Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

PRAVDA je někdy NEPRAVDĚPODOBNÁ


21.2.2018

Nepřiznané dotace, insolvence, úpadek

Opět poukazujeme na toho, kdo způsobil spolku tyto škody. Snad jen zástupci MZe mohou dosvědčit pravý stav věci, kdy na jednání dne 2.8.2017 na MZe potvrdily obě znesvářené strany, že nebudou napadat či jinak zpochybňovat osobu, která podepsala žádosti o dotační příspěvky a nakonec hlavním důvodem pro nepřiznání dotační podpory bylo neuznání zastupující osoby a to po nesčetných intervencí ze strany JUDr. Staňka a častého zpochybňování této skutečnosti. S tímto závažným nedodržením příslibu finanční podpory od MZe, na kterém je spolek existenčně závislí, jde ruku v ruce insolvence spolku, která je pouze vyvrcholením dané situace. Kdy značnou podporu k tomu opět přidal JUDr. Ing. Staněk, který odmítl věřitelům proplatit faktury za činnost a služby, které spolek musel vykazovat, aby splňoval podmínky dané zákonem a neporušil pravidla uznaného chovatelského sdružení (UCHS). Navíc s velice arogantní přístupem vůči věřitelům, tedy zcela opačným než by v této situaci bylo vhodné, se ujal JUDr. Ing. Staněk vyjednávat o insolvenci. S ohledem na obsah přihlášek k insolvenčnímu řízení, které mylně někteří prezentují jako ukončené, opak je pravdou, není u konce a stále běží lhůta pro přihlašování nových pohledávek. Vzhledem k této skutečnosti je možno konstatovat, že SCHČT nyní intenzivně směřuje k prohlášení úpadku.

Pokusy, které nyní vynakládá zapsané předsednictvo v čele s JUDr. Staňkem o zajištění stabilizace spolku a to tzv. MEMORANDEM s ASCHK ČR, které se nakonec ukázalo jako lživé tvrzení JUDr. Staňka, neboť vzápětí uzavření jakéhokoliv prohlášení ASCHK ČR dementovalo, se jeví jako nerozvážný krok do minulosti (viz. stránky ASCHK). Navíc je zcela jisté, že nelze dotace použít na zaplacení dluhů. Dotační příspěvky jsou poskytovány na předem stanovené činnosti, jejich použití na jiné účely se daný subjekt vystavuje riziku vrácení dotace a zaplacení sankce v podobě 100% náhrady.

Další pokusy vedené za strany některých členů SCHČT jsou jistě velice záslužné a obdivuhodné, ale z našeho pohledu dosti naivní. Neboť jsme již sami dělali pokusy pro záchranu spolku a jeho činnosti, kdy byla námi inicializována společná schůze všech orgánů spolku dne 7.12.2016 v Jihlavě, která měla jediný bod vyvést spolek z krizové situace, byl dán prostor všem členům spolku svobodně a transparentně rozhodnout o budoucnosti SCHČT. A musíme přiznat, že jsme také naivně věřili v záchranu spolku a v to, že členům – chovatelům nebude lhostejný tento stav. A jaký byl výsledek, nejenže předsednictvo zapsané v rejstříku po vzájemné dohodě dne 10.11.2016 o uskutečnění takové schůze vše popřelo a dementovalo, navíc písemně akci zrušili a vyzývali členy spolku, aby se akce nezúčastnili, takže zájem o uklidnění stavu ve spolku a vyvedení z jeho krize mělo necelých 26% členské základny. Tak asi takto všem členům záleželo a záleží na jejich chovatelském spolku.

To, že si JUDr. Ing. Staněk počíná ve své funkci zcela monarchisticky a demagogicky dokazuje nynějším svoláváním oblastních schůzí spolku dosti neobvyklým nezákonným způsobem, jejichž závěry jsou opět předurčeny k dalšímu rozporu a podání žalob na neplatnost rozhodnutí. Svolávání schůzí probíhá proti stanovám spolku, kdy většina členů není řádně nebo dokonce vůbec obeslána pozvánkou, nejsou dodrženy zákonem stanovené lhůty, za garanty jejich jménem podepisuje pozvánky právně vzdělaný pedagog JUDr. Ing. Staněk, který je přesvědčen, že tímto způsobem dodržuje právní normy. A tak jak domýšlivě a nekorektně jedná s vnějším okolím, tak stejně přistupuje i k potřebám a požadavkům ze strany chovatelů.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat