Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Nejnovější vyjádření JUDr. Ing. Staňka - reakce


3.2.2018

Vážení chovatelé,

opět prohlašujeme, že neuznáváme JUDr. Ing. Staňka jako předsedu SCHČT z.s. a neneseme žádnou odpovědnost za jednání osob, které byly neoprávněně zvoleny a zapsány do spolkového rejstříku. Forma jakou si zvolil JUDr. Staněk k informování chovatelů je stále stejná. Pouhé zastrašování a vyvolávání v chovatelích obavu a strach z budoucnosti, obviňování jiných ze stávajícího stavu. Nic překvapujícího. Ovšem, co takové prohlášení postrádá – vizi a plány, jak dál.

Především je podivné, že člověk s právním vzděláním a dlouholetou praxí, profesor vyučující právo zastává názor a přesvědčení, že schůze konaná dne 20.4.2016 ve Zduchovicích proběhla dle legislativních zásad a výsledky voleb jsou oprávněné a platné. Jeho demokratické poselství tímto tvrzením vzalo za své.

Spolek se nachází v insolvenci, kdy na základě odmítnutí provedení plateb JUDr. Staňkem, který je jediným disponentem svazového účtu, došlo k podání návrhu na insolvenční řízení a spolek je před vyhlášením úpadku, o kterém rozhodne soud do 30 dnů po podání vyjádření dlužníka (29.1.2018). Tento návrh podal oprávněně Ing. Holík, jako zaměstnanec spolku, společně s dalšími věřiteli viz. insolvenční rejstřík. Tvrzení JUDr. Staňka, že by Ing. Holík způsobil úpadek a tím ohrozil další chod spolku, se nezakládá na pravdě. Ing. Holík není jediný, kterému spolek dluží. Faktury po splatnosti eviduje Česká pošta, Ústřední evidence koní ČR, Česká jezdecká federace a další subjekty. Ač s podivem, sám JUDr. Staněk ve svém vyjádření dlužníka insolvenčnímu soudu zcela zmatečně a s prvky neodbornosti popsal situaci ve spolku, kdy zcela evidentně vyplývá, že nemá jakýkoliv přehled o účetním stavu spolku, když soudu nepředložil požadované podklady. Porovnáním stavu na bankovních účtech a přihlášené pohledávky věřitelů hovoří jasně. 355.000,-Kč na účtech a téměř za 730.000,-Kč pohledávky věřitelů a další vyčkávají, až soud prohlásí úpadek spolku. Ovšem, jak a z čeho budou zajištěny finance na pravidelný provoz spolku, včetně vypořádání propuštěných zaměstnanců (legrace téměř přes 260.000,-Kč) není jasné.

Za nehorázné považujeme výrok JUDr. Staňka, hrazení závazků spolku z členských příspěvků. Proto vyzýváme členy, aby byli opatrní a vyčkali s platbou členských příspěvků na rok 2018, neboť je pravděpodobné, že bude prohlášen úpadek spolku a všechny finance budou použity na uspokojení věřitelů.

Zdůrazňujeme, že nesouhlasíme s vyloučením člena Karla Růžičky a plně deklarujeme, že Karel Růžička jako místopředseda spolku jednal vždy na základě kolektivního rozhodnutí předsednictva, ve prospěch spolku a všech chovatelů. Takové vyloučení člena hodnotíme jako neprofesionální, zaujaté jednání a odsuzujeme jej. Více v přiloženém návrhu (autor Ing. Klosová)

Dále jen stručně:

  • Pronájem kanceláře – není pravdou, že kancelář v sídle spolku v Písku je a byla zdarma, vždy bylo účtováno ze strany ZH Písek nájemné v částce 12.000,-Kč/ měsíc
  • Dohody o provedení práce členů předsednictva – nejsou nic pozoruhodného, vždy již od dob předsedy pana Kutěje se členům předsednictva proplácely cestovní náhrady a odměna 500,- Kč za každé jednání předsednictva. Není nic, co by mělo být v rozporu s legislativou a interními předpisy spolku
  • Dotace 2017 – rozkladová komise jednala o podaných námitkách, ovšem se neusnesla na žádném výroku a tak věc byla odložena. Informaci podal Ing. Hojer – ředitel živočišných komodit MZe ČR
  • Dotace 2018 – jsou pochopitelně v ohrožení, a to na základě faktu, že spolek je v platební neschopnosti a jeho schodek se bude prohlubovat. Stále ovšem existují dostupné prostředky a možnosti, jak je získat pro chovatele ČT.
 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat