Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ SCHČT

NENÍ VÁM LHOSTEJNÁ SITUACE V SCHČT?

CHCETE NADÁLE POBÍRAT PŘÍSPĚVKY OD STÁTU PROSTŘEDNICTVÍM SCHČT?

CHCETE PODPORU PRO CHOV KONÍ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA?

Proto, prosíme ,věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím.

Na základě ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA zapsaného ve spolkovém rejstříku, DOHODY uzavřené za podpory zástupců Ministerstva zemědělství ČR a PROHLÁŠENÍ místopředsedy spolku pana Karla Růžičky

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ

NA OBLASTNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A KONFERENCI SCHČT 2017

KONANÉ DNE 6.10.2017 OD 9:00 HODIN V DĚLNICKÉM DOMĚ - JIHLAVA

HLAVNÍ DŮVOD:

P o z a s t a v e n í  v ý p l a t y  FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ s v a z u  p r o  r o k 2 0 17 Ministerstvem zemědělství ČR  u r če n ý c h  p r o  c h o v a t e l e  a rozpor ve vedení svazu.

CÍL SCHŮZE:

o   transparentní a spravedlivé volby (před zraky členské základny)

o   volba nových vedoucích orgánůspolku akceptovaných celou členskou základnou

o   stabilní a odpovědné vedení svazu

o   spuštění financí MZe ČR

Prohlášení jihlavského předsednictva s mandátem od 7.12.2016

Vážení členové, i když jsme přesvědčeni, že volby dne 7.12.2016 proběhly řádně a v souladu se stanovami svazu, veškeré vedoucí funkce orgánů svazu, do kterých jsme byli zvoleni, vykonáváme s velkou pečlivostí a vysokou zodpovědností k členské základně, chovatelské veřejnosti i finančnímu rozpočtu svazu, přesto nechceme ohrozit další chod svazu a peníze chovatelů poskytované Ministerstvem zemědělství, proto přistupujeme na dohodu ze dne 2.8.2017 uzavřenou na půdě MZe ČR a novou volbu orgánů svazu. Jednotlivé schůze a volby nového složení všech orgánů svazu budou probíhat pod záštitou náměstka ministra zemědělstvíČR Ing. Jiřího Šíra, který potvrdil účast na tomto shromáždění a bude zde vystupovat v roli mediátora. Zástupci MZe dali nekompromisní podmínky činitelům svazu. Shromáždění má svolat místopředseda svazu Karel Růžička a to na základě rozhodnutí členů předsednictva zapsaného ve spolkovém rejstříku. Volby proběhnou dle stanov spolku, které byly přijaty na Konferenci dne 31.5.2017. V průběhu shromáždění bude přerušeno řízení ve věci žaloby na neplatnost rozhodnutí orgánů spolku ze dne 31.5.2017. Se všemi podmínkami jihlavské předsednictvo souhlasí a přislíbilo pomoc při organizování akce, neboť již má velkou zkušenost z loňského roku, kdy podobné schůze realizovalo. Dále prohlašujeme, že celé Předsednictvo a Rada PKČT ve stávajícím složení bude kandidovat i v těchto volbách a pokusí se obhájit svoji dosavadní práci pro svaz.

POZOR!!! Věnujte zvýšenou pozornost systému volby jednotlivých orgánů spolku, která je uvedená ve stanovách vytvořených JUDr. Ing. J. Staňkem CSc.

UPOZORŇUJEME, že dle těchto stanov je jednou z povinností každého člena spolku účastnit se oblastních schůzí. Proto vyzýváme všechny členy, aby se zúčastnili OSOBNĚ nebo se nechali zastupovat osobou, které plně důvěřují. Nepodceňujte závažnost situace!!!

Nemáte JASNO, potřebujete ODPOVĚĎ?

Přijďte se zeptat na  INFORMAČNÍ  MÍTINK  SE ČLENY SCHČT, pořádaný dne 2.9.2017 od 17:00 hodin v JEZDECKÉM AREÁLU ZDUCHOVICE (při skokovém a drezurním finále KMK 2017).

Zde poskytneme členům veškeré informace ohledně připravovaných Oblastních členských schůzí a Konference dne 6.10.2017 v Jihlavě. Problematiku řízení spolku, zprávy o činnosti jednotlivých komisí v roce 2017, systém voleb, představení vhodných kandidátů na vedoucí funkce orgánů spolku a jejich vize.

DOKUMENTY:

STANOVY SPOLKU - přijaté na Konferenci dne 31.5.2017
DOHODA - uzavřená na MZe ČR dne 2.8.2017
ZÁPIS JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA - 15.8.2017
POZVÁNKA NA SCHŮZE
PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ
INFORMAČNÍ LETÁK
VOLEBNÍ LETÁK

 

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat