Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SVAZ


16.11.2016

Ing. R. Zich, člen, jehož pověření bylo zrušeno dne 31.10. 2016 místopředsedou spolku, nadále jedná za svaz a tím poškozuje celý spolek. Uzavírá smlouvy, zřizuje svazu nové bankovní účty, svolává předsednictva, odmítá místopředsedovi spolku a dalším členů předsednictva předat klíče od kanceláře svazu, na které mají zřejmé právo, zakazuje řádným členům vstup do kanceláře svazu a osobám, kteří nejsou ani řádnými členy (Z. Motyginová a P. Hurtíková) nechává nahlížet do interních záležitostí svazu. Na následující žádost místopředsedy spolku ohledně svolané schůzky předsednictva ani neráčil odpovědět:

Vážený pane inženýre,

žádám Vás, abyste přeložil jednání předsednictva, svolané Vaší osobou na 16.11.2016 v 16:00 hodin do Písku a to na stejný termín, ale místo konání ZH Tlumačov na 13:00 hodinu. Důvodem je velice důležitá pracovní schůzka s představiteli hřebčince ZH Tlumačov s.p.o. ohledně vyúčtování svazových hřebců za rok 2016 a pořádání odborného semináře, v rámci dotačního titulu, na téma "Šlechtění koní plemene český teplokrevník", plánovaného na dny 29.-30.11.2016 právě ve zdejším hřebčinci (viz. pozvánka). Dále žádám o doplnění programu o následující body:

  1. Zahájení
  2. Zhodnocení chovatelské akce – II. předvýběr hřebců do plemenitby – Heroutice 11.-12.11.2016
  3. Organizace odborného semináře "Šlechtění koní plemene český teplokrevník"
  4. Přerozdělení dotačních příspěvků za rok 2016
  5. Diskuse
  6. Závěr

Zároveň vyžaduji, abyste se vždy o možném termínu jednání předsednictva domluvil se mnou a svolání ponechal na mě jako na místopředsedovi spolku, popřípadě termín jednání oznámil ve větším předstihu a vždy s jasným programem jednání. Bývalo dobrým zvykem takové setkání domlouvat minimálně 10 dní dopředu a vždy s konkrétními body jednání, neboť jsme všichni zaměstnaní.

Pokud nebudete moci přijet na jednání 16.11.2016 v 13.00 hodin do Tlumačova, žádám o zrušení jednání dne 16.11.2016 v 16.00 hodin v Písku a přeložení jednání předsednictva na jiný termín.

Rád bych apeloval na slušné jednání členů Vaší skupiny a zdůrazňuji vážnost a důležitost schůzky v ZH Tlumačov. Žádám Vás o rozeslání všem zbývajícím členům a potvrzení účasti.

                                                                                                             S pozdravem Karel Růžička

Je stále ještě jednání tohoto člověka přípustné? Jaká je jeho představa o fungování svazu a kolektivní práci předsednictva?

Snad si každý slušný člověk odpoví sám a udělá si jasný úsudek.  A možná bude podobný tomu, který zazněl na sociálních sítích: „Vyjádření obou stran se snažím sledovat asi stejně jako většina nás obyčejných smrtelníků na internetu, z médií a účastí na samotných chovatelských akcích. A ze všech dostupných vyjádření a uskutečněných akcí vyplývá zatím spíše to, že p. Růžička, p. MVDr. Lysák a p. Kincl, kteří jsou napadání, že nespolupracují, pracují beze změny jako dosud, zatímco ostatní členové nového vedení vynakládají svou energii spíše jiným směrem. Sice schůzují, ale práce za nimi zatím žádná vidět není. A pokud ano, kde? Jaká konkrétně?“

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat