Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ - SKOKY 2017

Přihláška KMK
Přihláška KMK - doc, Word
Kompletní zásady pro soutěž KMK 2017
Tiskopis pro předvýběr hřebců do KMK hodnotitelem koní

1. část sezóny 2017

Datum: Místo: Komisař: Výsledky:
12.04.2017 Nové Zámky V. Hruška ZDE
30.05.2017 Ostrava K. Růžička ml. ZDE
17.05.2017 Opava Ing. L. Mamica ZDE
01.06.2017 Zduchovice J. Chýle ZDE
14.06.2017 Litomyšl V. Hruška ZDE
21.06.2017 Ptýrov R. Drahota ZDE

2. část sezóny 2017

Datum: Místo: Komisař: Výsledky:
04. - 05. 07.2017 Opava K. Růžička ml. ZDE
18. - 19. 07.2017 Zduchovice R. Drahota ZDE
08. - 09. 08.2017 Litomyšl Ing. L. Mamica ZDE

FINÁLE

31.08. -  03. 09. 2017      ZDUCHOVICE                    ROZPIS SOUTĚŽÍ

VÝSLEDKY SKOKOVÉHO FINÁLE KMK 2017:
 
Dokumenty: Příloha: Fotogalerie:
Finále 4-letých klisen  
Finále 4-letých hřebců a valachů  
Finále 5-letých klisen  
Finále 5-letých hřebců a valachů  
Finále 6-letých klisen  
Finále 6-letých hřebců a valachů  
Videozáznam EQUI TV    
 

PRAVIDLA SKOKY

Koně, kteří splňují podmínky v části 
I. Obecné zásady, se mohou účastnit KMK v následujících kategoriích:

 1. 4-letí hřebci a valaši (ročník 2013)
 2. 4-leté klisny (ročník 2013)
 3. 5-letí hřebci a valaši (ročník 2012)
 4. 5-letí klisny (ročník 2012)
 5. 6-letí hřebci a valaši (ročník 2011)
 6. 6-letí klisny (ročník 2011)

Stupně obtížnosti

  první část sezóny
(od 12.4. do 21.6. 2017 - 6 kvalifikačních kol)
druhá část sezóny
(od 4.7. do 9.8. 2017 - 6 kvalifikačních kol)
čtyřletí - všechny kategorie Z ZL
pětileté klisny ZL L*
pětiletí hřebci a valaši L* L**
šestiletí - všechny kategorie L** S*

Finálové soutěže se uskuteční pro čtyřleté- všechny kategorie 2 x ZL, pětileté klisny 2 x L*,

pětileté hřebce a valachy 2 x L**, šestiletí- všechny kategorie 2x S**.Kvalifikace


Kvalifikace

 • Kvalifikačních kol je 12 a jsou jednodenní. Prvních 6 kvalifikačních kol je na základní obtížnosti, dalších 6 kvalifikačních kol je na zvýšené obtížnosti.
 • Kvalifikační kola mohou probíhat v termínu od 1.4 do 20.8. 2017
 • Ročníky jsou rozděleny do dvou kategorií startujících zvlášť: a) hřebci a valaši, b) klisny. Pořadatel je povinen vypsat před každou kategorií 90-ti sekundový zahajovací trénink, pro který je udělena výjimka z PJS čl. 202 6N a Všeob. pravidel N9.5.
 • Pořadatelé kvalifikačních kol jsou vybráni předsednictvem SCHČT na základě podmínek stanovených v příloze A .
 • Požadavky na pořadatele jsou uvedeny v příloze A.
 • " Aby soutěž mohla být vyhodnocena, musí startovat minimálně 5 koní. Pokud se přihlásí do soutěže méně než 5 koní, spojí se kategorie hřebců,valachů a klisen. Na soutěže KMK se nevztahuje omezení startu na max. 25 dvojic v soutěži dle čl. 298.1. Skokových pravidel (výjimka VV ČJF).
 • Výsledky se započítávají dle přílohy C
 • Do finále postoupí pouze kůň, který absolvuje alespoň jedno kvalifikační kolo v 2.polovině sezony.


Hodnocení

 • Ve skokových chovatelských závodech jsou hodnoceny užitkové vlastnosti skokových sportovních koní: provedení skoku, obratnost a připravenost koně Způsob celkového hodnocení je uveden v příloze C. Hodnocení užitkových vlastností koně v kvalifikačních kolech provádí jeden stylový komisař na kolbišti třemi známkami dle přílohy C (viz Skoková pravidla 298.1.3). Komisař má právo odmítnout hodnotit koně, který vykazuje známky nepřirozeného provedení skoku.
 • Komisaře navrhuje SCHČT a schvaluje VV ČJF.

Účast ve finále

 • 20 nejúspěšnějších koní v každé kategorii podle výsledků jednotlivých chovatelských závodů bude pozváno na dvoukolové finále (zápočtem výsledků maximálně čtyř nejúspěšnějších startů). Pozváni budou rovněž koně, kteří se umístili shodně na 20. místě každé kategorie. Výsledky se započítávají dle následujícího bodového klíče:
 • UMÍSTĚNÍ: 1. 2. 3. 4. 5.

  BODY: 6 4 3 2 1

 • Rozpis finále schvaluje VV ČJF a SCHČT a bude zveřejněn (včetně kvalifikovaných koní) na webových stránkách jednotlivých svazů a ČJF do 10.8.2015.
 • Ve finále skokového KMK se tímto uděluje výjimka z příslušného článku PJS, která umožňuje, aby ve druhém kole finále mohl ze závažného důvodu (např. zranění apod.) nastoupit v sedle finálového koně jiný jezdec.
 • V prvním kole finále startují koně v dané kategorii podle celkového bodového hodnocení dosaženého dle výše uvedeného bodového klíče v kvalifikačních kolech a to v pořadí od nejhoršího k nejlepšímu (tedy od koně, který postoupil s nejnižším počtem bodů z kvalifikačních kol, po koně postupujícího s nejvyšším počtem bodů z kvalifikačních kol).
 • Finále skokového KMK hodnotí všichni komisaři, výsledná známka hodnoceného koně je průměrem dílčích známek komisařů.

 


Výsledné hodnocení

 • Vítězové každé věkové kategorie budou vyhlášeni šampiónem skokové části KMK.
 • Majitelé hřebců umístěných ve finále kategorie 5-letých na 1. místě a kategorie 6-letých na 1. až 3. místě mají právo požádat o výběr hřebce do plemenitby.
 • Finanční příspěvek - viz příloha B.

Příloha A – Závazné podmínky pro pořadatele soutěží KMK:

 • Kolbiště: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným travnatým povrchem a kvalitním překážkovým materiálem
 • Opracoviště: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným travnatým povrchem
 • Parkur Z musí mít zařazenu distanci na rovné linii (25,5 – 26 m) 6 cval. skoků
 • Parkur ZL musí mít zařazeny dvě distance na 5 – 7 cval.skoků
 • Parkur L a S musí mít zařazeny dvě distance na 4 – 7 cval. skoků, z toho jedna na oblouku ne na méně jak 6 cval. skoků
 • Počet překážek parkuru v kvalifikacích a ve finále:
 • 4letí koně: 1.pol.sezony – 8 př., 2.pol.sezony – 10 př., finále – 2 x 10 překážek
 • 5leté klisny: 1 pol.sezony – 10 př., 2.pol. sezony – 10 př., finále – 11 + 12 přek. 5 letí hřebci a val.: 1.pol sezony – 10 př., 2.pol. sezony – 12 př., finále 11 + 12 přek.
 • 6letí koně: 1.pol. sezony – 11 př., 2.pol. sezony – 13 př., finále 12 + 13 překážek
 • Pro 5- a 6-leté koně je zařazení(předepsaného) vodního příkopu v první polovině sezóny, ve druhé polovině sezóny i ve finále povinné. Pro 4-leté koně je zařazení vodního příkopu 1.pol. sezóny doporučeno, v 2.pol.sezony a ve finále je povinné.
 • Pořadatel zajistí použití bezpečnostních háků pro všechny soutěže ve všech kategoriích KMK
 • Pořadatel zajistí propagaci a reklamu závodů a odbornou hlasatelskou službu (původy startujících koní,oznámení chovatelů a majitelů)
 • Při výběru pořadatelů jsou preferovány všední dny. Kvalifikační kola proběhnou v termínu od 1.4. do 20.8. 2017
 • Ustájení – kvalitní a bezpečné mobilní nebo pevné boxy, schopnost ustájit na základě závazné přihlášky a předběžného zaplacení. Za úhradu poskytnout stelivo a krmivo
 • Možnost ubytování na základě přihlášek
 • Samostatná místnost pro administrativu
 • Pořadatel zajistí technické vybavení pro použití přenosného mikrofonu komisařem na kolbišti, kvalitní ozvučení kolbiště a přilehlých využívaných prostor
 • Pořadatel zajistí dostatek startovních listin pro majitele a trenéry startujících koní včetně původů koní
 • Zajistit váhu pro vážení kamaší – platí pouze pro pořadatele finále

Příloha B - Finanční podpora

Chovatelské příspěvky za vítězství a umístění v soutěžích KMK vyplácí Svaz chovatelů českého teplokrevníka (uznané chovatelské sdružení)

Kvalifikace – výše příspěvku do + příplatek na koně českého chovu:

První polovina sezony

· 1. místo – do 4.000,- Kč + 1000,- Kč

· 2. místo – do 3.200,- Kč + 1000,- Kč

· 3. místo – do 2.400,- Kč + 1000,- Kč

· 4. místo – do 1.600,- Kč + 1000,- Kč

· 5. místo – do 800,- Kč + 1000,- Kč

· Peníze jen do 5. místa

· + 5000,- Kč rozdělených mezi bezchybné dvojice dle PJS st.A.

Druhá polovina sezony

· 1. místo – do 6000,- Kč + 1000,- Kč

· 2. místo – do 4.800,- Kč + 1000,- Kč

· 3. místo – do 3.600,- Kč + 1000,- Kč

· 4. místo – do 2.400,- Kč + 1000,- Kč

· 5. místo – do 1.200,- Kč + 1000,- Kč

· Peníze jen do 5. místa

· + 5000,- Kč rozdělených mezi bezchybné dvojice dle PJS st.A.

Finále – výše příspěvku do + příplatek na koně českého chovu:

· 1. místo – do 15.000,- Kč + 1. místo – do 5.000,- Kč

· 2. místo – do 10.000,- Kč + 2. místo – do 4.000,- Kč

· 3. místo – do 7.000,- Kč + 3. místo – do 3.000,- Kč

· 4. místo – do 5.000,- Kč + 4.místo – do 2.000,- Kč

· 5. místo – do 3.000,- Kč + 5.místo – do 1.000,- Kč

· 6. až 10. místo do 1000,- Kč

V kvalifikačních kolech kůň, kterého komisař nehodnotí nebo který soutěž nedokončil, nemá nárok na příspěvek.

Příloha C - Způsob hodnocení stylu skokového koně komisařem na kolbišti

Je proveden jednou známkou za následující ukazatele:

 • provedení skoku (skokový styl koně, skokanský luk, technika práce nohou,elastičnost, síla odrazu)
 • obratnost (šikovnost koně, reakce, výbušnost, řešení improvizace)
 • připravenost koně (přiježděnost, klid, přijímání pomůcek)

Koně se hodnotí podle desetibodové stupnice (na jedno desetinné místo):

10 výborně 4 málo dostatečně
9 velmi dobře 3 poměrně špatně
8 dobře 2 špatně
7 poměrně dobře 1 velmi špatně
6 uspokojivě 0 vlastnost neprojevena
5 dostatečně   

Celkové výsledné hodnocení pořadí koní ve skokových chovatelských závodech Kritéria mladých koní:

Celkové výsledné hodnocení pořadí koní ve skokových chovatelských závodech se provádí součtem známek udělených pomocí shora uvedené stupnice komisařem na kolbišti za tři sledované ukazatele, od kterého se odečte počet trestných bodů udělených podle Pravidel jezdeckého sportu (tabulka A) dělený dvěmi. Vítězí kůň s nejvyšším výsledným bodovým hodnocením. V případě rovnosti rozhodují na všech místech známky udělené komisařem na kolbišti v pořadí 1 (provedení skoku), 2 (obratnost) a 3 (připravenost koně).

Hodnocení výše uvedených ukazatelů vyhlašuje komisař veřejně ihned po absolvování parkuru s krátkým slovním ohodnocením předvedeného koně. Komisař nehodnotí koně s výsledkem 16 a více trestných bodů a tento kůň i v případě umístění nemá nárok na finanční příspěvek.

V případě, že kůň není hodnocen z důvodu dosažení 16 a více trestných bodů v prvním nebo druhém kole finále, je dané kolo pro celkový výsledek z obou kol finále počítán se známkou nula. Trestné body se v tomto případě neodečítají.

Komisař má právo odmítnout hodnotit koně, který vykazuje známky nepřirozeného provedení skoku.

Finále skokového KMK hodnotí všichni komisaři, výsledná známka je průměrem dílčích známek všech komisařů

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat