Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Výkonnostní zkoušky klisen

Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT (splňují podmínky zápisu do HPK a PK ČT, chovatel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem či v zápřeži), pro tříleté hřebce odchované v testačních odchovnách.

ZKOUŠKA POD SEDLEM:

Požadavky: 
1) Skok ve volnosti 100-110-120cm šířka 110cm - příloha 1 ZŘ 
2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti - úloha viz. příloha 2 ZŘ 
3) Kavaletová řada - příloha 1 ZŘ 
4) Postupová řada - příloha 1 ZŘ

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky. Klisna nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší. Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdce ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny.

A) Základní zkoušky výkonnosti (ZZV) klisen

organizují hodnotitelé a hodnotitelskou komisi schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná (1 člen SCHČT, 1 zástupce ČJF a hodnotitel). Termíny a místa konání ZZV schvaluje chovatelská komise.

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška výkonnosti.

Je stanoven minimální počet 7 klisen pro konání zkoušek výkonnosti.

Hodnotí se: 
- mechanika pohybu při drezurní úloze 
- vrozené schopnosti 
- pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky 
- skokové vlohy 
- připravenost

Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky. 
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů.

Při dosažení hodnocení vyššího než je hranice bodů příslušného oddílu PK bude klisna na základě výkonnostních zkoušek přeřazena do vyššího oddílu PK, pokud splňuje rodokmenové hodnoty.

B) Základní zkoušky výkonnosti hřebců

organizuje oprávněná osoba provozující testační odchovnu.

Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná, její složení na návrh chovatelské komise schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Členy mohou být členové: RPK, ČJF, členové SCHČT a hodnotitelé.

Hodnocení je stejné jako u klisen a je doplněno o známky:

- za plemenný typ a pohlavní výraz 1 známkou
- za stavbu těla - hodnocení se provádí na tvrdém podkladu 1 známkou
- za výcvik dle metodiky uvedené v ŠP 


Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.


ZKOUŠKA V ZÁPŘEŽI:

Zkouška je určena pouze pro klisny. Organizují ji hodnotitelé a hodnotitelskou komisi určuje předseda SCHČT.

Složení hodnotitelské komise je stejné jako u základní zkoušky v sedlové disciplině.

Zkouší se v jednospřeží ve dvou ojích v lehké zápřeži (kočár nebo bryčka, chomoutové nebo poprsní postroje).

Jízdárna: 40 x 100 m.

Mechanika pohybu a ovladatelnost: drezurní úloha čtená - viz. příloha 2 ZŘ.

Ihned po skončení drezurní úlohy zkouška ovladatelnosti na parkuru dle plánku - viz.příloha 1 ZŘ 
- předepsaný chod : klus 
Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny.

Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100m dlouhé dráze 
Lehká zápřež: jednospřeží 2 osoby

Hodnotí se: 
1. mechanika pohybu a ovladatelnost / koef. 0,4 
2. schopnosti, ochota / koef. 0,4 
3. připravenost / koef. 0,2

Hodnotitel známky vynásobí koeficientem a sečte. Průměr výsledné známky všech hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Do hodnocení se zahrne i chování koní při zapřahání a vypřahání. 
Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky před vynásobením koeficientem nižší jak 5 bodů.

Přeřazení klisny do vyššího oddílu PK je za stejných podmínek jako při zkoušce sedlových disciplin.

Dokumenty: Příloha:
PŘÍLOHY VZ  
- přílohy k provedení výkonnostních zkoušek pod sedlem i v zápřeži, úlohy pro zkoušku mechaniky pohybu a ovladatelnosti, 70 denní test

 

VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY KLISEN - ANALÝZY A VÝSTUPY MORGANA Příloha:
Základní zkoušky výkonnosti klisen 2017 - dle hodnocení a místa konání - výstup MORGANA
Základní zkoušky výkonnosti klisen 2017 - dle hodnocení - výstup MORGANA
Základní zkoušky výkonnosti klisen 2016 - dle hodnocení a místa konání - výstup MORGANA
Základní zkoušky výkonnosti klisen 2016 - dle hodnocení - výstup MORGANA
Základní zkoušky výkonnosti klisen 2015 - dle hodnocení a místa konání - výstup MORGANA
Základní zkoušky výkonnosti klisen 2015 - dle hodnocení - výstup MORGANA
Základní zkoušky výkonnosti klisen 2014 - dle hodnocení a místa konání - výstup MORGANA
Základní zkoušky výkonnosti klisen 2014 - dle hodnocení - výstup MORGANA
Výkonnostní zkoušky klisen 2013 - dle místa konání
- kompletní seznam klisen, které absolvovaly zkoušky výkonnosti ČT v roce 2013 - rozdělení podle místa konání a hodnocení /691 kB/
Výkonnostní zkoušky klisen 2013 - podle hodnocení
- kompletní seznam klisen, které absolvovaly zkoušky výkonnosti ČT v roce 2013 /772 kB/
Výkonnostní zkoušky klisen 2012 - dle místa konání
- kompletní seznam klisen, které absolvovaly zkoušky výkonnosti ČT v roce 2012 - rozdělení podle místa konání a hodnocení /665 kB/
Výkonnostní zkoušky klisen 2012 - podle hodnocení
- kompletní seznam klisen, které absolvovaly zkoušky výkonnosti ČT v roce 2012 /653 kB/

 

 

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat