Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

TESTAČNÍ ODCHOVNY

Tyto odchovny zahájily svoji činnost v roce 2001, kdy poprvé proběhly výběry přihlášených hřebečků do testu.

Zásady pro činnost odchoven jsou uvedeny ve ŠP a ZŘ ČT.

Hřebečci, aby splnili dobu trvání testu a zároveň stihli předvýběry do 70-denního testu, musí začít testaci do 30.10. t.r. Chovatelé ve spolupráci s inspektory chovu koní musí své hřebečky přihlásit k výběru do testačního zařízení. Výběr probíhá v určených termínech pro jednotlivé odchovny, které budou zveřejněny (nejpozději však před začátkem testace).

Zahájení testu: Začíná dnem výběru hřebečků předem určenou komisí, testování vybraných hřebečku musí být zahájeno v jednom termínu, skupinu nelze doplňovat v průběhu testu.

Doklady: Při předání hřebečka do testu předá majitel provozovateli testačního zařízení veterinární potvrzení a po vyhotovení i potvrzení o původu (kopie).

Ustájení: Stáj před naskladnění musí být čistá a vydesinfikovaná, v průběhu testu vybílená - 1x ročně, podestýlka denně udržovaná čistá, stáj musí splňovat požadavky ŠP, rovněž tzak i ostatní zařízení (pastviny, pohybová dráha).

Personál: Musí splňovat odborné znalosti, co se týče ošetřování, krmení a trénink hřebečků.

Ošetřování: Hřebečkům musí být věnována denní péče (uvazování, čištění, kontrola zdravotního stavu, atd.), a to tak aby byla patrná stálá péče o hřebečky, včetně pravidelných korektur kopyt, dodržování zoohygienických opatřrní, např. odčervování. Dle potřeby provádět desinfekci a deratizaci.

Krmení: Krmné dávky jsou uvedeny v příloze" Provozního řádu ", musí být splněny podmínky ŠP, krmné dávky se stanovují na zimní a letní období.

Trénink hřebečků:Trénink musí být prováděn tak, aby bylo možno hřebečky jednotlivě posoudit na předváděcí desce a dále předvést v kroku a klusu na ruce. Hřebečci musí jednotlivě zdolávat předepsané překážky.

Provedení hodnocení: Hodnocení v testačním zařízení se provádí dle Zkušebního řádu. Po provedení hodnocení komise vyhotoví písemný zápis.

Úhrada nákladů: Veškeré náklady, včetně náhrad pro komisi, hradí provozovatel testačního zařízení.

Seznam a adresy provozovatelů odchoven pro rannou testaci hřebečků

NÁZEV ADRESA TELEFON/FAX WEB/EMAIL
HORYMAS s.r.o. Okružní 47, Rýmařov +420 602 544348 - J.Kincl

http://www.stajkincl.cz/

josefkincl@seznam.cz

Jiří Skřivan-MANON Prokešova 912, 570 01 Litomyšl

+420 602 451 918,

+420 736 738 790

http://www.stajmanon.cz/

manon@wo.cz

ŠCHK Kubišta s.r.o. Budějovická 638/73, 14000 Praha 4 603228475, 603228476, 737133744

http://www.hrebcin-menik.cz/

misa.kubistova@seznam.cz

ZH Písek U Hřebčince 479, 39701 Písek

382 214121,

fax.: 382 212 571
 

http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/

hrebcinec.pisek@quick.cz

ZH Tlumačov Dolní 115, 76362 Tlumačov

577 929085, 576 771 710

http://www.hrebcinectlumacov.wz.cz/

hrebcinec-tlum@volny.cz

JŠ Valdštejnská Obora Sedličky 3, 506 01 Jičín  +420 602 330 128 - Aleš Kučera

http://www.js-valdstejnskaobora.wz.cz

aleskucera@atlas.cz

 

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat