Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Hříbata a testační odchovny

Testace mladých koní v chovu českého teplokrevníka

Testace mladých koní v chovu českého teplokrevníka se provádí na těchto úrovních:
- testace hřebečků v testačních odchovnách
- výkonnostní zkoušky 3-letých klisen
- 70-denní test mladých hřebců
- kriteria mladých koní

Snaha, aby se prováděla testace již u nejmladších kategorií koní ČT vychází z toho, aby chovatelé získali co nejdříve informace o správnosti jejich chovatelské práce, a tím aby mohli vnést do své práce systém, zvýšit odbornost, a aby jejich práce měla vzestupný trend za účelem vychování kvalitních koní.

Testace mladých koní a její výsledky by měly pomáhat při řešení tohoto problému. Uvedené testace mladých koní probíhají v různém časovém období, takže z některých, jako jsou např. "výkonnostní zkoušky klisen, hřebců", bude již možno začít provádět závěry pro chovatele, u testačních zařízení pro mladé hřebečky bude nutno ještě shromáždit výsledky za delší časové období.

V chovu českého teplokrevníka mají chovatelé ztíženou pozici oproti chovatelům z jiných zemí v tom, že většina našich chovatelů začíná, a proto potřebuje informace, na jejichž základě mohou korigovat i postup v jejich chovatelské práci. V okolních zemích, kde je chov koní u jednotlivých chovatelů předáván z generace na generaci, kde kontinuita v chovatelské práci a v předávání zkušeností trvá již několik generací, je práce těchto chovatelů mnohem snazší, i když nemůžeme říci, že je jednodušší.

Jak již bylo uvedeno, nejvíce informací z "testací" nám již nyní mohou poskytnout výkonnostní zkoušky, ale již nyní je možno i v testaci mladých hřebečků získat určité informace o přenášených vlohách u potomků některých hřebců, např.chody, skok, růst, exteriérové vlastnosti, takže diskuse o účelnosti prováděného.

Aby mohly být získané informace z testací použitelné pro chovatele, bude nutno dořešit jejich zpracování v přijatelné formě pro chovatele.

TESTAČNÍ ODCHOVNY

Tyto odchovny zahájily svoji činnost v roce 2001, kdy poprvé proběhly výběry přihlášených hřebečků do testu.

Zásady pro činnost odchoven jsou uvedeny ve ŠP a ZŘ ČT.

Hřebečci, aby splnili dobu trvání testu a zároveň stihli předvýběry do 70-denního testu, musí začít testaci do 30.10. t.r. Chovatelé ve spolupráci s inspektory chovu koní musí své hřebečky přihlásit k výběru do testačního zařízení. Výběr probíhá v určených termínech pro jednotlivé odchovny, které budou zveřejněny (nejpozději však před začátkem testace).

Zahájení testu: Začíná dnem výběru hřebečků předem určenou komisí, testování vybraných hřebečku musí být zahájeno v jednom termínu, skupinu nelze doplňovat v průběhu testu.

Doklady: Při předání hřebečka do testu předá majitel provozovateli testačního zařízení veterinární potvrzení a po vyhotovení i potvrzení o původu (kopie).

Ustájení: Stáj před naskladnění musí být čistá a vydesinfikovaná, v průběhu testu vybílená - 1x ročně, podestýlka denně udržovaná čistá, stáj musí splňovat požadavky ŠP, rovněž tzak i ostatní zařízení (pastviny, pohybová dráha).

Personál: Musí splňovat odborné znalosti, co se týče ošetřování, krmení a trénink hřebečků.

Ošetřování: Hřebečkům musí být věnována denní péče (uvazování, čištění, kontrola zdravotního stavu, atd.), a to tak aby byla patrná stálá péče o hřebečky, včetně pravidelných korektur kopyt, dodržování zoohygienických opatřrní, např. odčervování. Dle potřeby provádět desinfekci a deratizaci.

Krmení: Krmné dávky jsou uvedeny v příloze" Provozního řádu ", musí být splněny podmínky ŠP, krmné dávky se stanovují na zimní a letní období.

Trénink hřebečků:Trénink musí být prováděn tak, aby bylo možno hřebečky jednotlivě posoudit na předváděcí desce a dále předvést v kroku a klusu na ruce. Hřebečci musí jednotlivě zdolávat předepsané překážky.

Provedení hodnocení: Hodnocení v testačním zařízení se provádí dle Zkušebního řádu. Po provedení hodnocení komise vyhotoví písemný zápis.

Úhrada nákladů: Veškeré náklady, včetně náhrad pro komisi, hradí provozovatel testačního zařízení.

Seznam a adresy provozovatelů odchoven pro rannou testaci hřebečků

HORYMAS s.r.o., Okružní 47, Rýmařov, tel.: 602 544348 - J. Kincl
Hřebčín Albertovec,Albertovec 297, 747 28 Štěpánkovice, tel.: 602 540 056 - ing.Hošák TO ZRUŠENA
Rudolf Skřivan, Prokešova 912, 57001 Litomyšl, tel.: 461 615550, 606 601101
ŠCHK Kubišta s.r.o., Budějovická 638/73, 14000 Praha 4, tel.: 603 228475, 495 490921
Jan Vaňha, Týn 9, 47162 Luka, tel.: 487 876 282, 446 656 067 TO ZRUŠENA
ZH Písek,
U Hřebčince 479, 39701 Písek, tel.: 382 214121
ZH Tlumačov, Dolní 115, 76362 Tlumačov, tel.: 577 929085
JŠ Valdštejnská Obora - Sedličky 3, 506 01 Jičín, Aleš Kučera tel.:+420 602 330 128

Svaz chovatelů českého teplokrevníka Vám předkládá následující soubory, ve kterých je zpracován počet testovaných koní po jednotlivých hřebcích (otcích) a jejich průměrné bodové hodnocení:

TESTAČNÍ ODCHOVNY

Dokumenty: Příloha:
TESTAČNÍ ODCHOVNY 2011 - 2014
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka, jednotlivé ročníky hřebečků 2011,2012,2013,2014
TESTAČNÍ ODCHOVNY 2010 - 2013
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka, jednotlivé ročníky hřebečků 2010,2011,2012,2013
TESTAČNÍ ODCHOVNY 2007 - 2010
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka, jednotlivé ročníky hřebečků 2007,2008,2009,2010
TESTAČNÍ ODCHOVNY 2006 - 2009
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka, jednotlivé ročníky hřebečků 2006,2007,2008,2009
TESTAČNÍ ODCHOVNY 2005 - 2008
TESTAČNÍ ODCHOVNY 2007
TESTAČNÍ ODCHOVNY 2004
TESTAČNÍ ODCHOVNY 2003
TESTAČNÍ ODCHOVNY 2001-2002 dle jednotlivých třídění
TESTAČNÍ ODCHOVNY 2001-02
V následující tabulce Vám předkládáme počty hřebečků, zařazených do testačních odchoven po jednotlivých otcích (2.sloupec) spolu s průměrným bodovým hodnocením:
HA: Hodnocení A - exteriér
HB: Hodnocení B - mechanika pohybu
n ST: počet měřených standardů
označení "n" před hodnoceným ukazatelem: počet měření, ze kterých se počítá výsledná známka

 

SEZNAMY HŘÍBAT ČT

Dokumenty: Příloha:
HŘÍBATA 2014
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka narozených v roce 2014
SOUHRN VÝSLEDKŮ ZZV HŘÍBAT 2014
- Souhrn výsledků ZZV hříbat (klisny a hřebci) v návaznosti na otce - dle hodnocení
SOUHRN VÝSLEDKŮ ZZV HŘÍBAT 2013
- Souhrn výsledků ZZV hříbat (klisny a hřebci) v návaznosti na otce - pro rok 2013
HŘÍBATA 2013
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka narozených v roce 2013
HŘÍBATA 2012
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka narozených v roce 2012
HŘÍBATA 2008
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka narozených v roce 2008
HŘÍBATA 2007
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka narozených  v roce 2007
HŘÍBATA 2006
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka narozených v roce 2006
Hříbata 2004
- kompletní seznam hříbat českého teplokrevníka,narozených v roce 2004 /248 kB/
Hříbata, narozená v roce 2003
hodnocení 1: vzrůst, tělesný rámec, korektnost a pravidelnost pohybu
hodnocení 2: mechanika pohybu v klusu a překonávání překážek
označení "n" před hodnoceným ukazatelem: počet měření, ze kterých se počítá výsledná známka

 

 

 

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat