Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

Zvýšení konkurenceschopnosti chovu koní 1.,  registrační číslo: 13/018/1310b/252/000486

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

V období od 8.5. -15.11.2014 připravil Svaz chovatelů ČT za spolupráce se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) na 6 místech České republiky odborně vzdělávací akce. Beneficientem projektu ( konečným uživatelem) jsou soukromí zemědělci ( fyzické a  právnické osoby, u kterých je  předmětem činností chov koní..

Náplň projektu:

Náplní tohoto vzdělávacího projektu je odborná prezentace nejdůležitějších témat, která jsou potřebná pro pochopení problematiky v chovu koní. Se zvyšující se užitkovostí = výkonností koně  rostou požadavky na úroveň ošetřovatelské péče, vytvoření optimálních podmínek a celkového managmentu v chovech koní.  Projekt reaguje na potřebu zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti welfare koní, ošetřování a krmení chovných stád  a jejich reprodukce, principy šlechtění , dále postihuje základní témata správné péče o všechny kategorie zvířat na koňské farmě, přímou vazbu na udržbu krajiny, technologii chovu, modernizaci farem, ekonomie chovu  a další. Systém vzdělávání v rámci tohoto projektu také seznámí účastníky  s  požadavky EU na chov koní , ( GAEC, SMR , BOZP a další) a zajistí získání potřebných znalostí a praktických dovedností chovatelů koní.

TERMÍNY A TÉMATA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Datum

Místo Téma Lektor                 Počet účastníků
8.5.2014

Měník

Program rozvoje venkova do roku 2013 a v letech následujících

Systém přímých plateb po roce 2013

Cross compliance a údržba krajiny venkova

Doc. Iva Jiskrová, PhD.

Michaela Kubištová
15
14.5.2014 Mlékovice - Heroutice

Šlechtění koně v ČR a srovnání s vyspělými sousedními státy

Christopher Bauer

Filip Bertels

Tlum. Karel Lacina

15
15.5.2014 Skály - Horní Město

Pastevní odchov, obnova pastvin a pastevních areálů - přímé platby po roce 2013

Karel Růžička

Michaela Kubištová

15
21.5.2014 Velké Němčice

Odhad plemenné hodnoty v chovu koní v ČR do roku 2014

Doc. Iva Jiskrová, PHd.

 

15
22.8.2014 Bernartice

Ekonomika chovu koní v ČR

Miloslav Perníček

15
28.8.2014 Podůlší

Zařazování mladých plemenných koní do plemenných knih

Doc. Iva Jiskrová, PhD.

15
28.10.2014 Měník Hodnocení koní a připařovací plány

Doc. Iva Jiskrová, PhD.

12
14.11.2014 Mlékovice - Heroutice Testace koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti a dědičnosti 1. Doc. Iva Jiskrová, PhD. 15
15.11.2014 Mlékovice - Heroutice Testace koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti a dědičnosti 2. Doc. Iva Jiskrová, PhD. 15

PODKLADY KE VZDĚLÁVACÍ AKCI

Dokumenty: Příloha:
Pastevní odchov, obnova pastvin a pastevních areálů
Zařazování mladých plemenných koní do plemenných knih
Hodnocení koní
Hodnocení exteriéru
Cross compliance - včasné hlášení
Základní informace o změnách u kontrol podmíněnosti od roku 2015

DŮLEŽITÉ ODKAZY

FOTOGALERIE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat