Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ - VŠESTRANNOST 2017

Přihláška KMK
Přihláška KMK - doc, Word
Kompletní zásady pro soutěž KMK 2017
Tiskopis pro předvýběr hřebců do KMK hodnotitelem koní

více info na www.vsestrannost.cz

Místa konání KMK - všestrannost

Kvalifikační závody (jedna soutěž dotovaná) Výsledky
22. - 23. 04. 2017 Pardubice ZDE
20. - 21. 05. 2017 Borová ZDE
29. - 30.07. 2017 Humpolec ZDE
03. - 04.08. 2017 Pardubice ZDE

FINÁLE

25. - 26. 09. 2017        KOLESA

VÝSLEDKY FINÁLE KMK 2017 VE VŠESTRANNOSTI:
 
Dokumenty: Příloha:
Finále 4-letých koní
Finále 5-letých koní
Finále 6-letých koní
FOTOGALERIE  

PRAVIDLA VŠESTRANNOST

Vypsané kategorie
Pro koně, kteří dosáhnou v roce konání kritéria mladých koní věku:

 • A) 4 let
 • B) 5 let
 • C) 6 let

Kvalifikace

 • Základní kola mohou koně absolvovat pouze na závodech uvedených v příloze, jejich výběr je libovolný. Podmínkou je dokončení minimálně dvou kvalifikačních kol.

 • Základní kola se konají v jednom dni, finále může být ve dvou nebo třech dnech (bude určeno rozpisem)

 • Pořadí soutěží v základním kole – drezura, bezprostředně po ukončení drezurní úlohy skoková zkouška, terénní část.

 • Do finále se kvalifikují : 

  4-letí koně, kteří dokončili dvě kvalifikační kola ve stanovené obtížnosti

  5-letí koně, kteří dokončili dvě kvalifikační kola ve stanovené obtížnosti, z toho alespoň jedno s celkovým ziskem 20 bodů ze všech tří zkoušek

  6-letí koně, kteří dokončili dvě kvalifikační kola ve stanovené obtížnosti, z toho alespoň jedno s celkovým ziskem 20 bodů ze všech zkoušek

 • Pro skokovou zkoušku se doporučuje používání odskokových barier

 • Před startem koně ve skokové zkoušce bude umožněno 4-letým koním pro seznámení s parkurem překonání 2 překážek na parkuru

 • V terénní části soutěže pro 4-leté není povolen a skok do vody

 • Před konáním terénní zkoušky bude umožněna 4-letým a 5-letým koním v čase určeném technickým delegátem prohlídka tratě a seznámení s vodní překážkou. Vodní překážku bude možno krokem projít. Při prohlídce tratě je zakázáno pod trestem vyloučení překonávání jakékoliv jiné překážky.

Stupně obtížnosti

                                  Kvalifikace                  Finále

4 – letí                             ZK                             Z                    drez.úloha 4 letí 2015

5 – letí                             ZL                             L                    drez.úloha 5 letí 2015

6 – letí                               L                           CNC*               drez.úloha 6 letí 2015

 

Hodnocení

 • kvalifikační kola i finále se hodnotí dle následujících pravidel:

drezurní zkouška: rozhoduje sbor rozhodčích z jednoho místa (C) známkami 0-10 bodů za každý hodnocený parametr (krok, klus, cval, uvolněnost a lehkost pohybu, soulad jezdce a koně) dle tabulky v příloze č.1. Bodové hodnocení je udáváno na 1 desetinné místo.
Celkový výsledek se stanoví součtem bodů za jednotlivé parametry dělený 5 zaokrouhlený matematicky na 2 desetinná místa. Od celkového výsledku se odečítají trestné body za omyly:
První omyl      0,2 tr. bodu 
Druhý omyl     0,4 tr. bodu 
Třetí omyl      vyloučení 

terénní zkouška: hodnocení známkami 0 - 10 bodů za každý hodnocený parametr (styl skoku, nájezdy na překážky, cvalová práce, vliv jezdce, předpoklady pro všestrannost) dle tabulky v příloze č.2. Bodové hodnocení je udáváno na 1 desetinné místo. Celkový výsledek se stanoví součtem bodů za jednotlivé parametry dělený 5 a zaokrouhlený matematicky na 2 desetinná místa. Od výsledku se odečítají trestné body za chyby na překážkách a za překročení stanoveného času. Celkový výsledek se násobí koeficientem 2.

technické parametry

Soutěž délka v m tempo m/min počet skoků max.

min.průčelí skoků

ZK 1200-1600 max 450 10 3m
Z 1300-1800 max 450 10 3m
ZL 1300-1800 450 - 480 14 2m
L 1400-2200 480 - 500 18 2m
CNC* 1600-2400 480-520 20 1,4m

 

trestné body za: 
první neposlušnost                                                                     1 tr. bod 
druhá neposlušnost                                                                    1 tr. bod 
třetí neposlušnost                                                                       1 tr. bod 
třetí neposlušnost na stejné překážce                                        vyloučení 
čtvrtá neposlušnost v soutěži                                                     vyloučení 
pád jezdce nebo koně                                                                vyloučení
překročení stanoveného času za každou započ. sekundu        0,1 tr. bodu 
překročení max. časového limitu                                               vyloučení 


skoková zkouška:

Výška překážek pro skokovou zkoušku KMK 4 letí je 90 cm.

Hodnocení dle tabulky č. 3 - za každý hodnocený parametr známkami 0-10 bodů. Bodové hodnocení je udáváno na 1 desetinné místo. Celkový výsledek se stanoví součtem bodů za jednotlivé parametry dělený 5 zaokrouhlený matematicky na 2 desetinná místa.

Od celkového výsledku budou odečteny trestné body za:

shození překážky                                                                        0,5 tr. bod 
první neposlušnost, vybočení nebo nepovolený kruh                 1 tr. bod 
druhá neposlušnost, vybočení nebo nepovolený kruh                1 tr. bod 
třetí neposlušnost, vybočení nebo nepovolený kruh                   vyloučení
pád jezdce nebo koně                                                                 vyloučení 
překročení stanoveného času za každou započ. sekundu          0,1 tr. bodu
překročení max. časového limitu                                                 vyloučení 
Celkový výsledek v soutěži je součtem bodů získaných za drezurní, terénní a skokovou zkoušku.

 • Pro hodnocení kvalifikačních kol budou delegováni dva členové sboru ze seznamu rozhodčích majících oprávnění rozhodovat soutěže na styl ve všestrannosti. Skokovou zkoušku může rozhodovat i komisař hodnotící skokové KMK. Finále rozhodují tři rozhodčí.

Výsledné hodnocení koní

 • Šampión KMK 4, 5 a 6-letých koní bude vyhlášen na základě výsledků finále KMK ve všestrannosti.
 • Majitelé, jejich hřebec zvítězil ve finále kategorie 5-letých nebo 6-letých, mají právo požádat o výběr hřebce do plemenitby.
 • Finanční podpora – viz příloha B

Příloha A – Závazné podmínky pro pořadatele soutěží KMK:

 • Kolbiště pro drezuru a parkur: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným travnatým povrchem a kvalitním překážkovým materiálem
 • Opracoviště: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným travnatým povrchem, cvičný obdélník
 • Trať pro terénní zkoušku ve všestrannosti dle PJS s kvalitním povrchem
 • Pořadatel zajistí propagaci a reklamu závodů
 • Ustájení: kvalitní a bezpečné mobilní nebo pevné boxy, schopnost ustájit na základě závazné přihlášky a předběžného zaplacení zvlášť hřebce a klisny, za úhradu poskytnout stelivo a krmivo
 • Možnost ubytování na základě přihlášek
 • Samostatná místnost pro administrativu
 • Schopnost zajistit technické vybavení pro použití přenosného mikrofonu na kolbišti, kvalitní ozvučení kolbiště a přilehlých využívaných prostor

Předvedení výstroj

 • Všechny drezurní úlohy se předvádějí na uzdečce, bič je povolen v intencích PJS
 • Ve všech disciplinách KMK všech tří ročníků je požadováno bez výjimek stihlové udidlo s možností užití všech vzorů nánosníků uvedených v článku 428 PJS pro drezuru. Tato povinnost se nevztahuje pouze na 6ti leté koně v terénní zkoušce všestrannosti.
 • Vzory stihlových udidel jsou uvedeny v Drezurních pravidlech, čl. 428.
 • Při opracování i v soutěži je pod trestem diskvalifikace zakázáno používat kamaše s jakoukoliv zátěží. Ve všech kategoriích KMK platí čl. 257.2.4. – skokových pravidel! Všechny kamaše zadních nohou musí mít maximální vnitřní délku 15cm a minimální vnější délku 5cm. Přičemž musí být dodrženy všechny následující podmínky: 
  - vnitřní část ochranných kamaší musí být hladká 
  - upevnění musí být Velcro, nesmí být použity háčky nebo řemínky 
  - oblá pevná část ochranných kamaší musí být umístěna kolem spěnky
  - žádná dodatečně dodělaná část nesmí být použita ve spojení s ochrannou kamaší
 • Ke kontrole veškeré výstroje a jejího správného použití je oprávněn sbor rozhodčích, technický delegát, komisaři KMK a komisař na opracovišti.

Příloha B - Finanční podpora

Kvalifikace 4-letí koně – výše příspěvku

 • 1. místo - do 3.000,- Kč
 • 2. místo - do 2.200,- Kč
 • 3. místo - do 2.000,- Kč
 • 4. místo - do 1.000,- Kč
 • 5. místo - do 800,- Kč

Kvalifikace 5-letí koně – výše příspěvku

 • 1. místo - do 4.000,- Kč
 • 2. místo - do 3.000,- Kč
 • 3. místo - do 1.800,- Kč
 • 4. místo - do 1.200,- Kč
 • 5. místo - do 1.000,- Kč

Kvalifikace 6-letí koně – výše příspěvku

 • 1. místo - do 4.000,- Kč
 • 2. místo - do 3.000,- Kč
 • 3. místo - do 2.300,- Kč
 • 4. místo - do 1.500,- Kč
 • 5. místo - do 1.200,- Kč

+ příplatek na koně českého chovu umístěné na 1.-3. místě 600,-Kč

Finále – 4 letí, výše příspěvku do:

 • 1. místo - do 5.000,- Kč
 • 2. místo - do 3.700,- Kč
 • 3. místo - do 3.500,- Kč
 • 4. místo - do 1.500,- Kč
 • 5. místo - do 1.300,- Kč

Finále – 5 letí, výše příspěvku do:

 • 1. místo - do 8.000,- Kč
 • 2. místo - do 6.000,- Kč
 • 3. místo - do 3.500,- Kč
 • 4. místo - do 2.000,- Kč
 • 5. místo - do 1.500,-Kč

Finále 6-letí koně – výše příspěvku

 • 1. místo - do 9.000,- Kč
 • 2. místo - do 7.000,- Kč
 • 3. místo - do 4.000,- Kč
 • 4. místo - do 2.500,- Kč
 • 5. místo - do 1.500,- Kč

Ve finále příplatek na koně českého chovu v každé kategorii do: 1.místo 3.000,- Kč; 2. místo 2.000,- Kč; 3.místo 1.000,- Kč.

Kůň, který nedosáhne kvalifikačního výsledku (viz všestrannost - odst. účast ve finále), nemá nárok na příspěvek. Příspěvky ve finále budou vypláceny na základě umístění nezávisle na dosaženém výsledku.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat