Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Soudy opět rozhodly


11.2.2020

Dne 4.12.2019 se konalo další soudní jednání ve věci žaloby o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku (územní členská schůze ve Zduchovicích dne 20.4.2016). Již podruhé došel Krajský soud v Českých Budějovicích k závěru, že schůze a její závěry jsou NEPLATNÉ. K tomu soud vydal dne 31.1.2020 rozhodnutí, kde nařizuje povinnost účastníku Svazu chovatelů českého teplokrevníka nahradit navrhovatelům náklady řízení ve výši 201 720,20 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí. Soud shledal napadená usnesení neplatnými pro porušení stanov spolku a porušení zásady rovného zacházení se členy spolku ve stejném postavení. Dalším důkladným prošetřováním věci soud zjistil, že došlo k porušení práv nejen automatických delegátů, ale následné pokračování schůze svolané Ing. O. Vondroušem po ukončení svolavatelem došlo k porušení práv všech členů spolku. Je nesporné, že osoby, které zapříčinily tento stav a jednaly v rozporu se stanovami spolku a zákonem, způsobily spolku škodu značného rozsahu ve výši 291 746,20 Kč, která následně může být po osobách, kteří škodu způsobily vymáhána. Takto částka pochopitelně může ještě narůstat za předpokladu, že věc se bude dále prodlužovat v odvolávacím řízení.

Dle § 159/1 občanského zákoníku platí, že členové volených orgánů spolku jsou povinni jednat vždy s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost některý člen voleného orgánu spolku poruší a v důsledku tohoto porušení vznikne spolku škoda, ponese za ní člen voleného orgánu odpovědnost (§ 2910 občanského zákoníku), přičemž za tuto škodu odpovídá celým svým majetkem. Ze zákona také vyplývá, svým celým majetkem ručí za své chyby členové všech volených či jmenovaných orgánů – tedy nejen členové statutárního orgánu, nýbrž  všech stanovených v daném spolku (t.z. volené funkce – RPK, kontrolní komise, rozhodčí komise, atd.)! Jednotliví členové spolku neručí za dluhy spolku.

Důležitá fakta pro členskou základnu:

  • Osoby, které nyní jednají za spolek, jsou osobami neoprávněnými.
  • V případě pravomocných rozhodnutí je reálná hrozba, že veškerá jednání učiněná těmito osobami se stanou neplatnými a to i zpětně.

Důsledky vedení spolku neoprávněnými osobami:

  • vznik značné škody a to nejen finanční
  • nevyplacení dotačních podpor chovatelům v roce 2017
  • neoprávněné odevzdání statusu uznaného chovatelského sdružení = nemožnost rozhodovat o toku dotační peněz mezi chovatele
  • stagnace šlechtitelské činnosti
  • ztráta roky budovaného dobrého jména a prestiže spolku
  • zapříčinění likvidace spolku s dlouholetou tradicí
 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat