Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Padla první pravomocná rozhodnutí


20.2.2020

Vážení chovatelé,

dne 19.2.2020 Vrchní odvolávací soud v Praze rozhodl ve věci žaloby o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku SCHČT – konference z 29. června 2016 v Humpolci, kdy potvrdil prvoinstanční rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.5.2019, kterým prohlásil za neplatná  všechna rozhodnutí přijatá na této konferenci SCHČT. Písemné usnesení bude vyhotoveno ve lhůtě 30 dní po skončení soudního jednání a veřejného vyhlášení usnesení. Proti tomuto rozhodnutí již nelze podat žádný řádný opravný prostředek (odvolání). Rozhodnutí se stane pravomocným a vykonatelným.

Vzhledem k tomuto výsledku vyvstává několik otázek. Ta nejhlavnější je prostá. Co bude nyní následovat?

Především je třeba se připravit na řadu změn, které nyní s největší pravděpodobností nastanou.

Po vydání pravomocného rozhodnutí soudu budou osoby neoprávněně zapsány ve spolkovém rejstříku vymazány. Jejich další jednání za spolek by bylo a je nezákonné. To se týká i svolaných oblastních schůzí SCHČT vypsaných pro tento rok 2020, kdy většina schůzí již proběhla. Veškerá iniciativa a jednání těchto osob jsou neoprávněná a všechna rozhodnutí vzešlá z takto svolaných schůzí jsou NEPLATNÁ, neboť schůze svolávala neoprávněná osoba.

Nejdůležitější bude inicializovat členskou základnu a chovatele, zamyslet se nad dalším možným legislativním postupem. Rozhodně nikdo nechce likvidaci spolku s dlouholetou tradicí, ale především se bude jednat o nápravu škod, způsobených krizí ve spolku, stabilizaci a řádné fungování spolku s nezpochybnitelným mandátem statutárního orgánu. V neposlední řadě přimět viníky k uvědomění si důsledků svých činů.

Důležitá fakta:

  • Osoby, které doposud vedly spolek, jsou osobami neoprávněnými a budou vymazány ze spolkového rejstříku.
  • Předsednictvu jednající za spolek v době před událostmi napadenými žalobami, skončil mandát dne 12.4.2016.
  • Stále je zvolené předsednictvo spolku ze dne 7.12.2016 v Jihlavě, které bylo zvoleno transparentní a zcela legální cestou na schůzi všech orgánů spolku. Schůze se uskutečnila za účelem vyvedení spolku z krizové situace. Zde oslovená členská základna dle platných a stávajících stanov demokraticky rozhodla o udělení mandátu vedoucím orgánům svazu. Zápis do spolkového rejstříku osob zvolených na této Konferenci nebyl proveden a to z důvodu již uskutečněných schůzí v roce 2016, které jsou nyní prohlášeny za neplatné.
 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat