Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

PF 2019

19.12.2018

Vážení chovatelé, přejeme vám krásné a pohodové svátky vánoční a mnoho chovatelských a životních úspěchů po celý nový rok 2019. Pevně věříme, že se českým koním a jejim chovatelům opět začne blýskat na lepší ...


Jak dál v chovu ČT

19.12.2018

Výstižný článek popisující dění minulé ale i současné v chovu českého teplokrevníka z ruky Václava Štěrby.


Odpovědi pro redakci Jezdectví

12.12.2018

Redakce časopisu Jezdectví položila několik otázek týkajících se nejnovější situace v SCHČT Ing. Barboře Králové PhD., které hdlá otisknout v novém čísle periodika. Její objasňující zpověď předkládáme v nezkrácené ...


Z-FESTIVAL MLADÝCH KONÍ ZDUCHOVICE 21.-23.9.2018

13.9.2018

Vážení chovatelé, přijměte pozvání na chovatelskou akci mladých koní, pořádanou ve dne 21.-23.9.2018 v jezdeckém areálu Zduchovice.


PK on-line mimo provoz

28.6.2018

Vážení chovatelé, z technických důvodů jsme byli nuceni vypnout PK on-line až do doby odstranění vzniklých problémů.


Petice za samostatnost českého teplokrevníka

23.6.2018

Prosíme chovatele, aby podpořili petici za samostatnost českého teplokrevníka. https://www.petice24.com/za_samostatnost_ceskeho_teplokrevnika


Již se nedá hovořit o krizi

30.5.2018

Prohlašujeme, že nesouhlasíme s kroky, které na základě neplatné konference ze dne 26.4.2018 učinila neoprávněná osoba JUDr. Ing. Staněk CSc., a to, odevzdání vedení PK ČT do rukou MZe ČR, rozhodnutí o likvidaci spolku. ...


Zadržené průkazy koní

5.4.2018

Také se vám stalo, že nemáte déle jak dva měsíce průkaz svého koně? Nová tajemnice spolku P. Hurtíková není dostupná a na vaše dotazy nikdo neodpovídá a když, tak pouze nepříjemným a nadřazeným tónem JUDr. Ing. Staněk ...


Insolvence dál pokračuje

20.3.2018

Vážení chovatelé, sdělujeme vám, že insolvence spolku dál pokračuje, a to přistoupením k insolvenčnímu návrhu, neboť jak se dalo předpokládat nekorektní jednání JUDr. Staňka k věřitelům je nepřekonatelnou ...


Opakované oblastní členské schůze SCHČT

20.3.2018

Upozorňujeme chovatele, že oblastní členská schůze pro střední Čechy, nazvaná jako opakovaná, opětovně její řádné svolání vykazuje vady. Svolání členské schůze upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský ...


Distribuce katalogu hřebců 2018

20.3.2018

Vážení členové, chovatelé, v nejbližších dnech vám budou rozeslány Katalogy hřebců pro rok 2018 v tištěné podobě. Omlouváme se za zdržení, ale v této tíživější situaci, vznikly problémy s distribucí ...


Jednání o insolvenci spolku

1.3.2018

Vážení chovatelé, Dne 26.2.2018 se konalo jednání ohledně insolvenčního návrhu a následného vyslovení úpadku spolku. Rozhodnutí soudu není ještě vyhotovené, neboť se bude čekat na provedení platby pohledávky Ing. ...


PRAVDA je někdy NEPRAVDĚPODOBNÁ

21.2.2018

Nepřiznané dotace, insolvence, úpadek Opět poukazujeme na toho, kdo způsobil spolku tyto škody. Snad jen zástupci MZe mohou dosvědčit pravý stav věci, kdy na jednání dne 2.8.2017 na MZe potvrdily obě znesvářené strany, že ...


Katalog hřebců 2018

15.2.2018

Vážení chovatelé, dnešním dnem začíná připouštěcí sezóna 2018. V této souvislosti každoročně vycházel katalog hřebců, který vydával SCHČT z.s., vzhledem k nastalé tíživé situaci se nepodařilo výrobu ...


Nejnovější vyjádření JUDr. Ing. Staňka - reakce

3.2.2018

Vážení chovatelé, opět prohlašujeme, že neuznáváme JUDr. Ing. Staňka jako předsedu SCHČT z.s. a neneseme žádnou odpovědnost za jednání osob, které byly neoprávněně zvoleny a zapsány do spolkového rejstříku. ...


Důležité sdělení pro chovatele koní plemene ČT

25.1.2018

Dne 22.1.2018 zapečetil JUDr. Staněk kancelář svazu v Praze. Dále oznamujeme, že pan JUDr. Ing. Staněk jedná svévolně, sám za svoji osobu, bez rozhodnutí předsednictva. Další sdělení pro chovatele podává tajemnice ...


Nejčastější dotazy chovatelů

18.1.2018

Vážení chovatelé, vzhledem k nejisté a nepřehledné situaci, kdy vznikají různé obavy chovatelů ohledně budoucnosti spolku, pokusíme se předložit fakta a zodpovědět nejčastěji pokládané dotazy, které jsou ...


Podání námitky na nepřiznání dotací 2017

17.1.2018

  Dne 13.12.2017 byla osobně na podatelnu MZe ČR podána námitka SCHČT proti sdělení o nepřiznání dotace na rok 2017 ze dne 27.11.2017 a to na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně ...


Insolvence spolku

16.1.2018

  Dne 10.1.2018 vydal KS České Budějovice vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, kterou se vyzývají všichni věřitelé spolku, aby přihlásili své pohledávky. Spolek se dostal do platební neschopnosti, ...


Kalendář SCHČT 2018

15.1.2018

Vážení chovatelé, za velkého přispění Spolku chovatelů českého teplokrevného koně z.s. (SCHČTK z.s.) a AP tiskárny se podařilo alespoň částečně realizovat výrobu kalendáře SCHČT 2018, který měl být tečkou za ...

<< <  1  2  3  4  5  6  > >>

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat