Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE č. 1

- Vzdělávací projekt Konkurenceschopnost chovu koní v ČR 2

   reg.číslo: 12/015/1310b/280/000010

- Welfare koní, Označování koní, Hodnocení užitkovosti koní, Údržba krajiny

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Ve dne 26.4.2013 proběhla v Horní Městě další vzdělávací akce v rámci Programu rozvoje venkova ze seriálu odborných vzdělávacích akcí pořádaných svazem chovatelů českého teplokrevníka.

VE ZKRATCE

 • akce se zúčastnilo 18 posluchačů
 • lektory byli Růžička Karel, Doc. Iva Jiskrová Phd.
 • seminář zaměřený především na teorii Welfare koní, Označování koní, Hodnocení užitkovosti koní, Údržba krajiny
 • v teoretické části byly pasáže věnované problémům pohody – welfare koní, změny
  přirozeného životního stylu koní, chováni v izolaci, změna sociální struktury a krmení, agresivní chování a rozmnožování
 • legislativa označování - vyhlášky a zákony
 • údržba krajiny - pastva a pastviny klady a zápory, oplocení, méně výnosné porosty, udržba pastvin, složení pastvin
 • hodnocení užitkovosti - hodnocení koní, kteří byli úspěšní v letech 2000 – 2012 ve skokových a chovatelských soutěžích
 • kontrola užitkovosti spočívá v pravidelném zjišťování a vyhodnocování údajů o užitkovosti kontrolovaných koní, kontrole dědičnosti a systematickém zjišťování a vyhodnocování plemenné hodnoty jedince na základě užitkovosti jeho potomstva
 • Závěr: Roztříštěnost populace sportovních koní v České republice nedává možnost věrohodného statistického zhodnocení, ačkoliv se stoupajícím počtem podchycených výsledků je hodnocení stále objektivnější

 

PODKLADY KE VZDĚLÁVACÍ AKCI a jiné

Dokumenty: Příloha:
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
METODIKA LFA
Koncepce chovu koní 2014

DŮLEŽITÉ ODKAZY

PÍCNINÁŘSTVÍ A VÝROBA KRMIV - Agronomická fakulta MENDELU

MZE - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

LEGISLATIVA ČR - cross-compliance

LEGISLATIVA EU - cross-compliance

GAEC - Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu

SMR - Povinné požadavky na hospodařeni

FOTOGALERIE VZDĚLÁVACÍ AKCE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat