Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Podmínky členství ve SCHČT

Členství a seznamy členů dle platných stanov SCHČT:

1. Řádní členové – fyzické osoby starší 18ti let a právnické osoby respektující Řád PK ČT a stanovy SCHČT, chovatelé dle Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, vlastnící nebo držící nejméně jednoho koně zapsaného nebo evidovaného v PK ČT. Pokud řádný člen přestane splňovat podmínku vlastnictví či držení koně plemene ČT, stává se z něho člen ostatní až v následujícím kalendářním roce.
2. Ostatní členové – osoby, které nevlastní žádného koně zapsaného nebo evidovaného v PK ČT, ale mají zájem o rozvoj plemene ČT.
3. SCHČT vede seznamy členů (§ 236), které jsou k nahlédnutí v kanceláři SCHČT a u jednotlivých garantů oblastí:
a) neveřejný (úplný) seznam, do kterého je zapsán každý člen po přijetí písemné přihlášky a vymazán jeho záznam ze seznamu po zániku členství,  
b) veřejný (neúplný) seznam, do kterého je zapsán pouze člen s osobním souhlasem.
 

Výše členských příspěvků SCHČT pro rok 2021:

a) 100,- Kč, pokud neodvádíte členský příspěvek ASCHK ČR prostřednictvím jiného regionálního chovatelského svazu
b) 0,- Kč, pokud členský příspěvek Asociaci svazů chovatelů koní ČR platíte prostřednictvím regionálních chovatelských svazů
c) Pokud jste dosud  nebyli členy SCHČT, je nutno uhradit zápisné ve výši 0,- Kč.
d) Pokud žádáte o nové obnovení členství po přerušení, činí výše zápisného 0,-Kč

Upozornění pro chovatele

SCHČT je stále členem ASCHK a každý jeho člen má nárok na poskytování chovatelských výhod z takového členství.

Členský příspěvek lze uhradit:

  • bankovním převodem na číslo účtu (bude zveřejněno)  na základě zaslaného dokladu ze SCHČT pod přiděleným variabilním symbolem
Dokumenty: Příloha:
Přihláška do Svazu chovatelů českého teplokrevníka
Potvrzení členství - pro členy SCHČT do 31.8.2017

 

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat