Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

SKÁKÁNÍ VE VOLNOSTI ČTYŘLETÝCH KLISEN 2006 - FINÁLE - II.ročník

 

napsal: Ing.Karel Regner a Ing. Milada Barešová
foto: Taťána Havlíčková

 

K finále skákání ve volnosti čtyřletých klisen, které proběhlo 25.března 2006 v Zemském hřebčinci v Tlumačově nastoupilo l4 klisen, které se kvalifikovaly z oblastních kol. Ze středočeské oblasti to byly 9/5O6 Calimba B, 1/161 Jasnost a 69/779 Paola, ze západočeské oblasti 25/520 Valley a 29/300 Verona II, z východočeské oblasti 43/860 Cavaleria a 42/507 Salome, z jihočeské oblasti 13/807 Herieta a 14/403 Scarlet a z jihomoravské 57/196 Crejsi, 66/163 Lussi , 53/886 Megi, 55/187 Rozálie a 53/900 Zanny.

Po loňském nultém ročníku, ve kterém se ověřoval zájem chovatelů a způsob hodnocení, byl letošní označen jako první. Hodnotila se mechanika pohybu v kroku a v klusu na ruce a skok ve volnosti na výškách 120,130 a 140 cm. Mechanika pohybu činila 40% celkového výsledku, skok ve volnosti pak 60%. Při tom měly jednotlivé výšky koeficient 0,2 , 0,3 a 0,5.

Zájem chovatelů o tuto soutěž zatím nenaplnil očekávání, účast v prvních kolech byla poměrně malá. Diskutují se další možnosti, z nichž se jeví jako určitá alternativa považovat za kvalifikaci zkoušky výkonnosti ve třech letech a finále pořádat na začátku zimního období.Do finále by postoupily klisny z jednotlivých oblastí, které nejsou březí, podle bodů získaných v základních kolech.

Hlavním motem této soutěže stále zůstává umožnit majitelům, kteří nepočítají, že klisny budou sportovat, ohodnotit jejich schopnosti v soutěži.

Diváci, kterých se sešlo několik stovek, viděli vesměs dobře připravené klisny, které hodnotila komise ve složení Ing. Kutěj - předseda, Ing.Regner, Ing.Vondrouš, L.Hruška a L.Eremiáš veřejně, známkami od 0 do l0, přitom se nejnižší a nejvyšší známka do hodnocení nepočítaly

Nejlepšího výsledku dosáhla klisna 55/ 187 Rozálie 8,15 bodů těsně sledována klisnou 53/900 Zanny 8,11 bodů a třetí 69/779 Paolou7.99 bodů.

Vítězka měla méně výraznou mechaniku pohybu, ve skákání však předvedla vyrovnanou sérii s patřičnou silovou a stylovou složkou a zaslouženě zvítězila.

Na druhém místě umístěná klisna Zanny byla hodnocena jako nejlepší v mechanice pohybu. Ve skoku získávala především kmihem a elastičností když na výšce 140 cm přece jenom chybělo více síly. Třetí 69/779 Paola se předvedla ve velmi dobrém světle na ruce, kde předvedla z celé skupiny nejlépe hodnocený krok, určitý nesoulad na výškách 120 a 130 cm způsobil průměrné hodnocení, avšak velmi stylovým skokem na výšce 140 cm, který nepostrádal ani přiměřenou razanci porazila o 0,09 bodu velmi vyrovnaný výkon podávající klisnu 42/507 Salome (7,88 b.) a pátou 54/196 Crejsi (7,81), která si vybrala slabší chvilku na výšce 130 cm.

Na dobrém průběhu soutěže se podíleli a poděkování patří jak Ing.Mamicovi a kolektivu zemského hřebčince, tak i všem členům předsednictva i inspektorům, kteří se na organizaci této akce podíleli.

ŠAMPIONÁT 4-LETÝCH KLISEN ČT - SKOK VE VOLNOSTI

Ve druhém ročníku tohoto mimořádně zajímavého šampionátu odstartovalo v konečném finále, po startech a výběrech v oblastních předkolech, celkem 14 klisen. Klisny absolvovaly na závěr výšku 140 cm.,a po napínavém souboji je konečné pořadí takovéto:

 

  


 

1. MÍSTO

55/187 ROZÁLIE

barva: smíš.běl.
chovatel: St.Hošák ml.,N. Jičín-Žilina
majitel: Kvatro - ekostatek s.r.o.,Velká n.Veličkou
matka: Rulička
otec: 2616 Gottward, /linie 4300 Goldschaum.

ROZALIE je dcerou hannoverského plemeníka 2616 Gottward, /linie 4300 Goldschaum./ Hřebec při zkouškách dosáhl ve skoku volnosti známku 10 bodů, rovněž tak v parkuru a za jezditelnost. Měl velmi dobrou mechaniku pohybu. Byl také účastníkem pardubické výstavy. Dcera Rozalie rozhodně zdědila tyto jeho nejlepší vlastnosti včetně barvy. Matka-Rulička rovněž nese hannoverskou krev a to otce 2640 Radegast s.v..Hřebec dosáhl výkonnosti st.TT, byl zařazen do Akceleračního programu a v AP má zařazeno i několik dcer včetně vnučky. Určitě je zajímavé připomenout, že Radegast byl sportovně testován právě chovatelem Rozalie, St. Hošákem ml. 
Bába JM 4372 Ruleta je dcerou Hviezdara,vítěze Československého derby a dále je v rodokmenu cenný ruský trakén Quoniam,který tolik a výborně ovlivnil náš poválečný chov . Tady bych opravdu blahopřála jak chovateli, tak majiteli k vynikajícímu výběru Neodpustím si poznámku v tom nejlepším slova smyslu. Blahopřála bych majiteli vítězné Rozalie, a to panu L.Karáskovi,protože si koně vybral perfektně. Je to vlastně důkaz dobré znalosti koní,dobrého výběru a tudíž pan Karásek je jako předseda SCHČT muž na svém místě.


 

2. MÍSTO

 53/900 ZANNY

barva:hnědka
chovatel: Karel Růžička,Velké Němčice
majitel: Karel Růžička,Velké Němčice
matka: Zambi
otec: holštýnský hřebec 2736 Lantaan


 

3. MÍSTO

69/779 PAOLA

barva:  tm.Hd.
chovatel: PhDr.Papešová L,CSc,Praha 7
majitel: Dr.Ing.Papešová L.,CSc, Praha 8
matka: SM 3359 Parta
otec:  2726 Cartouche


 

4. MÍSTO

42/507 SALOME

barva: Ryz.
chovatel: M.Zerzánová, Proseč u Skutče
majitel: R.Skřivan,Hřebčín Suchá
matka: Sally
otec: 472 Przedswit XVI-64


 

5. MÍSTO

54/196 CREJSI

barva: sv.Hd.
chovatel: Fr.Rajnoch, Tršice
majitel: ZH Tlumačov
matka: 68/583 Peggy
otec: 2765 Cassilius


Když se tak zadíváte na rodokmeny uvedených klisen, je tu jediný závěr. 
Je vidět pečlivost na každém kroku. Matky jsou velmi kvalitních původů a jejich partneři-hřebci byli velmi pečlivě vybíráni. To je jasně patrné na pohled i podle výsledků. A určitě přidali pečlivý odchov a přípravu. Výsledek je opravdu na jedna s hvězdičkou.
Blahopřejeme všem chovatelům a majitelům, blahopřejeme všem, kteří se zúčastnili tohoto zajímavého skokového šampionátu, jakým je skok ve volnosti pro 4-leté klisny ČT.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat