Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Potvrzení členství


18.6.2021

Vážení členové svazu, zde naleznete formulář POTVRZENÍ ČLENSTVÍ V SCHČT, kde vás žádáme o vyplnění a zaslání kopie na obnovenou emailovou adresu info@schct.cz. !!! Prosíme prozatím nezasílejte poštou. Potvrzení je důležitou součástí pro další setrvání ve svazu. Na základě vyplněného a zaslaného formuláře bude vaše členství akceptováno a bude povolena účast na připravovanou společnou schůzi - KONFERENCI.

Oslovujeme členskou základnu dle seznamu členů ke dni 31.8.2017. Pouze tito členové byli právoplatně přijati za členy spolku (řádná přihláška a odsouhlaseni oprávněným předsednictvem). Členství všech členů, kteří projeví zájem o pokračování v členství, bude uznáno (i v případě neodvedených členských příspěvků) neboť nedošlo ze strany předsednictva k zákonným úkonům pro vyloučení ze spolku. Nedoplatky příspěvků nebudou po členech vymáhány, neboť situace byla zmatečná. Členové, kteří nejsou uvedeni na seznamu a jejich členství vniklo po tomto datu, a přesto byli v dobré víře, že splnili podmínky členství, budou mít možnost řádně požádat o nové členství.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat