Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

KRITÉRIUM MLADÝCH KONÍ - KMK

Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypisováno Svazem chovatelů Českého

teplokrevníka (dále jen SCHČT) v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro daný rok na základě §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o chovatelské soutěže čtyř- až šestiletých koní v klasických disciplinách jezdeckého sportu (t.j. skokové soutěže, drezura a všestrannost). Účelem je testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na vybrané části populace. Vyhlašovatelem KMK je uznané chovatelské sdružení Svaz chovatelů českého teplokrevníka ve spolupráci s Českou jezdeckou federací, o.s. (dále jen ČJF), Svazem chovatelů slovenského teplokrevníka (SCHCS), Svazem chovatelů moravského teplokrevníka (SCHMT), Svazem chovatelů koní Kinských (SCHKK) a Svazem chovatelů českého trakéna (SCHTK).

Chovatelské soutěže jsou určeny pro:

· Klisny 4 – 6-ti leté přihlášené k PK ČT, CS, MT, KK, SCHTK a zapsané v HPK, PK.

· Hřebce 4 – 6-ti leté:

A) s uděleným základním výběrem pro působení v chovu ČT, CS, MT, KK, SCHTK

B) uvedené ve zvláštním registru potencionálních plemeníků PK ČT, CS, MT, KK, SCHTK, včetně importovaných náležejících k plemenům uvedeným ve šlechtitelském programu svazů s možností použití pro zušlechťování.

C) Valaši 4 – 6-ti letí narození v rámci plemenných knih teplokrevných koní (ČT, CS, MT, KK, SCHTK ) s oboustranně prokazatelným původem do 3.generace předků.

Příloha E – Vyjmenované způsobilé náklady na dotační program 2.A.e.2.a) spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek (KMK)

Dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2015 na základě §2 a §2d zákona č 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, dotačprogram 2.A.e.2.a) Podpora příslušnému chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti „Kritérium mladých koní“.

Osobní náklady

· Mzdové náklady pracovníků

· Sociální a zdravotní pojiště

· Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými předpisy

· Cestovné

· Ostatní osobní náklady

Ostatní náklady

· Náklady na pronájem pozemků, budov, zařízení a pronájem přístrojového vybavení

· Energie (plyn, elektrická energie)

· Náklady na vodu a stoč

· Náklady na palivo (uhlí, dřevo)

· PHM, maziva, náhradní součástky a díly

· Náklady na telekomunikační služby a spoje

· Náklady na daně a pojištění (budov, pozemků, dopravních prostředků)

· Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, pozemků, budova zařízení pro pořádání výkonnostních zkoušek (KMK)

· Náklady na služby spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek (KMK)

· Odpisy HIM, NHIM, DHIM, DNHIM

· Administrativní náklady a pomocný materiál k zajištění výkonnostních zkoušek(KMK)

 

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat