Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Žádost o navrácení UCHS


29.8.2022

Dne 18.8.2022 byla zaslána žádost na Ministerstvo zemědělství o navrácení statutu uznaného chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník. Zástupci SCHČT se obrací na Ministerstvo zemědělství ČR , jako na oprávněnou osobu, která uděluje souhlas k výkonu odborných činností, aby za účelem narovnání současné situace v chovu českého teplokrevníka, se zasadilo o navrácení statutu uznaného chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník spolku SCHČT a to na základě § 5e odst. (3) zákona č. 154/2000 Sb. zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Kdy rozhodná skutečnost nastala na základě pravomocných rozhodnutí vydaných Vrchním soudem v Praze sp.zn. 6 Cmo 145/2020 ze dne 3.7.2020 (13 Cm 13/2017 vydaný KS v Českých Budějovicích dne 10.1.2020), sp.zn. 6 Cmo 338/2019 ze dne 19.2.2020 (13 Cm 168/2017 vydaný KS v Českých Budějovicích dne 23.5.2019) a sp.zn. 6 Cmo 268/2020 ze dne 23.2.2021 (13 Cm 97/2017 vydaný KS v Českých Budějovicích dne 24.7.2020), kdy veškerá rozhodnutí orgánu spolku byla prohlášena za neplatná, jakož i volba orgánu spolku. Máme za to, že dne 14.5.2018 požádaly za SCHČT o zrušení uznaného chovatelského sdružení pro šlechtění a vedení plemenné knihy plemene český teplokrevník neoprávněné osoby.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat