Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Stále je takové jednání ku prospěchu chovatelů?


27.5.2016

Výzva bývalému předsednictvu SCHČT - předložena prostředníkem firmy Equiservis Konzulent s.r.o. a zároveň pověřeným členem jednáním za předesednictvo MVDr. Vítů

Pozvánka na schůzi předsednictva - pozvánka na schůzi domělého předsednictva, svolávaná osobou bez mandátu MVDr. Vítů

Vážení členové,

rádi bychom se s vámi podělili o jednu z mnoha věcí, kterým musíme neustále čelit a kterým se musíme bránit. Jde o situace, nad kterými zůstává rozum stát.  Chytrý a soudný člen si celou situaci vyhodnotí nejlépe sám a i pro něj bude snadná odpověď na otázku: kdo chce na tomto všem profitovat?

Je neuvěřitelné až neskutečné, s jakou troufalostí postupuje pan MVDr. Vítů, který dokonce ani nepopírá vliv ze strany firmy Equiservis Konzulent s.r.o. na jeho rozhodování v celé této kauze (důkazem je i to, že výše uvedená výzva byla opět přeposlána z emailové schránky firmy Equiservis Konzulent, a to jejich tajemnicí paní Hurtíkovou).

MVDr. Vítů a jeho stínový kolektiv jedná proti stanovám a proti zákonům, pouze z pověření jakéhosi usnesení na základě, kterého jim nebyl vydán ani nevznikl mandát o něčem rozhodovat a na který je mimochodem podána žaloba na neplatnost.

Dle NOZ § 244  Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku.

Dle stanov SCHČT

Konference je shromáždění delegátů, plní působnost členské schůze a je nejvyšším orgánem SCHČT (§ 248 - § 257). Je svolávána předsednictvem jednou ročně. Delegáty na konferenci volí řádní členové na dílčích členských schůzích oblastních. A mj. konference ….volí a odvolává členy předsednictva a RPK, kontrolní a rozhodčí komise, ….

Bývalé předsednictvo si je vědomo, že jeho mandát skončil dnem 13.4.2016, v této věci byly podniknuty jisté právní úkony (ve prospěch svazu a řádných členů SCHČT), na jejichž výsledek se stále čeká. Dále si je vědomo své právní zodpovědnosti za chod svazu, k čemuž ho zavazuje povinnost péče řádného hospodáře a odpovědnost za škodu při výkonu funkce (celým svým majetkem). A jelikož jsou dosti výrazné pochybnosti o správnosti voleb, nehodláme požadované podklady a majetek vydávat někomu, komu ani nepřísluší s těmito věcmi nakládat (nehledě na to, že bývalí členové předsednictva pracují a pracovali pouze se svými přístroji a zařízeními). Požadované přístupy a podklady jsme ochotni vydat a předat pouze nejvyššímu orgánu spolku – KONFERENCI.

Máte na to jiný názor?

Vážení řádní členové a chovatelé, prosíme, napište nám, co si o celé situaci myslíte vy, jestli na celou věc máte stejný nebo opačný názor. Zajímají nás vaše připomínky, stanoviska a úsudky.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat