Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

ZRUŠENÍ POVĚŘENÍ ČLENA


8.11.2016

Přinášíme další informace vázané ke krizové situaci ve svazu chovatelů ČT.

Zrušení pověřenÍ člena SCHČT pana ing. R. Zicha

Nezaměňujte řízení o zápisu změn ve spolkovém rejstříku s řízením o podaných žalobách na neplatnost usnesení z české územní schůze 20.4.2016 a konference 29.6.2016.
Jedná se o dvě zcela oddělené záležitosti, kdy každou z nich řeší zcela jiný soud. Veřejný rejstřík vede rejstříkový soud. V případě SCHČT se sídlem v Písku se jedná o rejstříkový soud v Českých Budějovicích. Rejstříkový soud postupuje podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Rejstříkový soud neřeší legálnost volby členů orgánů, které mají být návrhem na zápis změn ve spolkovém rejstříku zapsány, neboť mu to nepřísluší. Na základě principu materiální publicity osoba, která jedná s osobou zapsanou ve veřejném rejstříku jako se členem statutárního orgánu, jedná v DOBRÉ VÍŘE, že se jedná o právoplatného člena statutárního orgánu.
O tom, zda členové předsednictva vzešlí z české územní schůze a konference byli skutečně zvoleni v souladu se zákonem a stanovami, rozhoduje Okresní soud v Písku, tedy nikoli Krajský soud v Českých Budějovicích.

Za více než neslušné lze označit jednání lidí zapsaných do spolkového rejstříku, kteří se ani nenamáhali oznámit místopředsedovi svazu a zbývajícím členům jejich zapsání. Pouze čekali až uplyne zákonná lhůta pro odvolání.

Ing. R. Zich podal návrh na změnu do spolkového rejstříku prostřednictvím advokátní kanceláře pana JUDr. Veselého. Záhadným způsobem rejstříkový soud zcela opomněl provést řádnou kontrolu dokládaných dokumentů potřebných k zápisu do SR, jinak by nemohl zapsat jako předsedu předsednictva SCHČT pana MVDr. Vítů, který rezignoval na funkci předsedy dne 14.7. 2016 (ostatně jak se také píše v jedné z příloh do SR – a to v zápisu z jednání předsednictva ze dne 4.8.2016). Diskutabilní zůstává další příloha usnesení z konference ze dne 29.6.2016 v Humpolci, kde chybí schválení ostatních členů předsednictva. Jak také bývalo v minulosti zvykem, usnesení z konference ve volebním období, vždy schvalovalo všechny členy předsednictva za řádné (viz. archív usnesení z konference).

Za podvod lze označit přílohu Zápis z územní členské schůze na Moravě, kde toto není oficiální zápis pouze stažená zpráva ze schůze, uvedená na webu SCHČT a podpisy zcela jistě nejsou pana MVDr. Lysáka, který byl pověřen zápisem.

Zápis z územní členské schůze v Čechách je zápis, který byl proveden po ukončení řádně svolané schůze předsedou. Je tedy pouhým zbožným přáním lidí, kteří neváhali a jednali v rozporu s dobrými mravy, zákony  a stanovami svazu, poškodili práva řádných členů a dnes mají tolik troufalosti se postavit před členy SCHČT a začít hájit jejich zájmy a práva.

Lze DŮVĚŘOVAT těmto lidem????

Záleží jen na vás řádní členové SCHČT.

Přijeďte rozhodnout na SHROMÁŽDĚNÍ SCHČT plánované na den 7.12.2016 do Jihlavy!!!

 

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat