předvádění se koná 3. února od 18,00 hodin, z Čech bude vypraven autobus a pro účastníky zájezdu bude připraveno ve Vechtě občerstvení. Autobus odjíždí z Prahy a Poděbrad 3. 2. 2016 v rannich hodinách. 

 

Zájezd je pro chovatele zdarma (nutno doložit původ chovné klisny, kterou máte zájem v sezoně 2018 připustit), ostatní zájemci po dohodě s p. Lacinou. Program akce bude zájemcům upřesněn na základě přihlášky, ( Scan puvodu klisny, jmeno, adresa, telefoni cislo, email) které posílejte na e-mailovou adresu lacina.horses@gmail.com

 

Bližší informace na tel. čísle +420 728 436 100 - Karel Lacina, zastupce hrebcina Sprehe pro CZ a SVK.

 

Pozor, stránky www.gestuet-sprehe.de nyní i v českém jazyce!PF 2018

Vážení chovatelé, přejeme vám krásné a pohodové svátky vánoční a mnoho chovatelských a životních úspěchů po celý nový rok 2018.Otázky časopisu Jezdectví

Šéfredaktorka časopisu Jezdectví Zdena Motyginová položila tři otázky místopředsedovi spolku panu Karlu Růžičkovi. Jejich znění a podané odpovědi nyní zveřejňujeme.

1. Proč jste odvolal schůze 6. 10. 2017, na kterých jste se jednohlasně domluvili s Ministerstvem zemědělství 2. 8. 2017?

2. Jste si vědom, že nekonání těchto schůzí způsobilo nepřidělení dotací spolku za rok 2017?

3. Proč zakoupilo předsednictvo hřebce Clin d´Or, za jakou částku, kolik přinesl do svazové pokladny peněz, kolik tvořily náklady na jeho provoz v ČR, na kolik vyšlo jeho ustájení v Německu a kdo rozhodl o jeho přemístění, za jakou částku jste ho prodali, kdo podepsal smlouvu a kdo rozhodl o jeho prodeji?

ODPOVĚĎ REDAKCI JEZDECTVÍ - autor Karel RůžičkaMinisterstvo zemědělství rozhodlo o dotacích SCHČT

Vážení chovatelé, dne 4.12.2017 bylo kanceláří spolku oznámeno, že MZe ČR vydalo rozhodnutí o neposkytnutí dotací pro rok 2017. Důvodem je:

„Vzhledem k tomu, že pro poskytnutí dotace musí být splněny odborné podmínky stanovené v dotačních podprogramech a nesmí být současně sebemenší pochybnost o tom, kdo je členem statutárního orgánu žadatele a kdo je oprávněn žadatele zastupovat při podávání žádostí o poskytnutí dotace si MZe pro objektivní posouzení předmětných žádostí vyžádalo doplňující údaje a doklady.

Z doložených dokladů vyplývá, že v soudních kauzách vztahujících se k Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. soudy dosud pravomocně nerozhodly o určení, kdo je členem statutárního orgánu Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. a kdo je oprávněn za něj jednat. V návaznosti zejména na znění stanov Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. a v návaznosti na písmena a), b) bodu 6. notářského zápisu ze dne 16.11.2016 lze konstatovat, že předmětná žádost o poskytnutí dotace byla podána neoprávněnou osobou.“ ..... více TISKOVÁ ZPRÁVA

ROZHODNUTÍ MZE ČR ze dne 27.11.2017

PŘÍLOHA č. 1

PŘÍLOHA č. 2

PŘÍLOHA Č.3

zápis z oblastní schůze jižní Čechy - 18.2.2017

PŘÍLOHA č. 4DOTACE 2017

Vážení chovatelé,

dovolte nám reagovat na znepokojivé zprávy, které se šíří mediálními prostředky a z písemností JUDr. Ing. Staňka CSc. Naše strana prozatím neobdržela žádné takové zamítavé rozhodnutí a pokud JUDr. Ing. Staněk má takový dokument, nechť veřejnosti předloží jejich kopii. Nadále zdůrazňujeme, že místopředsedou svazu panem Karlem Růžičkou, který v době podání žádostí byl oprávněn jednat za spolek, bylo v řádném termínu, bez vážných pochybení podáno 13 žádostí na dotační programy 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat a 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu pro rok 2017 přes podatelnu SZIF. Do dnešního dne neobdržel spolek oficiální rozhodnutí MZe a to jakoukoliv formou (doporučené psaní, datová schránka spolku). Pochopitelně se snažíme získat podrobnější zprávy, o kterých budete bezprostředně informováni.

Dále upozorňujeme, že dne 22.11.2017 byl zapsán jako předseda předsednictva do spolkového rejstříku JUDr. Ing. Staněk CSc., a to na základě nepravomocného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14.11.2017, který zasedal ve věci rejstříkového soudu resp. ve věci „Zpětvzetí návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku ze dne 12.6.2017“ s odůvodněním, že navrhovatel došel k závěru, že konference, která zvolila JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc. jako předsedu, byla neplatně svolána, stejně jako jí předcházející oblastní schůze, a navíc u uvedené osoby jde o střet zájmu, neboť je předsedou rozhodčí komise svazu. Prohlašujeme, že zapsání této osoby do SR neakceptujeme.Zápis statutárního orgánu do spolkového rejstříku má deklaratorní (zjišťující) povahu a v konstitutivních věcech nebylo pravomocně rozhodnuto, což se týká i výše uvedeného usnesení, kdy byla využita možnost dovolání k Nejvyššímu soudu. Své funkce se JUDr. Ing. Staněk ujal velice nešťastně, kdy odebral dispoziční práva k bankovnímu účtu osobám doposud jednající za spolek (K. Růžičkovi a tajemnici spolku Ing. Barboře Králové PhD.), díky tomuto svéhlavému kroku došlo k neuhrazení plateb Ústřední evidenci koní ČR za poskytované služby a mnoha dalších věřitelů, kteří již proti spolku činí patřičná opatření.   Za velkou hrozbu považujeme jednání této osoby, kdy řada jeho nekorektních intervencí a korespondencí na MZe ohrozila i dotační příspěvky spolku pro rok 2017 (např. žádost o změnu ban. spojení v již podaných žádostech o podporu SCHČT).


II. předvýběr- vítěz CASUAL

Vítězem II. předvýběru hřebců do plemenitby PK ČT 2017 se stal holštýnský hřebec Casual (o: Casall, m: Unesca I po Newton) z chovu Joerga Hardera a v majetku Jiřího Hochmana. Casual rovněž obdržel prémii a bude tak v příštím roce k dispozici chovatelům.

Do PKH ČT byl zapsán Zangersheide hřebec Manasquan M Z (o: Mr. Blue, m: Atlantic M Z po Air Jordan Z) v majetku firmy HAPAX, s.r.o. a hřebec český teplokrevník 8/670 Edie (o: 2732 Pernod, m: VČ 1461 Erna po 123 Quoniam II - 176) v majetku Adély Neumannové.

Všem srdečně gratulujeme a děkujeme za účast.

     Výsledky FOTOSOUTĚŽE 2017

Dne 31.10.2017 ve 24:00 hodin byla ukončena fotosoutěž Hříbátka 2017. Soutěže se zúčastnilo 34 hříbátek resp. majitelů a autorů fotografií a rozdali jste jim neuvěřitelných 4797 hlasů (like). Ještě jednou děkujeme za účast a podporu tohoto projektu, jehož účelem bylo alespoň trochu odlehčit napjaté situace ve svazu. A kdo zvítězil? Fotografie hřebečka COLA DE BRYERE po otci 2225 Cola ( o: Contender, m: Lasina IV po Lasino), M : 80/361 Corsa ( o: Corado II, m : 70/917 Saturna po Fleming s.v), chovatelka Zamostná Sylva, Miroslav a autorem byla Milena Masařová.Ostatní výsledky naleznete ZDE. Posíláme mnoho gratulací a první tři umístění obdrží poukaz od SCHČT na připuštění klisny svazovým hřebcem v sezóně 2018. Všem děkujeme za účast a gratulujeme.

   OMEZENÝ PROVOZ KANCELÁŘE

Z důvodu dovolené bude od 24.10.2017 do 7.11.2017 provoz kanceláře SCHČT OMEZEN. Své dotazy nám zasílejte na svazový e-mail: info@schct.cz, v naléhavých případech je funkční telefonní linka +420 777 319 632 přesměrována. Děkujeme za pochopení.SEZNAM HŘEBCŮ - PŘEDVÝBĚR 2017

Dne 13.10.2017 proběhlo na klinice v Heřmanově Městci konsilium veterinárních lékařů (MVDr. Jakub Plachý, MVDr. Petr Přikryl, MVDr. Illia Pták). Na základě vyhodnocení RTG projekcí bylo vyřazeno 5 hřebců. Celkem je přihlášeno 23 mladých hřebců a 2 starší hřebci žádají o zápis do PK ČT. Více naleznete v SEZNAMU PŘIHLÁŠENÝCH HŘEBCŮ. Tímto také upozorňujeme majitele hřebců, že pokud nenajdou své hřebce v uveřejněné tabulce, hřebci byli vyřazeni z možnosti účastnit se II. předvýběru.

Připomínáme, že chovatelská akce proběhne ve dnech 10.-11.11.2017 v Herouticích.

Chovatelská komise vybrala následující členy HODNOTÍCÍ KOMISE:

Václav Štěrba - předseda, Ing. Roman Klos, MVDr. Josef Lysák, Ing. Leopold Mamica, Roman Drahota (jezdecká veřejnost) - náhradníci: Josef Kincl st, Miloslav Perníček, Mgr. Barbara Hassová, Stanislav Hošák ml.UDĚLENÍ VÝBĚRU HŘEBCŮ DO PK ČT 2018

Žádáme chovatele a majitele plemenných hřebců, kteří jsou oprávněni k plemenitbě, aby zaslali žádost o udělení výběru pro hřebce zapsané do PK ČT na rok 2018. Termín zaslání žádosti je 30.11.2017. Při pozdějším zaslání žádosti neručíme za uveřejnění hřebce v katalogu plemeníků ČT 2018. Pro nově zapisované hřebce byl vypsán zápis starších hřebců ve dne 11.11.2017 v Herouticích.

formulář žádostiFotosoutěž – hlasování

Bylo spuštěno hlasování na FB profilu SCHČT, zde můžete přidělovat hlasy (like) nejhezčím fotkám hříbátkům narozeným v roce 2017 pod plemennou knihou český teplokrevník. Hlasování končí dne 31.10.2017. Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme mnoho štěstí v soutěži i v chovu.Předvýběr hřebců 2017 – RTG

Upozorňujeme majitele všech přihlášených hřebců na II. předvýběr 2017 do Heroutic, aby RTG hřebců odeslali včas na posouzení veterinárním konsiliem, které se koná dne 13.10.2017 na klinice v Heřmanově Městci. Pokud jste tak neučinili, máte poslední šanci odeslat snímky nebo zajistit snímkování na výše uvedené klinice. V případě, že nebudou RTG projekce v tento termín k dispozici, HŘEBCI BUDOU VYŘAZENI.Škoda způsobená spolku 2016

Sdělujeme všem členům některé účetní položky, které byly zjištěny z předaných dokladů Ing. M. Novákovou a Ing. Zichem za rok 2016. Takto hospodařila skupina Ing. Zicha s penězi spolku (členů spolku) v roce 2016. Za vybrané peníze od členů byly především pořízeny právní služby, úhrada poštovného, úhrada notáře, náklady na mzdu tajemnici, která byla přijata neoprávněnou osobou, a ve výkazu práce se úkony pro členy nevyskytovaly. Možná si lehce spočítáte přínos této skupiny lidí pro spolek a členy, vzniklou škodu spolku, která není ještě konečná.

80.344,- Kč – faktury za právní služby do konce roku 2016

63.715,- Kč - náklady na mzdu za zaměstnance (v období 4.11.-20.12.2016)

79.214,- Kč – vydané faktury 2016

35.227,- Kč  – peníze v pokladně 2016 (zbytek v pokladně 0,-Kč)

73.049,- Kč – výdej banka 2016 (zbytek na účtu 1014,-Kč)

86.200,- Kč – vybrané členské příspěvky na rok 2017

Pohledávky:

50.000,- Kč – ztráta svazového oblečení v bývalé kanceláři SCHČT (od 4.11.2016)

69.760,- Kč – náklady řízení navrhovatelů za spor 13Cm 13/2017, po pravomocném vyhlášení rozsudku

124.367,- Kč – 05-07/2017 dlužná mzda + náhrada mzdy - žaloba

STÁLE SE VÁM ZDÁ, ŽE TITO LIDÉ TO S VÁMI MYSLÍ DOBŘE???Situace po zrušení schůzí SCHČT 2017

Dne 26.9.2017 byly svolavatelem zrušeny plánované schůze SCHČT, připravované na základě dohody ze dne 2.8.2017 uzavřené v Praze na Ministerstvu zemědělství. Na základě této skutečnosti sjednaná dohoda neplatí, a protože zástupci MZe nemohou vykonávat roli mediátora, tak účast na těchto schůzí odvolali.

Uvádíme některé reakce na zrušení schůzí a předkládáme zjištěné informace a fakta.

Poslední aktivita JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc. (viz. e-mailová komunikace z pera JUDr. Staňka). Tento člověk, ač s právním vzděláním, nejenže sám nerespektuje právní předpisy ČR, ale co je horší, soustavně nabádá k jejich porušování také ty, kteří jsou ještě ochotni mu naslouchat, a svou štvavou kampaní systematicky likviduje SCHČT. Vážení členové, udělejte si sami vlastní úsudek o charakteru a morálce těchto lidí a jaké praktiky používá strana JUDr. Staňka ve sporu v SCHČT.  Jakými jsou:

  • podávání trestních oznámení nezakládajících se na pravdě
  • vykonstruovaná aféra ohledně dotačních podvodů, za účelem neposkytnutí dotačních příspěvků od MZe a následná likvidace spolku
  • medializace sporu v SCHČT v bulvárním tisku za účelem pošpinění dobrého jména spolku a jeho činovníků
  • porušování právních norem (např. ust. § 253 občanského zákoníku – nerespektování rozpuštění členské schůze svolavatelem, ust. § 249 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – změna místa konání členské schůze (konference), po rozeslání pozvánek, ust. § 250 občanského zákoníku – nerespektování odvolání členské schůze svolavatelem, ačkoli prokazatelně pozvánkami na členskou schůzi nebyli obeslání všichni členové spolku)
  • porušování stanov SCHČT

Poukazujeme na existenci důvodného podezření z pletich a ovlivňování přidělené dotace senátorem Ing. Karlem Kratochvíle (ČSSD) a některými zástupci Ministerstva zemědělství (viz. kopie zápisu z jihočeské oblastní schůze ze dne 18.2.2017), které by jistě měly prošetřit orgány činné v trestním řízení a které zjevně ovlivnilo poskytnutí dotace spolku od MZe.

REVOLUČNÍ ROK V SCHČT - autor Boušková Václava

OTEVŘENÝ DOPIS NÁMĚSTKOVI MZe ING. ŠÍROVI - autor Ing. Ladislav Krulich

Prohlašujeme, že všichni členové jihlavského předsednictva nadále usilují o získání rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotačních prostředků pro chovatele koní ČT, neboť jsme přesvědčeni, že spolek splnil všechny požadované podmínky stanovené MZe. O situaci byl již 19.9.2017 informován ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a jednání o dalších možnostech jsou stále otevřená.

Ročně z pozice uznaného chovatelského sdružení SCHČT zaeviduje 420 klisen do PK ČT, zaregistruje, označí 430 narozených hříbat (letos očekáváme nárůst počtu hříbat) a s tím vydá požadované doklady, provede 1000 zápisů změn majitelů koní, zorganizuje přes 110 chovatelských akcí, kterými zajišťuje kontrolu dědičnosti a užitkovosti a získává cenná data pro šlechtitelskou činnost. Prozatím v roce 2017 evidujeme 630 žádostí chovatelů, kteří legitimně očekávají podporu od SCHČT.

Finanční podpora spolku z Programu rozvoje venkova v letech 2012-2014

Z opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost bylo proškoleno několik účastníků, získání peněz v rámci programu PRV byla pouze dobrá vůle a snaha předsednictva o prostředky nad rámec získaných financí požádat. Ovšem za uspořádáním takové akce stojí řada úkonů a mnoho práce, počínaje zajištěním odpovídajících prostorů, lektorů, koní a samotné náplně workshopu, administrace atd.. Jako organizátor vzdělávací akce se mohl přihlásit jakýkoliv subjekt, který by požadované podmínky splňoval a přišel s odborným nápadem na školení. SCHČT za pomoci M. Kubištové zajišťovalo podání žádostí, administraci a konečné vyúčtování. Upozorňujeme, že naposledy dne 3.1.2017 jsme vyhlašovali příjem žádostí na pořádání chovatelských akcí v rámci SCHČT, výsledkem bylo, že se pouze dva subjekty přihlásily (a to pouze na výkonnostní zkoušky klisen a přehlídku tříletých klisen). Tak ruku na srdce chovatelé, není pro vás přece jen jednodušší diskutovat o práci druhých než se sami zapojit?Od roku 2015 se již žádné školení v rámci programu PRV neuskutečnilo. Škoda, uteklo mnoho prostředků a možností. Řada se vás ptala, proč tomu tak je? Odpověď je jednoduchá, ti, co to pořádali v letech minulých, si vysloužili nálepku zlodějů a daňových podvodníků, ostatním, kteří by byli schopni něco uspořádat, se do toho nechce, protože proč a kvůli komu se budou vystavovat riziku pomluvy a zneuctění. A ti, co jen hovoří, tak pracovat nebudou. Více k projektům PRV.

 FOTOSOUTĚŽ SE PRODLUŽUJE

Už jen tři dny a sběr fotografií ukončujeme.

Poslední možnost na prezentaci svých hříbátek narozených 2017 ve výherní fotosoutěži SCHČT. Prodlužujeme termín do 6.10.2017. Po tomto termínu budou soutěžní fotografie vystaveny na FB profilu, kde budete moci pro ty nejkrásnější fotografie hlasovat. Majitelé 3 nejlépe ohodnocených fotografií získají od SCHČT poukaz na připuštení klisen svazovým hřebcem v sezóně 2018 a 12 nejlepších zveřejníme v připravovaném kalendáři SCHČT 2018. Uzávěrka hlasování 31.10.2017.Informace sekretariátu svazu

Vážení členové a chovatelé,

odpovídáme na vaše dotazy ohledně kontaktní adresy svazu. Již od dubna 2017 je kancelář svazu přemístěna na detašované pracoviště provozovna Praha. Sídlo spolku je zachované a stejně i adresa svazu pro písemný kontakt. Proto pro písemný kontakt používejte stávající adresu svazu: SCHČT z.s., U Hřebčince 479, 397 01 Písek nebo e-mailové adresy info@schct.cz, kralova.schct@seznam.cz

Dále upozorňujeme, že pevná linka+420 382 224 144 je ZRUŠENA. Využívejte, prosím, mobilního telefonu +420 777 319 632, na kterém lze po dohodě sjednat i osobní návštěvu provozovny spolku v Praze.DEKLARACE CHOVU KONÍ 2017

Upozorňujeme chovatele, kteří jsou žadatelé podpor LFA, AEKO 2014-2020, EZ 2014-2020 a zároveň v kontrolním období od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 chovají koně, jsou povinni doložit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu DEKLARACI CHOVU KONÍ - dotační rok 2017. Nejpozději do 31. října 2017.

.....víceJIHLAVA ZRUŠENA

Vážení členové svazu,

byli jste obesláni oznámením o ZRUŠENÍ oblastních členských schůzí a konference SCHČT, plánovanou na 6.10.2017 do Jihlavy. Na základě zjištění závažných skutečností jsme byli nuceni tuto akci jednoznačně ZRUŠIT, neboť jedním z hlavních důvodů je absence řádného a včasného obeslání několika členů spolku. Po poradě s právním zástupcem spolku jsme přistoupili k rozhodnutí akci odvolat, neboť dle právního stanoviska uskutečnění schůzí a následné usnesení i přes zjištěné vady v obeslání by bylo neplatné, v rozporu se zákonem a stanovami spolku. Opět by byli řádní členové poškozeni na svých právech a náklady spojené s realizací schůzí zbytečné. Bylo vyvoláno jednání se zástupci Ministerstva zemědělství, kteří byli o vzniklé skutečnosti již informováni, za účelem sjednání nápravy a stanovení dalšího možného postupu. Omlouváme se za vzniklé potíže. Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte a je i vaším záměrem a snahou spravedlivé vyřešení spolkové situace.

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ SCHŮZÍ

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVAFinále KMK ve všestrannosti

Ve dnech 25.-26.9.2017 v Kolesách se uskutečnila poslední letošní prověrka mladých koní, tentokrát v disciplíně všestranné. V sekci KMK všestrannost jsou zveřejněny výsledky finále.

ŠAMPIONI KMK 2017 VŠESTRANNOST

Kategorie 4 letých - valach ČT 9/642 UNKAS BOY ( 1161 Tiznit xx/ 290 Walzerkönig), ch.: Filípková Martina, Pražská 57, Řitka, m.: Ing.Svobodová Adéla, Líšnice 160, Mníšek pod Brdy s jezdkyní Ing. Adélou Svobodovou, celkově 32,02 bodů

Kategorie 5 letých  - klisna ČT 53/620 TRNKA - RUF ( 5161 Corlensky G/ Amon), ch.: Růžička Karel, Velké Němčice, m.: VET&CARE FOR HORSES,s.r.o., Svobodová Adéla, Líšnices jezdcem MVDr. Miroslavem Trundou, celkově 31,66 bodů

Kategorie 6 letých - klisna ČT 1/41 CONA CIA (953 Conway -T/ 1015 Cyril), ch. a m.: VOŠ a SZeŠ Benešov s jezdcem Pavlem Březinou, celkově 32,20 bodů

 


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat