Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ - DREZURA 2017

Dokumenty: Příloha:
Přihláška KMK
Přihláška KMK - doc, Word
Kompletní zásady pro soutěž KMK 2017
Tiskopis pro předvýběr hřebců do KMK hodnotitelem koní

Místa konání KMK - drezura

Kvalifikační závody Výsledky
20. - 21.05.2017 Nové Zámky ZDE
27. - 28.05.2017 Heroutice ZDE
28. - 30.07.2017 Zduchovice ZDE
18. - 20.08.2017 Nebanice  

FINÁLE

31.08. -  03. 09. 2017      ZDUCHOVICE                    ROZPIS SOUTĚŽÍ

VÝSLEDKY DREZURNÍHO FINÁLE KMK 2017:
 
Dokumenty: Příloha: Fotogalerie:
Finále 4-letých koní  
Finále 5-letých koní  
Finále 6-letých koní  

 


PRAVIDLA DREZURA

Koně, kteří splňují podmínky v části 
I. Obecné zásady, se mohou účastnit KMK v následujících kategoriích:

A) 4-letí (ročník 2013)

B) 5-letí (ročník 2012)

C) 6-letí (ročník 2011)

Kvalifikace

Základní kola může kůň absolvovat pouze na 5-ti kvalifikačních závodech uvedených v příloze D, jejich výběr je libovolný. Kvalifikovat se však může pouze kůň, který absolvoval nejméně 4 kvalifikační soutěže (úlohy), alespoň na dvou kvalifikačních závodech. Zároveň musí minimálně na dvou z absolvovaných kvalifikačních soutěží (úloh) dosáhnout min. výsledku 62 %. (Kvalifikaci nelze splnit na jedněch kval.závodech) Soutěže budou vypsány jako kvalifikace na KMK.

Pořadatele kvalifikačních soutěží vybere předsednictvo SCHČT na základě podmínek stanovených v příloze A

Při dvoudenních kvalifikačních závodech je pořadatel povinen vypsat pro každou věkovou kategorii dvě soutěže z úloh 4U, 5U, 5F, 6U .Rozpis stanoví, které zpředepsaných úloh budou vypsány. V případě jednodenních kvalifikačních závodů musí být pro každou věkovou kategorii vypsána alespoň jedna z předepsaných úloh. Doporučuje se použít v první polovině sezony úlohy 5U, ve druhé polovině 5F

Výjimka ze Všeobecných pravidel jezdeckého sportu v čl. N7.3.: pro Zásady KMK 2015 v drezuře neplatí ustanovení o minimálním počtu pěti různých startujících dvojic z nejméně 3 klubů, který je nutný pro uspořádání soutěže.

Kvalifikační soutěže KMK a finále KMK jsou otevřené i pro ostatní koně odpovídajících ročníků bez nároku na finanční příspěvek(valaši narození v ostatních plemenných knihách než je uvedeno v Obecných zásadách).Koně, kteří mají nárok na finanční příspěvek musí být vedeni na samostatných výsledkových listinách. Finančpříspěvek bude vyplácen pouze koním, kteří budou přihlášeni ke KMK dle čl. I. Obecné zásady uvedených výše.

Kvalifikační soutěže pro 4-leté koně probíhají na úrovni 4U,pro 5-leté koně probíhají na úrovni „5U/2009“

a „5F/2009“, pro 6-leté na úrovni „6U/2009“


Účast ve finále

Pořadí startů ve finále je v prvním kole losováno. Ve druhém kole startují koně v obráceném po

řadí prvního kola

Finálová soutěž je dvoukolová

4-ti letí: 1 kolo Drezurní úloha 4Ú/2013 ,2. kolo Drezurní úloha 4Ú/2013

5-ti letí: 1.kolo Drezurní úloha 5Ú /2009,2.kolo Drezurní úloha 5F /2009

6-ti letí: 1.kolo Drezurní úloha 6Ú/2009, 2.kolo Drezurní úloha 6Ú /2009


Výsledné hodnocení koní

Šampión KMK 4-, 5- a 6-letých koní v drezuře bude vyhlášen na základě výsledků

finálové soutěže. Vítězem se stane kůň, který ve své kategorii dosáhl ve finálové soutěži nejvyššího součtu procent z obou kol, při rovnosti součtu procent rozhoduje lepší výsledek ve druhém kole. (Sbor rozhodčích pro finále i kvalifikace bude složen ze tří rozhodčích, kteří budou hodnotit společně v písmenu C, jeden z nich provádí komentář)

Majitelé, jejichž hřebec zvítězil ve finále kategorie 5-letých nebo 6-letých, mají právo požádat o výběr hřebce do plemenitby.

Příloha A – Závazné podmínky pro pořadatele soutěží KMK:

 • Kolbiště: drezurní obdelník s kvalitním povrchem
 • Opracoviště: prostorné, rovné, s kvalitním pískovým nebo udržovaným travnatým povrchem a cvičným obdélníkem
 • Pořadatel zajistí propagaci a reklamu závodů a odbornou hlasatelskou službu
 • Ustájení: kvalitní a bezpečné mobilní nebo pevné boxy, schopnost ustájit na základě závazné přihlášky a předběžného zaplacení. Za úhradu poskytnout stelivo a krmivo
 • Možnost ubytování na základě přihlášek
 • Samostatná místnost pro administrativu
 • Pořadatel zajistí technické vybavení pro použití přenosného mikrofonu na kolbišti, kvalitní ozvučení kolbiště a přilehlých využívaných prostor

Obecné

Soutěže se řídí Všeobecnými pravidly a dále pravidly pro příslušnou disciplinu, včetně změn platných pro rok 2016 a výjimek uvedených shora v textu

· Pro skokové KMK uděluje Výkonný výbor ČJF pro komisaře výjimku z čl. 158 – střet zájmů

· Jednotné startovné činí 400,- Kč za start v kvalifikaci a 800,- Kč za start ve finále,

kromě startovného se pro koně startující v KMK žádné další poplatky nevybírají. Pro drezurní KMK neplatí

č.429 NÚ9 Pokud je kůň v soutěži všestrannosti a drezuře KMK současně hodnocen i v rámci

další samostatné soutěže, hradí se startovné pouze za jednu soutěž (za kterou z nich je na rozhodnutí pořadatele)

· Pořadatelé soutěží KMK jsou na základě smlouvy o zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní na vyšším stupni kontroly užitkovosti pro rok 2015 povinni zajistit vyjmenované činnosti

· Jakákoli žádost o změnu termínu závodů KMK bude zpoplatněna dle platného sazebníku ČJF

Ke kontrole veškeré výstroje a jejího správného použití je oprávněn sbor rozhodčích, technický delegát, komisaři KMK a komisař na opracovišti.

Příloha B - Finanční podpora

Kvalifikace – výše příspěvku+ příplatek na koně českého chovu:

Rozdělení výher pro každou věkovou kategorii:

 • 1. místo – do 2.000,- Kč+ 1000,- Kč
 • 2. místo – do 1.000,- Kč+ 1000,- Kč
 • 3. místo – do 600,- Kč+ 1000,- Kč

Finále – výše příspěvku + příplatek na koně českého chovu:

Rozdělení výher pro každou věkovou kategorii:

 • 1. místo – do 8.000,- Kč+ 4000,- Kč
 • 2. místo – do 6.000,- Kč+ 3000,- Kč
 • 3. místo – do 4.000,- Kč+ 2000,- Kč

Kůň, který soutěž nedokončil, nemá nárok na příspěvek. Příspěvky ve finále budou vypláceny na základě umístění nezávisle na dosažených procentech. Chovatelské příspěvky budou vyplaceny za vítězství a umístění na všech vypsaných kvalifikačních kol.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat